Загальна інформація про Українське географічне товариство

Українське географічне товариство - всеукраїнська громадська наукова неприбуткова організація, яка об'єднує вчених, учителів, викладачів, фахівців, студентів у галузі географії та суміжних з нею наук.

Метою Товариства є задоволення та захист спільних інтересів його членів, сприяння організації, розвитку, підвищенню ефективності та координації географічних досліджень, використання їх досягнень для вирішення проблем соціально-економічного розвитку, оптимізації взаємодії суспільства і природи, геоекологічному вихованню населення.

Його завдання та форми діяльності, права і обов'язки членів, функції Вченої ради та її президії, відділів Товариства регулюється Статутом, зареєстрованим Міністерством юстиції України 4 червня 1993 року (свідоцтво № 465). Товариство співпрацює з органами державної влади і місцевого самоврядування, Національною академією наук України, закладами освіти, науково-дослідними установами, громадськими організаціями в Україні, географічними товариствами іноземних країн. Міжнародним географічним союзом та ін. Вищим керівним органом Товариства є його з'їзд, який організовується Вченою радою і проводиться один раз на чотири роки.

Адреса: 03022, Київ, Глушкова академіка пр-т, 2
Телефон:  (44) 5213228
План-схема:


 

 

Джерело: Звіт про діяльність українського географічного товариства за 2004-2008 роки/Українське географічне товариство//В-во "Обрії", К.:– 2008.