Увага!!! Ця сторінка не оновлюється. Перейдіть, будь-ласка, на новий сайт Природничо-географічного факультету - http://pgf.rv.ua.
Діяльність  Рівненського відділення Українського географічного товариства 

 
Рівненське відділення Українського географічного товариства займається дослідженням наступних наукових напрямів.

Перша тема:  «Умови формування поверхневого і підземного стоку в умовах всебічного та інтенсивного антропогенового навантаження» (Будз М.Д.. Корбутяк М.В., Сливка П.Д., Новосад Я.О. та інші). По даній тематиці опубліковано 47 робіт, з них З навчальних посібника з грифом Міністерства освіти і науки України (Сливка П.Д., Новосад Я.О. Грищенко Ю.М., Волкова Л.А.). Готовиться до друку монографія. Крім того були визначені причини підтоплення окремих територій м. Рівне та розроблені рекомендації щодо його запобігання (Будз. М.Д). По цій проблемі були зроблені два виступи по телебаченню (Будз М.Д.).

Друга тема: «Охорона навколишнього середовища та створення заповідних територій». По цій темі було зроблено 25 публікацій, з них один навчальний посібник (Грищенко Ю.М., Якимчук А.Ю.«Природно-заповідні території та об'єкти лісового фонду (організація, охорона, управління)»).

На протязі останніх років 5 членів Рівненського відділу УГТ захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук. Це Коротун С.І., Кушнірук Ю.С., Романів А.С., Гопчак І.С, Яроменко О.В.

Голова відділу Будз М.Д. активно працював в двох вчених радах, у  Львівському національному і Чернівецькому національному університетах, по захисту докторських і кандидатських дисертацій з географічних наук. При цьому був опонентом 4 докторських і 7 кандидатських дисертацій.

Члени відділу (Будз М.Д., Корбутяк М.В., Мельничук В.Г., Романів А.С. та ін.) приймали активну участь в роботі Малої академії. За чотири роки під керівництвом вчителів (членів товариства) учнями старших класів були підготовлені і по них зроблені доклади: 56 робіт з географії і 48 робіт з геології.

Членами товариства ведуться  роботи з краєзнавства. За звітній період зі студентами і учнями старших класів були проведені краєзнавчі туристичні маршрути в Карпати (11), по території Українського Полісся (23) та в карстові печери Тернопільщини (8) (керівники Романів А.С, Токар О.І та інші). При цьому член товариства Токар О.І здобув звання кандидата в майстри спорту з спортивного туризму.
 
Джерело: Звіт про діяльність українського географічного товариства за 2004-2008 роки/Українське географічне товариство//В-во "Обрії", К.:– 2008.