Головна » Статті » Теорія географії » Грунтознавство [ Додати статтю ]

У категорії матеріалів: 24
Показано матеріалів: 1-6
Сторінки: 1 2 3 4 »

Сортувати по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам
Основними причинами зменшення площі продуктивних земель ерозія, вторинне засолення зрошуваних земель, затоплення і під­топлення навколо штучних водосховищ, знищення рослинності і ґрунтів при добуванні корисних копалин, відведення земель під будівництво різноманітних об'єктів, забруднення ґрунтів шкідли­вими речовинами, виснаження на гумусні речовини, надмірне ущі­льнення ґрунтів важкими машинами та ін. Вони свідчать про те, що існуючі тепер типи землекористування завдають значної шкоди ґрунтовому покриву і природі в цілому. Отже, людина втрачає продуктивні землі в результаті нераціонального їх використання.
Категорія:Грунтознавство | Переглядів:33106 | Додав: wiktor | Дата: 17.03.2010 | Коментарі (1)
Агроґрунтове районування України в 60-ї роки провела група вчених ґрунтознавців Українського науково-дос­лідного інституту ґрунтознавства і агрохімії ім. О. Н. Соколовського та інших наукових установ республіки. Територію України було поділено на регіони за ознаками подібності та відмінності у ґрунтовому покриві з урахуванням усього комплексу природних умов, які мають значення для сільськогосподарського виробництва. Отже, основним принципом такого районування була сільсько­господарська спрямованість території республіки. В результаті виділено такі агроґрунтові одиниці: області, зони, підзони, про­вінції та райони. Далі наведено перелік агроґрунтових регіонів України.
Категорія:Грунтознавство | Переглядів:86872 | Додав: wiktor | Дата: 17.03.2010 | Коментарі (0)
Гірські ландшафти є на всіх континентах земної кулі. За даними Б. Г. Розанова (1977), гірські території займають 30,65 млн км2, або 21 % суші. Найбільше їх в Азії (47 %) і Північній Америці (45 %). Значно менше в Африці (24 %.), Півден­ній Америці (23%) і Європі (20%). В Австралії і на островах Океанії гори займають лише 9 % території. Формування і поширення ґрунтів в гірських районах підпоряд­ковано закону вертикальної зональності — ґрунтові зони розташо­вані у вигляді поясів.

Категорія:Грунтознавство | Переглядів:12335 | Додав: wiktor | Дата: 17.03.2010 | Коментарі (0)
Засоленими називають ґрунти, які містять в сво­єму складі таку кількість легкорозчинених солей, яка згубно впли­ває на сільськогосподарські рослини. До них належать солончаки, солончакуваті ґрунти, солонці і солоді. Значний вклад у вивчен­ня засолених ґрунтів внесли К. Д. Глінка, В. С. Богдан, М. О. Дімо, В. А. Ковда (Росія), О. Н. Соколовський, О. М. Можейко (Ук­раїна), Є. Гільгард (США), Ж. Обер (Франція), І. Сабольч (Угорщина) та ін. Засолені ґрунти поширені на всіх континентах, особливо в су­хих степах, напівпустинях і пустинях суббореального і субтропіч­ного поясів. В Україні ця група ґрунтів поширена в південних ра­йонах. Площа всіх засолених ґрунтів земної кулі понад 240 млн га (О. В. Лобова, О. В. Хабаров, 1983).

Категорія:Грунтознавство | Переглядів:10252 | Додав: wiktor | Дата: 17.03.2010 | Коментарі (0)

Ґрунти цих областей віддалені від екватора і фор­муються в умовах посушливого клімату з тривалим сухим сезо­ном. Поширені на всіх континентах і об'єднані в чотири біокліматичні області: Центрально-Американську, Південно-Американ-ську, Афро-Азіатську і Австралійську. Основними типами ґрунтів цих областей є червоно-бурі, коричнево-червоні і чорні тропічні.
Категорія:Грунтознавство | Переглядів:15275 | Додав: wiktor | Дата: 17.03.2010 | Коментарі (0)
Серед ґрунтово-біокліматичних поясів тропічний пояс займає найбільшу територію земної кулі. Його площа ста­новить 5,6 млрд га, або близько 42 % поверхні суші. Природні умови в різних регіонах цього поясу дуже різноманітні. Це зумов­лено різним ступенем зволоження окремих територій. У зв'язку з цим у межах цього поясу виділено три групи ґрунтово-біокліматичних областей:
1. Тропічні вологі і сезонно-вологі лісові області (Американсь­ка, Африканська і Австрало-Азіатська).
2. Тропічні саванні і ксерофітно-лісові області (Центрально-Американська, Південно-Американська, Афро-Азіатська і Австра­лійська).
3. Тропічні напівпустинні і пустинні області (Південно-Амери­канська, Афро-Азіатська, Південно-Африканська і Австралій­ська).

Категорія:Грунтознавство | Переглядів:17232 | Додав: wiktor | Дата: 17.03.2010 | Коментарі (0)
1-6 7-12 13-18 19-24