Головна » Статті » Теорія географії » Методика викладання географії [ Додати статтю ]

Навчальні екскурсії з географії

Навчальні екскурсії з географії

Література

1.Чернихова Є.Я. Учебные экскурсии по географии. - М.: Просвещение,1980.

2.Кобернік С.Г. та ін. Методика викладання географії в школі. Навчально -методичний  посібник - К.: Стафед-2, 2000.- С.42-44.

3.Шипович Є.Й. Методика викладання географії.-К.: Вища школа, 1981.-С.145-148.

4.Методика обучения географии в средней школе: Учебное пособие /Под редакцией Л.М.Панчешниковой /-М.:Просвещение,1983 С.167-178.

 

Місце і роль екскурсії у навчанні географії

Шкільна програма з географії передбачає обов’язковий мінімум екскурсій у природу в осінній і весняний період і екскурсії на промислове. сільськогосподарське виробництво чи транспортне підприємство.

Географічна екскурсіяодна з форм організації навчально – виховного процесу в школі. Її проведення таке ж обов’язкове, як проведення вчителем уроку, оскільки екскурсія, яка проводиться за програмою є одним із видів уроку. На уроці – екскурсії процес навчання реалізується не в умовах класного приміщення, а в природі під час безпосереднього спілкування учнів з об’єктами і явищами природи.

Під час екскурсії відбувається накопичення в учнів змістових уявлень, які слугують основою для формування фізико – географічних і економіко – геогра -фічних понять. Отже, екскурсії мають виключно важливе значення. Вони забезпечують зв’язок теорії з практикою, дають змогу показати учням в натурі ті географічні об’єкти і явища, які в умовах певної школи можливі для безпосереднього вивчення чи ознайомлення з ними. це має велике значення для реалізації краєзнавчого принципу у викладанні географії.

У новій навчальній програмі з географії (2001 р.) зазначено, що зміст та форми організації навчальних екскурсій визначаються адміністрацією навчального закладу в залежності від місцевих умов із врахуванням рекомендацій, викладених у листі Міністерства освіти і науки України № 1/9 97 від 07.03.2001 року "Про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів”.


Організація навчальних екскурсій з фізичної та економічної географії

Навчальна екскурсія - складна в методичному і організаційному відношенні форма заняття з учнями в природі чи на виробництві, яка потребує ґрунтовної підготовки вчителя і учнів.

Класифікація уроків екскурсій здійснюється за двома ознаками: обсягом предметного змісту теми екскурсії ( однотемний, багатотемний) та його місце у структурі вивчення розділу або курсу ( вступний, поточний, підсумковий).

Схема

уроку – екскурсії

 

вступний

 

поточний

 

підсумковий

 

 

багатотемний

 

однотемовий

 

багатотемний

 

Екскурсія в природу

Підготовка вчителя до проведення навчальної екскурсії в природу включає:

1)     формулювання мети і завдань екскурсії;

2)     вибір маршруту, ознайомлення з ним на місцевості, вивчення природи району екскурсії і його визначних пам’яток;

3)     визначення об’єктів спостереження, кількості і розміщення зупинок під час екскурсії, змісту і методів роботи з учнями на кожній зупинці;

4)     визначення загального завдання та індивідуальних і групових завдань учням;

5)     розробка рекомендацій по екіпіровці, груповому й індивідуальному спостереженню учасників екскурсії.

Формулювання мети і завдання екскурсії залежить від вимог шкільної програми з географії. Необхідно враховувати час проведення екскурсії, оскільки цим визначається підготовка учнів до самостійної роботи під час виконання практичних завдань, а також можливість збору краєзнавчого матеріалу для наступних тем курсу географії.

Коли вчитель знайомиться з маршрутом, то уточнює географічне положення зупинок, зміст прояснень і завдань учням, форму і об’єм записів, а також виконує ескізи малюнків, схем, які повинні будуть зробити учні. Необхідно також заздалегідь вибрати оптимальний варіант розміщення бригад (груп дітей), який дасть можливість об’єднувати і порівнювати результати практичних робіт (нівелірування , визначення глибини, ширини і швидкості течії річки і ін.), які вони виконують. Чим менше бригад, тим легше вчителеві контролювати їх роботу, тому кількість учнів у бригаді повинна бути оптимальною і кожен член бригади був весь час зайнятим. Цим досягається найбільша ефективність і користь таких занять.

Під час проведення навчальних екскурсій, як і на класних уроках, можуть бути використані інформаційно – рецептивний, репродуктивний і проблемний методи навчання.     

Екскурсія на місцеве підприємство.

 Мета і завдання екскурсії на місцеве підприємство: ознайомлення з виробничим процесом в даній галузі, з технологією та організацією виробництва, шляхами підвищення ефективності роботи на підприємстві, зі змістом праці людей різних професій , з заходами по збереженню навколишнього середовища. Крім цього, розширити знання учнів про спеціалізацію, концентрацію і кооперування виробництва, шляхи зниження собівартості продукції.

         Підготовка  вчителя до екскурсії на підприємство, включає:

вивчення відповідної літератури по тій галузі куди планується здійснити екскурсію;

відвідання підприємства, визначення об’єктів які підлягають вивченню;

складання плану проведення екскурсії, в якому передбачити послідовність вивчення виробничих об’єктів, зміст пояснення вчителя і екскурсовода, запитання і завдання учням для спостереження і збору матеріалу;

разом з екскурсоводом виділити запитання, які потребують особливої уваги;

учні повторюють теоретичний матеріал, що стосується галузі виробництва підприємства куди здійснюється екскурсія;

вчитель заздалегідь групує учнів на бригади ( кількість учнів в бригаді залежить від кількості цехів або ділянок виробництва), дає завдання кожній бригаді: зібрати відомості про цех, його особливість, яку продукцію він виготовляє;

кожен учень отримує конкретне завдання по підготовці розповіді про зміст праці однієї з професій в цеху, відомості про яку збирає його бригада.

По завершенні екскурсії проводяться підсумки  під час яких екскурсовод розповідає про перспективі підприємства  та покращення умов праці на ньому, а вчитель відзначає активніших учнів під час екскурсії та орієнтує їх про подальші завдання по вивченню  предмету.

 Кожна екскурсія має велике виховне значення, воно полягає в поглибленні учнями набутих знань, в поширенні загального світогляду та в чисто прикладному вимірі.


    Джерело: Шкільна географія та методика її навчання (курс лекцій): Навчальний посібник. Переробл. і доповн. / Варакута О.М. – Тернопіль: Тайп, 2009. – 174 с.

Фото:
Джерело:
Категорія: Методика викладання географії | Додав: wiktor (15.03.2010)
Переглядів: 10964 | Коментарі: 5 | Теги: географічний практикум, навчальна екскурсія | Рейтинг: 2.5/4
Матеріали по темі:
Всього коментарів: 5
avatar
4 Olesya • 09:30, 27.05.2011
Шановний Вікторе! Дуже хотілося б придбати ваш навчальний посібник. Чи є така можливість?
avatar
5 wiktor • 21:48, 27.05.2011
Який посібник Ви маєте на увазі?
avatar
3 wiktor • 19:03, 21.08.2010
О.М.
Нічого не маю проти, я тільки за. Посилання досі не стояло тому, що цей матеріал я брав із в повнотекстової бази однієї з установ, яку я відвідував як користувач і уявлення немав де ці праці були взяті.

Наперед дякую за розуміння та бажаю успіхів! smile

avatar
2 О.М. • 15:27, 21.08.2010
Шановний Вікторе! Ця лекція (не єдина) з мого посібника тому прошу, наразі, робити посилання.
Шкільна географія та методика її навчання (курс лекцій): Навчальний посібник.
Переробл. і доповн. / Варакута О.М. – Тернопіль: Тайп, 2009. – 174 с.

Дякую за порозуміння. Я буду відслідковувати зміни.

avatar
1 Олеся • 18:28, 12.06.2010
=)
avatar