Історія заснування кафедри  
Підготовка фахівців за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і біологія» в університеті розпочалася з вересня 2001 року на базі кафедри екології і охорони навколишнього середовища(завідувач -  кандидат технічних наук, професор Харченко Борис Іванович).

Засновниками спеціальності були викладачі цієї кафедри: доктор географічних наук, професор Будз Маркіян Дмитрович; доктор педагогічних наук, професор Лісова Світлана Валеріївна; кандидат сільськогосподарських наук Олійник Василь Семенович; кандидат технічних наук, професор Харченко Борис Іванович. Внесок у розвиток кафедри зробив професор, к.г.н. Загородній В.В. (НПУ ім. М. Драгоманова, м. Київ) як консультант з навчально-методичних питань. Упродовж 2003-2004 років кафедру екології і охорони навколишнього середовища було реорганізовано шляхом виокремлення двох самостійних кафедр – географії, біології.

Кафедра географії розпочала свою діяльність в лютому 2004 року. Колектив формувався за рахунок залучення науково-педагогічних працівників рівненських вузів та випускників географічних факультетів університетів Львова, Києва, Луцька. На даний час викладацький склад кафедри становить 10 осіб, серед яких 1 доктор географічних наук, 1 доктор сільськогосподарських наук, 4 кандидати географічних наук, 1 кандидат сільськогосподарських наук, 1 кандидат технічних наук. Колектив очолює доцент кафедри, кандидат географічних наук А.С. Романів.

Окрім МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука у регіоні жоден вищий навчальний заклад не готує фахівців за спеціальністю 7.010103 „Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і біологія” з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра та спеціаліста з присвоєнням фаху „Вчитель географії, біології та основ економіки основної школи”.

Важливими етапами у діяльності кафедри стали акредитація освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра та спеціаліста у 2006 році, отримання ліцензії на підготовку магістрів у 2007 році та акредитація магістратури у 2008 році. Дипломи магістрів географії уже отримали 8 випускників кафедри. У 2008 році відбувся перший випуск студентів-географів післядипломної форми навчання. Показники підготовки фахівців за формами навчання наведені на рис. 2. Значна частка студентів заочної форми пов’язана із тим, що більшість з них уже під час навчання працевлаштовані за фахом (пререважно у сільській місцевості), додатковий фактор – нижча вартість навчання, що є важливим у зв’язку з невисокими доходами населення регіону.
 
Кількість випускників спеціальності „Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і біологія” за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
 

 

    Географічна структура випускників кафедри характеризується переважанням мешканців сільської місцевості (близько 75%) та представників Рівненської (понад 55%), Закарпатської (понад 20%) областей. Понад 5% припадає на студентів з Хмельницької області, дещо меншу частку становлять студенти з Волинської, Львівської, Житомирської областей. Випускники останніх років переважно працевлаштовуються у своїй місцевості. Зокрема, за рахунок випускників МЕГУ покращилося кадрове забезпечення викладання географії у м. Рівне, в Рокитнівському, Здолбунівському, Корецькому, Сарненському, Рівненському та інших районах області.

Джерело: Кафедра географії Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука як осередок розвитку географічної освіти та просвіти / А. С. Романів, О. Я. Романів // Вісник інституту педагогічної освіти. Серія географічна. – 2009. – Випуск 1(2009).– С.3–8.