Увага!!! Ця сторінка не оновлюється. Перейдіть, будь-ласка, на новий сайт Природничо-географічного факультету - http://pgf.rv.ua.


Мошинський Віктор Степанович
професор,
доктор сільськогосподарських наук
         Народився у м. Рівне. Протягом 1982-1989 рр. здобував фах  інженера-гідротехніка в Українському інституті інженерів водного господарства. Навчався у аспірантурі  при Українському науково-дослідному інституті гідротехніки і меліорації у м. Києві за  спеціальністю „Меліорація і зрошуване землеробство” (1990-1993 рр.). У 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему „Методика еколого-меліоративного моніторингу осушуваних земель (на прикладі Рівненської області України)”. У 2000-2002 році перебував у докторантурі при Національному університеті водного господарства та природокористування за спеціальністю „Сільськогосподарські меліорації” . Тема захищеної у 2002 році дисертації на здобуття вченого ступеня доктора сільськогосподарських наук - „Методи управління продуктивністю та екологічною стійкістю осушуваних земель”.

Трудову діяльність розпочав у 1987 році у Рівненській гідрогеолого-меліоративній експедиції на посаді гідрогеолога. У 1995-2003 роках працював доцентом кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства НУВГП. У 2003-2005 роках - проректор з науково-педагогічної та методичної роботи Національного університету водного господарства та природокористування. З 2005 року - професор кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики, завідувач лабораторії управління земельними ресурсами. В МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука працює з 2008 року.

Автор понад 100 наукових публікацій у галузі сільськогосподарських меліорацій, управління територіями, ґрунтознавства, землеробства, прогнозування та управління продуктивністю сільськогосподарських земель, математичного моделювання, оцінки екологічної стійкості природно-техногенних систем.