Діяльність кафедри    
Діяльність кафедри географії спрямована на підготовку вчителів географії, біології та основ економіки у першу чергу для потреб  загальноосвітніх навчальних закладів Рівненської області.

Викладачі кафедри читають близько 40 дисциплін для спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і біологія», а також для спеціальностей «Початкове навчання» із спеціалізаціями та «Практична психологія». Кафедра забезпечує викладання професійно орієнтованих дисциплін для студентів спеціальності «Іноземний туризм та готельне господарство» за програмами Європейської освіти, к.г.н. Романів А.С. керує підготовкою бакалаврських робіт випускників цієї спеціальності, що виконуються і захищаються іноземними мовами в університеті імені Яноша Кодолані в м. Секешфехершвар (Угорщина).

За кафедрою географії і туризму закріплена лабораторія „Геоінформаційних систем”, оснащена комп’ютерною технікою. Це дозволяє проводити лабораторні, практичні заняття з професійно-орієнтованих дисциплін географічного циклу з використання сучасних прикладних програм (Мapinfo, MapEdit, Surfer), електронних атласів України (розроблені Інститутом географії України, Інститутом передових технологій), електронних баз даних мережі Інтернет.

Навчальний процес здійснюється у спеціалізованих кабінетах кафедри: фізичної географії та суспільної географії. Аудиторії кафедри забезпечені геодезичними приладами (теодоліти, рейки теодолітні, компаси, курвіметри, планіметри), метеорологічними приладами (термометри метеорологічні, барометри).

У навчальному процесі використовується колекція мінералів та гірських порід, сформована силами викладачів кафедри (професора М.Д. Будза, доцента В.С. Олійника та інших), стінні карти, глобуси різних масштабів, навчальні стенди, ґрунтові моноліти, відеоколекція для проведення занять (понад 50 навчальних фільмів).

Кафедра - учасник експерименту з впровадження   ECTS та дистанційного навчання. З цією метою підготовлене електронне навчально-методичне забезпечення з дисциплін, практикується застосування інноваційних форм навчання з використанням комп’ютерної та мультимедійної техніки. Викладачі кафедри є авторами навчальних посібників, методичних вказівок, монографій, публікацій у фахових виданнях.

Актуальним напрямком роботи кафедри є наукова робота та участь у розв’язанні важливих регіональних проблем соціально-економічного розвитку та природокористування.  Коло наукових інтересів викладачів кафедри досить широке:
- формування поверхневого і підземного стоку в умовах антропогенного навантаження, розробка нормативів гідрологічних розрахунків при проектуванні гідрологічних систем (професор Будз М.Д.);
- екологічний стан еродованих ґрунтів Північно-Західного регіону України (професор Мошинський В.С., доцент Олійник В.С.);
- еколого-меліоративний моніторинг осушувальних земель (професор Мошинський В.С., доцент Олійник В.С.);
- ландшафтно-екологічні основи проведення рекреації та туризму в межах природоохоронних територій (доцент Романів А.С., викладач-магістр Токар О.І., викладач-магістр Селецький В.П.);
- рекреаційна географія (доц. Романів А.С., доц. Яроменко О.В.)
- розробка мережі туристичних маршрутів (доцент Романів А.С., викладач-магістр Токар О.І.)
- економічний потенціал та конкурентоспроможність регіонів (доцент       Романів О.Я.);
- медична географія та географія соціальних негараздів (доцент Романів О.Я.);
- наукові школи в суспільній географії (доцент Яроменко О.В.);
- топоніми як джерело географічних досліджень (доцент Яроменко О.В.);
- використання геоінформаційних технологій в процесі підготовки фахівців з географії та туризму (доценти  Бачишин Б.Д., Романів О.Я. ).


Підготовка наукових кадрів кафедри здійснюється шляхом навчання молодих викладачів в аспірантурі провідних університетів регіону з подальшим успішним захистом робіт. У 2007 році відбулося два захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук. О.В. Яроменко захистила дисертацію «Суспільно-географічні дослідження наукової школи академіка М.М. Паламарчука» (спеціальність 11.00.13 – історія географії, науковий керівник професор, д.г.н. Заставецька О.В.). А.С. Романів захистив дисертацію «Ландшафтно-рекреаційний потенціал національного природного парку «Синевир» (спеціальність 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів, науковий керівник доцент, к.г.н. Федірко О. М.). Випускник кафедри О.І. Токар після завершення магістратури кафедри географії вступив на навчання без відриву від виробництва до аспірантури кафедри фізичної географії Львівського національного університету імені Івана Франка, працює над дисертаційним дослідженням під керівництвом професора, д.г.н. Мельника А.В.

Викладачі кафедри є авторами навчальних посібників, методичних вказівок, монографій, публікацій в фахових виданнях, беруть участь у роботі наукових конференцій не тільки в Україні, а й у країнах зарубіжжя: «Global Changes: Vulnerability, Mitigation and Adaptation» (Софія, Болгарія, 17-18 квітня 2008 року, учасник - А.С. Романів), «Эко- и агротуризм: перспективы развития на локальных териториях» (Барановичі, Білорусь, 3-4 квітня 2009 року, учасники - А.С. Романів, О.І. Токар).

Традиційним напрямком роботи кафедри є організація науково-дослідної роботи студентів та представлення кращих досліджень на студентських наукових конференціях (Дніпропетровськ, Київ, Тернопіль). Наукова робота магістранта кафедри О.І. Токара виборола ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з географії у 2008-2009 н.р. 

Значну увагу на кафедрі географії приділяють туристично-краєзнавчій роботі. Організовуються екскурсії по визначних місцях України, туристичні походи для студентів. Кафедра тісно співпрацює з Обласною федерацією туризму у Рівненській області, Станцією юних туристів. Студенти спеціальності та викладачі кафедри беруть участь у щорічному обласному чемпіонаті по туризму серед педагогічних працівників, відкритому чемпіонаті України з туризму та інших заходах.

Викладачі кафедри А.С. Романів та О.І. Токар є кандидатами у майстри спорту зі  спортивного туризму, брали участь у спортивних гірських походах (в тому числі категорійних) у Карпатах, на Кавказі, у Криму. На чемпіонатах України з техніки пішохідного туризму команда Рівненської області, до складу якої входили О.І. Токар (капітан команди у 2008 році) та А.С. Романів, здобула у жовтні 2007 року І місце, а у жовтні 2008 року - ІІ місце. У листопаді 2008 року А.С. Романів став переможцем туристичної акції «100 км за добу», проведення якої Обласна федерація туризму приурочили до річниці голодомору в Україні.
 
Кафедра співпрацює з науковими установами, організаціями, органами державного управління та вищими навчальними закладами України. Усі викладачі кафедри є членами Українського географічного товариства. Тісні наукові зв’язки склалися з кафедрою фізичної географії ЛНУ ім. І. Франка, кафедрою економічної і соціальної географії НПУ ім. М. Драгоманова, кафедрою географії України ТНПУ ім. В. Гнатюка, з екологічним, економічним, землевпорядним факультетами Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне), Рівненським обласним Інститутом післядипломної педагогічної освіти. Налагоджено співпрацю з кафедрою туризму університету імені Яноша Кодолані (Угорщина), кафедрою природничо-математичних наук Барановичського державного університету (Білорусь).

Науковців кафедри географії запрошують для участі в роботі Регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій при Рівненській обласній адміністрації.

Викладачі М.Д. Будз, М.В. Корбутяк, А.С. Романів, О.Я. Романів, О.В. Яроменко беруть активну участь у роботі Рівненського відділення МАН як наукові керівники, рецензенти, члени журі на конкурсах-захистах учнівських наукових робіт з географії та геології.


Джерело: Кафедра географії Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука як осередок розвитку географічної освіти та просвіти / А. С. Романів, О. Я. Романів // Вісник інституту педагогічної освіти. Серія географічна. – 2009. – Випуск 1(2009).– С.3–8.