Увага!!! Ця сторінка не оновлюється. Перейдіть, будь-ласка, на новий сайт Природничо-географічного факультету - http://pgf.rv.ua.
 Академічна програма

 
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень

 

Галузь знань та напрям підготовки

Кваліфікація

 

бакалавр

 

0401 - Природничі науки

6.040104 - Географія


Вчитель географії основної школи

спеціаліст

 

0101 - Педагогічна освіта

7.010103 - Педагогіка і методика середньої освіти.   Географія і біологія


Вчитель географії, біології, основ економіки,

організатор туристично-краєзнавчої роботи

магістр

 

0101 - Педагогічна освіта

8.010103 - Педагогіка і методика середньої освіти.  Географія


Магістр педосвіти, викладач географії, біології  та педагогіки

 

 

Форма навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Тривалість навчання, років

денна

бакалавр

4

спеціаліст, магістр

1

заочна

бакалавр

4

спеціаліст, магістр

1


 

 
 

ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Філософія, Історія України, Ділова українська мова, Релігієзнавство, Фізичне виховання, Політологія, Іноземна мова, Основи економічної теорії

ЦИКЛ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Психологія, Педагогіка, Історія педагогіки, Основи педагогічної майстерності

ЦИКЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Обчислювальна техніка і ТЗН

Безпека життєдіяльності

Фізика з основами геофізики

Хімія з основами геохімії

Геологія загальна та історична

Загальне землезнавство

Географія грунтів з основами ґрунтознавства

Гідрологія

Метеорологія і кліматологія

Основи екології

Картографія з основами топографії

Ботаніка

Зоологія

Охорона праці

Анатомія людини

Математика

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН

Основи фізичної географії

Основи суспільної географії

Фізична географія материків і океанів

Ландшафтознавство

Біогеографія

Основи промисловості, с/г, транспорту

Географія населення з основами  демографії

Економічна і соціальна географія  світу

Цитологія

Гістологія

Мікробіологія і вірусологія

Фізична географія України

Економічна географія України

Соціальна географія України

Шкільний курс географії та методика її викладання

Шкільний курс біології та методика її викладання

Методика викладання основ економіки

Географія світового господарства

Фізіологія рослин

Фізіологія людини і тварин

Генетика з основами селекції


Сферами фахової діяльності бакалавра,
 спеціаліста і магістра географії є :
  • загальноосвітні і спеціальні навчальні заклади всіх рівнів акредитації;
  • туристично-рекреаційні організації та фірми;
  • наукові академічні установи, проектно-пошукові, науково-дослідні інститути, організації, бюро та ін.;
  • органи гідрометеорологічної служби;
  • органи охорони природи і управління природокористуванням – Міністерства охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки, економіки, надзвичайних ситуацій, агропрому, лісового господарства та ін.,
  • Державні комітети земельних ресурсів, водного господарства, геології, інші відомства і організації.