Головна » Статті » Теорія географії » Геоекологія [ Додати статтю ]

У категорії матеріалів: 6
Показано матеріалів: 1-6

Сортувати по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам
Закон "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25 червня 1991 року  закріплює право громадян України на безпечне для життя навколишнє середовище. Він зобов'язує державні органи надавати всебічну допомогу громадянам у здійсненні природоохоронної діяльності та враховувати їхні пропозиції щодо цього.    Закон закріплює екологічні права та обов'язки громадян України:
1) право на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище; 2) участь в обговоренні проектів законодавчих актів, матеріалів об'єктів, які можуть негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища, 3) участь у проведенні громадської екологічної експертизи, 4) одержання повної і достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища та його вплив на здоров'я населення; 5) право на подання до суду позовів на державні органи, підприємства, установи, організації і громадян про відшкодування збитків, заподіяних їхньому здоров'ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Категорія:Геоекологія | Переглядів:6335 | Додав: wiktor | Дата: 18.03.2010 | Коментарі (0)
У результаті антропогенної діяльності відбувається забруднення ат­мосфери, що призводить до зміни хімічного складу атмосферного повіт­ря. Під забрудненням атмосфери розуміють рідкі й тверді часточки та газуваті речовини, що надходять в атмосферу внаслідок побутової та про­мислової діяльності людей, а також фізіологічного життя людей і тварин у понаднормовій кількості. І взагалі, забрудненістю атмосфери назива­ють несприятливі зміни стану атмосферного повітря, цілком або частко­во зумовлені діяльністю людини, які безпосередньо чи опосередковано впливають на розподіл енергії, що надходить, рівні радіації, фізико-хімічні властивості атмосфери та умови існування живих організмів.
Категорія:Геоекологія | Переглядів:34081 | Додав: wiktor | Дата: 18.03.2010 | Коментарі (0)
Антропогенний вплив на літосферу проявляється в вилученні родючих земель, створенні штучного рельєфу і підземних структур, порушенні геодинамічної і теплової рівноваги надр, хімічному і радіоактивному забрудненні ґрунтів. Антропогенним впливом охоплено біля 60% площі Землі на глибину більше 10 км.

      На протязі геологічного часу природна швидкість утворення ґрунтів перевищувала швидкість ерозії. На поверхні Землі утворився багатий гумусом шар ґрунту товщиною 15-25 см і більше. Техногенний рельєф стає причиною штучної ерозії, яка призводить до виснаження ґрунтового шару. Темпи антропогенної ерозії перевищують темпи природного грунтотворення (для відтворення 2 см шару необхідно 300-1000 років). Ґрунтову ерозію пришвидшує вирубка і спалювання лісів, розробка корисних копалин.

Категорія:Геоекологія | Переглядів:22211 | Додав: wiktor | Дата: 18.03.2010 | Коментарі (0)
Кругообіг води в природі складається з випаровування, опадів, поверхневого і підземного стоків. Розрізняють малий (океан – повітря – океан) і великий (океан – повітря – суходіл – океан) кругообіг. При великому кругообігу частина води, яка випаровується з водної поверхні океанів і морів переноситься вітром на сушу. Випавши тут опади частково випаровуються, але в основному вони повертаються в океани і моря завдяки поверхневому і підземному стоку. Випаровування, що проходить на суші дорівнює кількості опадів, що випали. З поверхні океану щорічно випаровується до 500 тис.км³ води, 90% випадає у вигляді опадів не досягнувши материка. Основна маса води знаходиться в Світовому океані, друге місце займають підземні води, а на третьому – лід і сніг Арктичних і Антарктичних областей. Порушення кругообігу і балансу води на Землі веде до негативних наслідків.
Категорія:Геоекологія | Переглядів:6806 | Додав: wiktor | Дата: 18.03.2010 | Коментарі (0)
  
Кисень, вуглекислий газ і інші гази, що містяться в дощових та ґрунтових водах, володіють окислюючою і розчинною здатністю. Просочуючись крізь пори гірських порід вода розчиняє і виносить з них хлориди, сульфати, карбонати. Цілісність гірських порід порушують карстові процеси, що проходять в результаті вимивання вапняків, гіпсів, кам’яних солей. В результаті чого в пластах осадочних порід утворюються пустоти, а над ними на поверхні землі – провали і воронки просідання, що небезпечні для споруд (явище суфозії). Суффозія – це процес вимивання і виносу твердих частинок і вилуговування розчинних гірських порід і грунтів водою, яка рухається в них.
Причиною суффозії є повільне підіймання рівня вод першого водоносного горизонту (в четвертинних відкладах).
Категорія:Геоекологія | Переглядів:6636 | Додав: wiktor | Дата: 18.03.2010 | Коментарі (0)
Геоекологія – наука, яка вивчає вплив на геологічне середовище природних геологічних процесів і антропогенної (техногенної) діяльності. Термін геоекологія був введений в 1939 році німецьким вченим Троллем, як синонім екології ландшафтів. Геологи довго не використовували даний термін, і тільки з 2-ї половини 1980 рр. почали застосовувати. Даний термін складається з 3-х грецьких слів: "ге” - земля, "ойкос” – дім, "логос” – вчення. Предметом геоекології є вивчення залежності стану геологічного середовища від природних геологічних процесів і господарської діяльності людини. Об'єктом вивчення є природне геологічне середовище і природно-антропогенні  системи. Геологічне середовище – генетично єдині оболонки землі – літосфера, гідросфера, атмосфера. Природні геологічні процеси і антропогенна діяльність впливають, як на окремі геосфери (надра, повітря, воду), так і на всю планету в цілому.
Категорія:Геоекологія | Переглядів:13787 | Додав: wiktor | Дата: 18.03.2010 | Коментарі (0)