Увага!!! Ця сторінка не оновлюється. Перейдіть, будь-ласка, на новий сайт Природничо-географічного факультету - http://pgf.rv.ua.

 
Будз Маркіян Дмитрович  
професор,
доктор географічних наук


      Народився в с. Старі Кути Косівського району Івано-Франківської області. В 1959 році закінчив географічний факультет Чернівецького державного університету імені Ю. Федьковича. З 1959 по 1961 рік розпочав трудову діяльність як начальник гідрографічної партії на Байкалі. З 1961 по 1967 рік – спочатку аспірант, а потім молодший науковий співробітник Інституту земної кори АН СРСР.

У 1965 році захистив кандидатську дисертацію з геології в Іркутському інституті на тему «Умови формування селевих потоків».

Викладацьку роботу М.Д. Будз розпочав у 1967 році як доцент кафедри гідрогеології Інституту інженерів водного господарства. В період 1972-1976 рр. працював доцентом кафедри нафтопромисловості в Інституті вуглеводнів в Алжирі. Після повернення з Алжиру з 1976 року по 2002 рік очолював кафедру гідрогеології Інституту інженерів водного господарства (тепер - Національний університет водного господарства та природокористування). В 1995 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів на тему «Динаміка водно-фізичних властивостей осушувальних систем».

М.Д. Будз є автором понад 120 наукових публікацій з питань геології, гідрології, фізичної географії, країнознавства. Він є автором монографій «Гидрология Юга Восточной Сибири» (1966), «Инженерная геология Прибайкалья» (1968), посібника «Короткий довідник з країнознавства» (2000), підручника «Гідрогеологія» (2005), співавтором у виданні «Атласу Рівненської області» та ін. Нині М.Д. Будз – академік Академії будівництва України, член спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій з географії у Львівському та Чернівецькому національних університетах. Під керівництвом професора Будза М.Д. підготовлено і захищено 4 кандидатські дисертації. Сфера наукових інтересів сьогодні – урбанізовані ландшафти та інженерно-геологічні процеси у їх межах.

Будз М.Д. був одним з ініціаторів відкриття спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і біологія» в Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені Степана Дем'янчука у 2001 році. Великий вклад здійснює у розвиток географічної освіти і сьогодні. Є головою Рівненського відділення Українського географічного товариства.