Головна » Статті » Методичні матеріали » Методичні матеріали для школи [ Додати статтю ]

Кількість і розташування населення на Землі
ТЕМА: Кількість і розташування населення Землі ( 6 клас)

Мета: формування знань про кількість населення Землі та причини її змін;
ознайомлення з особливостями розташування населення на Землі; розвиток первинних практичних навичок аналізувати карту «Густота населення Землі»
Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Обладнання:підручники, атласи, настінна карта півкуль, графік динаміки
кількості населення, ІКТ-презентація слайдів на комп’ютері «Кількість і
розташування населення Землі»
Опорні поняття: населення, народжуваність, смертність
Базові поняття:кількість населення, густота населення, розташування
населення.
ЗМІСТ УРОКУ
Зміст і хід уроку визначається презентацією слайдів на комп’ютері. Спочатку новий матеріал подається усно без демонстрації слайдів. Розповідь учителя стисла. В ній виділяється лише головне. Потім цей матеріал повторюється у вигляді бесіди з використанням слайдів.
І.Організіційний момент
ІІ.Актуалізація опорних знань і вмінь
Прийом «Бліц-опитування»
 Які оболонки Землі вам відомі?
 Яка оболонка утворюється в результаті взаємодії всіх оболонок?
 До якої оболонки, на вашу думку,можна віднести людство?
 Який вплив має людина на географічну оболонку?
 Пригадайте, де саме на Землі виникли стародавні цивілізації?
 Чим, на Вашу думку, керується людство при розселенні ?

ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів.
Прийом «Проблемне питання»
Вивчаючи географічну оболонку та її закономірності, природні компоненти та їх взаємозв’язки, ви неодноразово переконувалися у величезній ролі людини та її господарської діяльності в перетворенні природних комплексів Землі. Зростання міст, розорювання полів, будування транспортних комунікацій – усе це швидко змінює природні комплекси, зачасту спричиняючи непоправні наслідки. Природа, в свою чергу, також завдає «удару», відповідаючи на подібне втручання повенями, ураганами, землетрусами та іншими небезпечними явищами та процесами.
А чи завжди людина справляла настільки сильний вплив на природу? Історія дає нам відповідь: ні, тривалий час кількість населення на Землі була незначною, людина безроздільно залежала від природніх умов і ступінь її втручання у природу був надзвичайно малий. Швидкими темпами населення почало збільшуватися у ХІХ ст., а у ХХ ст. кількість населення збільшилася у чотири рази. Сьогодні на планеті нараховується біля 7 млрд осіб.
Якими ж є причини настільки «вибухового» зростання населення? Чому в одних районах Землі проживає дуже багато людей, а в інших – навпаки – дуже мало?
Відповісти на ці запитання ми повинні сьогодні на уроці.
ІV.Вивчення нового матеріалу.
1. Гіпотеза про походження людства на Землі.
 Людина походить від мавп за теорією Ч.Дарвіна
Як з’явилися люди на Землі? Споконвічно людей цікавило питання: звідки вони з’явилися на нашій планеті. В давнину вважали, що люди споріднені з тваринами, тому кожне плем’я мало свого священного звіря: ведмедя, вовка, лева. Згодом, почали приписувати творіння людини Богові, яка панувала в епоху Середньовіччя.
Лише в середині ХVІІІ ст. висловлюються думки про спорідненість людини з людиноподібними мавпами. Англійський натураліст Чарльз Дарвін в ХІХ ст. запропонував теорію, яка пояснювала, як відбувався процес переходу від мавпи до людини. Згодом на її користь було знайдено багато доказів. Зокрема в деяких частинах Азії, Європи та Африки знайшли скелети пітекантропів – перехідних істот, що мали одночасно в будові риси мавпи та людини. Проте не всіх теорія Дарвіна переконує й нині.

 Інопланетне походження людини
 Виникнення життя з води

2.Зміни кількості населення на землі:
 Аналіз графіка динаміки кількості населення
 З’ясування причин низьких темпів приросту населення в минулому та високих – останніми століттями ( прийом «Мозкова атака»)
Як зростала чисельність людей?
Через суворі умови життя чисельність населення спочатку зростала дуже повільно. Середня тривалість життя наших далеких прудкість становила 20 років, лише дехто з них доживав до 50 років. Основною причиною цього була велика залежність первісної людини від природних негараздів. Лютували голод, епідемії хвороб, стихійні лиха, небезпеку становили хижі тварини. Крім того численні війни забирали життя людей.
Тому 15 тис. років тому на всій планеті жило лише 3 млн. чол., майже стільки, скільки зараз у Києві. На початку нашої ери за різними оцінками в світі налічувалося 200-250 млн. чол., що втричі менше сучасного населення Європи. За часів існування Київської Русі в світі проживало близько 350 млн. чол. А всього 350 років тому населення Землі ледь сягало 550 млн. чол.
Лише у 1820 р. населення Землі досягло 1 млрд. чол. Це стало початком стрімкого зростання чисельності населення, яке було викликане подоланням голоду та хвороб, стрімким збільшенням виробництва необхідних для життя товарів та покращенням побутових умов. Все це призвело до зниження смертності й зростання середньої тривалості життя. Для досягнення другого мільярду людству знадобилося 107 років (1927 р.), третього – 32 роки (1959 р.), четвертого – 15 років (1974 р.), п’ятого – 13 років (1987 р.), а шостого – лише 12 років (1999 р.). Тобто, зростання людства нині відбувається стрімкими темпами.
 Визначення кількості населення Землі?
Скільки нині людей на Землі та як це визначають?
Для визначення кількості населення окремої країни проводять переписи. Перші з них відбулися ще у Давньому Римі. У ХІХ ст. були одержані перші офіційні дані про чисельність населення більшості країн Європи та ряду країн Америки. В африканських та азіатських країнах (крім Індії та Японії) перші переписи населення відбулися лише у другій половині ХХ ст. Тепер у більшості країн вони проводяться регулярно: раз на 5-10 років. Останній перепис населення України відбувся в грудні 2001 року.
Зараз у світі проживає понад 6,5 млрд. чол. (2005 р.).
?Чи безмежно зростатиме населення Землі?
На це питання немає однозначної відповіді. Але більшість фахівців переконані, що протягом найближчих ста років збільшення землян продовжиться, але більш повільнішими темпами. Вважають, що на початку ХХІІ ст. зростання кількості населення планети зупиниться на позначці 11-12 млрд. чол.
 Зниження смертності та збільшення народжуваності завдяки розвитку техніки і медицини
3.Розташування населення на Землі:
 Аналіз карти «Густота населення Землі».
Густота населення. Люди, що живуть на певній території, складають її населення. Наскільки щільно заселена територія показує густота населення. Щоб її обчислити слід розділити чисельність жителів на площу території. Одержимо показник в чол/км2. Середня густота населення в світі становить майже 48 чол/км2. Але цей показник значно коливається.
Дуже високим вважається показник густоти населення понад 200 чол/км2. Він характерний для ряду країн Європи та Азії. Вкрай низькою вважається густота населення менша, ніж 3 чол/км2. Такі її значення спостерігаються зокрема в Австралії та Канаді, а мінімальні в світі на острові Гренландія – 0,03 чол/км2.
Проте, в межах як окремих країн, так і частин світу існують сильні контрасти густоти населення. Що ж їх викликає? З давніх-давен головним обмежувачем розселення людей був природний чинник. Й нині 80% людей живе на рівнинах, понад 50% на відстані від моря не більш 200 км. В той же час малозаселеними є пустелі, вкриті льодовиками простори, тундра, вологі екваторіальні ліси. Впливає на розміщення людей й історичний чинник. Найбільш густо заселені райони давнього освоєння, де існували могутні цивілізації минулого: Європа, Південна та Східна Азія. Нарешті, густота населення залежить від економічного чинника, тобто рівня розвитку країн. Тому осередками підвищеної густоти населення є Європа, схід Північної Америки, Японія, де розміщені найбільш економічно розвинені країни світу/
Під дією всіх чинників у світі склалося три великих ареали найбільшої густоти населення: Південна та Східна Азія, Західна і Центральна Європа та східне узбережжя Північної Америки. В основному до них приурочені країни з найбільшою чисельністю людей: Китай (1,3 млрд. чол.), Індія (понад 1 млрд. чол.) та США (290 млн. чол.).
Україна знадиться у центральній частині Європи. Нині чисельність її населення становить 47,5 млн. чол. (2004 р.). Густота населення в нашій державі висока – майже 79 чол/км2.
 Формування поняття «густота населення».
 Причини нерівномірного розташування населення на Землі
Розселення людей по планеті. Виходячи з археологічних знахідок, “колискою” людства є порівняно невеликі території, що охоплюють Південну Європу, Південно-Західну Азію та Північну Африку. Освоюючи нові землі, люди розселялися по планеті. Спершу, від своє “прабатьківщини” вони рухалися на північний захід – в Європу, на північний схід – в Азію, та на південь, вглиб Африки. Близько 30 тис. років тому через материковий перешийок, який тоді існував на місці Берингової протоки, мисливські племена, полюючи на мамонтів, перейшли до Північної Америки. Звідси люди просувалися на південь, освоюючи Центральну та Південну Америку, а близько 10 тис. років тому досягли острова Вогняна Земля. Приблизно в той же час люди прийшли з Азії до Австралії.
Таким чином, близько 15-10 тис. років тому людина розселилася по всім освоєним нині територіям, але дуже нерівномірно. Навіть тепер лише на 7% площі суходолу сконцентровано 70% всього населення планети. 15% територій зовсім не освоєні.
 Виокремлення районів з високою та низькою густотою населення (робота в парах). Заповнення таблиці в зошитах:
Райони з високою густотою населення Райони з низькою густотою населення

 Розташування і густота населення України.
Україна знадиться у центральній частині Європи. Нині чисельність її населення становить 47,5 млн. чол. (2004 р.). Густота населення в нашій державі висока – майже 79 чол/км2.
Обчислення середньої густоти:
47 500 000 чол : 603 700 км2 = 78.8 чол/км2
VІ. Закріплення вивченого матеріалу.
Повторення матеріалу у вигляді бесіди з використанням слайдів.
1.Яка кількість населення на Землі?
2.Які чинники визначають принцип розміщення населення на Землі?
3.Які причини впливають на кількість населення?
4.Пояснітьпричини нерівномірного розподілу населення на планеті.
5.Як визначити густоту населення? Обчисліть густоту населення Дніпропетровської області.
6.Які прогнози вчених щодо кількості населення?
7.Де виникли перші осередки людської цивілізації?
VІІ.Підсумок уроку.
1. Людина сучасного типу виникала 40-50 тис. років тому. Протягом історії кількість населення зростала по-різному: спершу вкрай повільно, а з кінця ХVІІІ ст. дуже стрімко. Зараз на планеті проживає 6,5 млрд. чол.
2. Люди по планеті розселилися дуже нерівномірно. На це вплинули природні, історичні, та економічні чинники. Середня густота населення в світі становить 48 чол/км2, в Україні – майже 79 чол/км2.
3. Найбільшою густотою населення в світі вирізняються Південна та Східна Азія, Західна та Центральна Європа, схід Північної Америки. Найбільшими за кількістю жителів країнами є Китай (1,3 млрд. чол.), Індія (понад 1 млрд. чол.) та США (290 млн. чол.). В Україні проживає 47,5 млн. чол.

Прийом «П’ять речень»
Учні самостійно записують основні висновки уроку за допомогою п’яти речень.
VIII. Домашнє завдання
1.Опрацювати текст параграфа 56, ст.241-242
2.Скласти до тексту параграфа п’ять питань-«чомучок»
3.Вміти характеризувати карту густоти населення. Визначати найбільш густо заселені та найменше заселені райони.
4.Трьом учням підготувати повідомлення про діяльність М.М.Миклухо-Маклая.
Фото:
Джерело: власна розробка
Категорія: Методичні матеріали для школи | Додав: Никки (18.08.2015) | Автор: Бондаренко Людмила Анатоліївна E
Переглядів: 6739 | Рейтинг: 0.0/0
Матеріали по темі:
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar