Увага!!! Ця сторінка не оновлюється. Перейдіть, будь-ласка, на новий сайт Природничо-географічного факультету - http://pgf.rv.ua.
Наукова та методична роботаКабінет фізичної географії

   Закріплення за кафедрою  відповідної лабораторії дозволяє проводити лабораторні, практичні заняття з професійно-орієнтованих дисциплін географічного циклу з використання комп’ютерної техніки, сучасних прикладних програм (Мapinfo, MapEdit), електронних баз даних (електронні атласи України, розроблені Інститутом географії України, Інститутом передових технологій).

Заняття на метеомайданчику
 
  Навчальний процес здійснюється у спеціалізованих кабінетах кафедри: фізичної географії та суспільної географії. Аудиторії кафедри географії забезпечені геодезичними приладами (теодоліти, рейки теодолітні, компаси, курвіметри, планіметри), метеорологічними приладами (термометри метеорологічні, барометри).

Колекція мінералів та гірських порід

 
   У навчальному процесі використовується колекція мінералів та гірських порід, сформована силами викладачів кафедри (професора М.Д. Будза, доцента В.С. Олійника та інших), стінні карти, глобуси різних масштабів, навчальні стенди, ґрунтові моноліти, відеоколекція для проведення занять (понад 50 навчальних фільмів).

Грунтові моноліти

   Кафедра - учасник експерименту з впровадження кредитно-модульного та дистанційного навчання. З цією метою на кафедрі підготовлене електронне  навчально-методичне забезпечення з дисциплін, практикується застосування інноваційних форм навчання з використанням комп’ютерної та мультимедійної техніки. Викладачі кафедри є авторами навчальних посібників, методичних вказівок, монографій, публікацій в фахових виданнях.

Опрацювання матеріалів під час польових практик  (Чорногірський геостаціонар)

    Актуальним напрямком роботи кафедри є наукова робота та участь у розв’язані важливих регіональних проблем соціально-економічного розвитку та природокористування. Кафедра працює над науковою темою: „Географічна наука та освіта в контексті сталого розвитку України”.
         Коло наукових інтересів викладачів кафедри досить широке:
- процеси в урбанізованих ландшафтах та їх вплив на експлуатацію інженерних споруд (професор Будз М.Д.);
- формування поверхневого і підземного стоку в умовах антропогенного навантаження, розробка нормативів гідрологічних розрахунків при проектуванні гідрологічних систем (професори Будз М.Д. та  Корбутяк В.М.);
- екологічний стан еродованих ґрунтів Північно-Західного регіону України (професор Мошинський В.С., доцент Олійник В.С.);
 
Доцент Романів О.Я. серед учасників семінару на  кафедрі економічної і соціальної географії у Львові

- ландшафтно-екологічні основи проведення рекреації та туризму в межах природоохоронних територій (доцент Романів А.С., викладач-магістр Токар О.І.);

- економічний потенціал та конкурентоспроможність регіонів (доцент Романів О.Я.);
- медична географія та географія соціальних негараздів (доцент Романів О.Я.);
- наукові школи в суспільній географії (доцент Яроменко О.В.);
- топоніми як джерело географічних досліджень (доцент Яроменко О.В.);
- використання геоінформаційних технології в навчальному процесі підготовки фахівців-географів (доцент Бачишин Б.Д.);
- структурні рівні і зміст стандартів географічної освіти України в контексті європейського вибору (викладач-магістр Мисько О.П.).
 
Доц. Романів А.С. серед колег-географів з Туреччини, США, Болгарії, Китаю та Німеччини під час конференції у м. Софія, Болгарія

  Традиційним напрямком роботи кафедри є організація науково-дослідної роботи студентів та представлення кращих досліджень на студентських наукових конференціях (Дніпропетровськ, Київ, Тернопіль, Харків, Житомир). Щороку студенти друкують близько 15 наукових публікацій у співавторстві із науковими керівниками та одноосібно.
   Наукова робота магістранта кафедри О.І. Токара виборола ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з географії у 2008-2009 н.р. А наукова робота магістранта кафедри В.П.Селецького на цьому ж конкурсі у 2009-2010 н.р. була відзначена дипломом ІІІ ступеня.
  Щорічно студенти кафедри є учасниками всеукраїнської студентської олімпіади з географії, де наші студенти демонструють знання на рівні з відомими державними вузами України.
  Зокрема, у 2009 та 2010 роках студенти кафедри були нагороджені за найкращі показники в Україні за результатами етапу комп’ютерного тестування.

Студенти кафедри — учасники Всеукраїнської  студентської олімпіади з географії , 2009 рік

   Кафедра співпрацює з науковими установами, організаціями, органами державного управління та вищими навчальними закладами України. Усі викладачі кафедри є членами Українського географічного товариства. Тісні наукові зв’язки склалися з кафедрою фізичної географії ЛНУ ім. І. Франка, кафедрою економічної і соціальної географії НПУ ім. М. Драгоманова, кафедрою географії України ТНПУ ім. В. Гнатюка, з екологічним, економічним, землевпорядним факультетами Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне), Рівненським обласним Інститутом післядипломної педагогічної освіти. Налагоджено співпрацю з кафедрою туризму університету імені Яноша Кодолані (Угорщина), кафедрою природничо-математичних наук Барановичського державного університету (Білорусь).
   Підготовка наукових кадрів кафедри здійснюється шляхом навчання молодих викладачів в аспірантурі провідних університетів регіону з подальшим успішним захистом робіт.

Учасники з України на міжнародній конференції у Барановичах (Білорусь), співорганізатором якої виступила кафедра географії , 2010 рік

   
Викладачі кафедри беруть участь у роботі наукових конференцій не тільки в Україні, а й у країнах зарубіжжя: «Global Changes: Vulnerability, Mitigation and Adaptation» (Софія, Болгарія, 17-18 квітня 2008 року, учасник - А.С. Романів), «Эко- и агротуризм: перспективы развития на локальных териториях» (Барановичі, Білорусь, квітень 2009 та 2010 років, учасники - А.С. Романів, О.І. Токар, О.В. Яроменко, О.Я. Романів).
    У 2009 році кафедра була організатором Всеукраїнської конференції «Сучасні напрями розвитку і перспективні орієнтири у географічній науці та освіті» (23-25 квітня 2009 року). Праці учасників конференції були надруковані у географічній серії Вісника інституту педагогічної освіти.

Шеф-редактор газети «Географія. Краєзнавство. Туризм.» В.Серебрій— почесний гість кафедри  географії  на Всеукраїнській конференції 2009 року


  
У 2010 році кафедра була співорганізатором Міжнародної конференції «Эко- и агротуризм: перспективы развития на локальных териториях», яка проводилася на базі дружньої кафедри у Барановичському університеті у Білорусі, а доц. Романів А.С. входив до складу президії та редколегії збірника праць конференції.

Викладачі кафедри долучаються до роботи у Рівненській Малій академії наук учнівської молоді в якості керівників, консультантів, рецензентів науково-дослідницьких робіт учнів, працюють у складі журі під час конкурсів- захистів робіт.

З 2010 року науково-педагогічні працівники кафедри географії і і туризму співпрацюють з Обласним управлінням культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації в рамках реалізації проекту  "Західна брама”.