Головна » Статті » Методичні матеріали » Олімпіади [ Додати статтю ]

ПІДГОТОВКА ДО ГЕОГРАФІЧНИХ ОЛІМПІАД. Частина 3
3.2. ЯК УСПІШНО ВИКОНАТИ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ?
(пам’ятка учасникові олімпіади)

Виконання завдань практичного туру потребує врахуванням тих же загальних вимог, які викладені в підрозділі 2.2.
Задачі рекомендуємо вам спочатку виконувати на чернетці. У чистовому варіанті слід вказувати не лише відповідь на задачу, але й записувати всі послідовні кроки (дії), які ви виконували при її розв’язку. Навіть якщо ви дали неправильну відповідь на задачу, але вона вирішувалася в логічній послідовності, то оцінка за її виконання буде знижена не так суттєво. Намагайтеся знайти найбільш короткий спосіб розв’язку задачі. За наявністю часу, крім того, запропонуйте кілька варіантів розв’язку цієї задачі. Члени журі високо оцінюють і оригінальність у вирішенні задач. За доцільністю, дії по розв’язку задачі можна ілюструвати графічними замальовками.
При виконанні завдання за тематичною картою вивчіть її легенду.
Порівняльні характеристики (за типовим чи самостійно складеним планом) зручніше для вас і перевіряючи виконувати у вигляді таблиці. Звертайте увагу на найбільш суттєві ознаки в порівняннях. Дотримуйтеся типових планів характеристик географічних об’єктів і явищ.
При виконанні роботи на контурній карті у верхній лівій частині аркуша підпишіть назву роботи, а в нижній частині оформіть її легенду. Усі надписи при виконанні робіт районного й обласного етапів олімпіади слід роботи авторучкою (шкільного етапу – простим м’яким олівцем). Надписи повинні бути чіткими. Назви річок, гірських пасом, заток морів підписуються паралельно їх напряму або простиланню. Якщо назва об’єкта не поміщається на карті, то біля нього ставлять цифру, а в легенді до карти пояснюють, якому об’єкту чи явищу відповідає ця цифра. Назви міст, островів, озер тощо розміщують приблизно по паралелі (горизонтально). Не забувайте при потребі використовувати загальноприйняті умовні знаки, символи, скорочення.
Графічні роботи виконуйте акуратно й чітко. Загальний вигляд роботи повинен бути зручний для читання. Тому обирайте оптимальний для розміру сторінки масштаб зображення. Не забувайте застосовувати різні картографічні способи зображення географічних об’єктів і явищ (якісного фону, ареалів, ізоліній, картограм і картодіаграм, спосіб значків, спосіб лінійних знаків та знаків руху). За необхідністю, робіть короткі пояснюючі підписи.

3.3. ТРЕНУВАЛЬНІ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО І-го (ШКІЛЬНОГО) ЕТАПУ

7 клас.
А. Практичні роботи з географічними картами:
Пов’язані із застосуванням карт шкільних географічних атласів, планів:
І.2.01. Які географічні об’єкти мають такі координати: а) 49° пн. ш., 2° сх. д.; б) 43° пн. ш., 132°сх. д.; в) 50° пд. ш., 70° сх. д.; г) 66° пд. ш., 65° зх. д.?
І.2.02. Опишіть найкоротший водний шлях з міста, яке має географічні координати 46° 28´ пн. ш., 30° 44´ сх. д. у місто з координатами 43° 06´пн. ш., 131° 55´ сх. д.
ІІ.1.01. Визначте протяжність Азії вздовж 70о сх. д.; відстань між Африкою й Південною Америкою по екватору.
ІІ.1.03. Користуючись тематичними картами атласу складіть характеристику природи … моря.
ІІ.2.01. Перелічіть основні й перехідні кліматичні пояси. Які типи повітряних мас переважають у межах кожного із них (цілорічно; у різні сезони).
ІІ.2.02.* За самостійно складеним планом, користуючись картами атласу, охарактеризуйте тропічний кліматичний пояс.
ІІ.3.01. Опишіть рельєф вказаної учителем ділянки, зображеної на плані місцевості.
ІІ.3.02. Порівняйте географічне положення, висоту й походження гір: Атласу, Уральських, Анд, Ісландії. Для цього заповніть таблицю за зразком:
Гори Материк. Належність до ділянки літосфери Висота Походження
(вік)
Переважаюча середня Найвища точка, її координати
Зразок:

Кримські Материк Євразія. Середземноморський рухомий пояс Середньогір’я
й низькогір’я г. Роман-Кош, 1545 м.
(45° пн. ш., 34° сх. д.). Омолоджені гори, місцями — вулканічні (згаслий вулкан Карадаг).
....
ІІІ.1.01. Користуючись картами шкільного атласу поясніть, чому на різних островах Океанії випадає різна кількість атмосферних опадів?
ІІІ.1.02. Користуючись шкільним атласом наведіть приклади кругообігів речовини й енергії у Світовому океані.
Пов’язані з виконанням контурних карт (без застосування карт атласу):
І.1.01. На контурній карті відобразіть систему течій Атлантичного океану.
І.1.02. Складіть чайнворд «Тихий океан», в якому перелічіть 10 географічних об’єктів у його межах. Нанесіть ці об’єкти на контурну карту.
І.1.03. Нанесіть на контурну карту приклади двох проток, які з’єднують: два океани (а, б); море з океаном (в, г); два моря (д, ж); а також моря з назвами, які характеризують колір їх вод (к, л, м); вітрові течії, названі за переважаючими вітрами (н, о, п).
Б. Практичні роботи на складання й аналіз графічних моделей
І.1.01. До яких груп можна віднести карти навчального атласу для 7-го класу? (Завдання виконайте у вигляді схеми).
І.2.01. Відобразіть узагальнений профіль будови дна Світового океану.
І.3.01. Схематично й наочно зобразіть, як ви уявляєте географічні об’єкти і явища:
будова вулкана; абсолютна висота і відносна висота; артезіанський басейн;
будова річкової долини; річна амплітуда температур повітря.
ІІ.1. Складіть схему класифікації карт за охопленням території та вкажіть орієнтовний масштаб кожної з них, якщо певну карту необхідно було б помістити до атласу.
ІІ.2. На які чотири найбільші частини поділяється дно Світового океану? Відобразіть ці частини схематично.
ІІ.3. Схематично відобразіть зміст понять, пов’язаних з рухами повітря в атмосфері (цими схематичними рисунками спробуйте пояснити механізм виникнення атмосферних явищ): а) вітер; б) пасати; в) мусони; г) бризи; д) циклон; ж) антициклон.
ІІ.4. Зобразіть схему впливу обертання Землі на відхилення постійних вітрів і океанічних течій.
ІІ.5. Виконайте схему-переріз долини річки, що протікає у вашій місцевості.

ІІІ.1. На поширення організмів у Світовому океані впливають багато чинників. Спробуйте відобразити цей вплив у вигляді схеми.
ІІІ.2. Схематично зобразіть профіль дна Атлантичного і Тихого океанів по 40º пн.ш.. Порівняйте виконані моделі.
В. Практичні роботи, які потребують складання таблиць
І.1.01. Складіть таблицю: «Джерела географічних знань при вивченні курсу «Географія материків і океанів».
І.1.02. Складіть таблицю «Розміри і глибини океанів Землі».
ІІ.2.01. Користуючись фізичною й тектонічною картами атласу у вигляді таблиці порівняйте основні риси будови дна чотирьох океанів Землі.
ІІ.2.02. Складіть таблицю «Вплив циркуляції повітряних мас на циркуляцію водних мас на різних широтах».
ІІ.3.01. Заповніть колонки таблиці «Етапи географічного пізнання Землі»:
Епоха, її часові межі Особливості розвитку географії Видатні мандрівники, мореплавці, дослідники
1. Стародавня епоха (до V ст. н. е.)
ІІ.3.02. Заповніть клітинки таблиці «Характеристика моделей-зображень земної поверхні»:
Модель земної поверхні Особливості зображення земної поверхні Розмір охоплюваної території
Показує форму Землі й дуже зменшені зображення її поверхні
Може охопити від половини площі Землі - до невеликої ділянки її поверхні
Зменшене фотографічне зображення, отримане за допомогою фотокамери, установленої на літаку
Фотографія
Креслення за допомогою умовних знаків з невеликим зменшенням зображення поверхні
Географічна карта

ІІ.3.03. Складіть таблицю «Класифікація гірських порід за походженням». Наведіть по два приклади гірських порід різного походження.
ІІ.3.04. У вигляді таблиці порівняйте шари материкового типу земної кори:
Назва шару Походження
гірських порід Приклади гірських порід


ІІ.4.01. Спробуйте скласти хронологічну таблицю «Історія дослідження Світового океану».
ІІІ.2.01. Складіть схему «Рельєф Африки», де відобразіть поділ форм її поверхні за належністю до певних тектонічних областей і за висотою.
ІІІ.2.02. У вигляді таблиці за самостійно визначеними критеріями охарактеризуйте водні маси Світового океану.
ІІІ.2.03. Заповніть пропуски у клітинках таблиці й укажіть, до яких тектонічних областей і великих форм рельєфу належать перелічені об’єкти:
Місце зупинки Назва літосферної плити, рухомого поясу, іншої тектонічної області Яка форма рельєфу відповідає
Місто Київ
Вулкан Етна
Басейн річки Конго
Басейн річки Амазонка
Вулкан Кіліманджаро
Японські острови
ІІІ.2.04к. Заповніть таблицю «Вплив господарської діяльності на зміни природи своєї місцевості»:
Напрям природокористування Зміни природних компонентів Заходи щодо запобігання негативних змін

ІІІ.4.01. Порівняйте внутрішні сфери Землі, заповнивши таблицю:
Внутрішня геосфера Межі
(км від земної поверхні) Агрегатний стан речовини Переважають хімічні елементи


Г. Задачі:
І.1.01. У Каїрі (30º сх.д.) 9 година ранку. Який поясний час Лондона; Києва (30º сх.д.)?
І.3.01. Визначте масштаби планів і карт за даними:
а) 100 м на місцевості відповідають 5 см на плані;
б) 700 км на місцевості відповідають 20 см на карті;
в) 1800 км на місцевості відповідають 2 см на карті.
Визначте відстань між точками на місцевості, якщо
г) відстань на плані становить 3,3 см; масштаб плану 1:5000;
д) відстань на карті становить 3,3 см; масштаб карти 1:400 000;
в) відстань на карті становить 6,2 см; масштаб карти 1:85 000 000.
І.3.02. На узбережжі моря атмосферний тиск 760 мм рт.ст. Який атмосферний тиск в цей час на вершинах навколишніх гір абсолютною висотою 500 м і 850 м?
1.3.03. У своєму населеному пункті визначте магнітний азимут напрямку від школи на будь-які чотири об’єкти, що знаходяться неподалік (за вказівкою вчителя). Результати визначення запишіть.
ІІ.1.01. Два товариші під час літніх канікул відпочивали в різних місцях. За допомогою мобільного телефону вони домовилися, що на наступний день вони рано-вранці йдуть на рибалку. Наступного ранку перший товариш зателефонував другу й повідомив, що зараз, о 4-й годині 48 хвилині сходить Сонце. Другий товариш був цим дуже здивований, і відповів, що Сонце ще не зійшло. Він зателефонував товаришеві о 5-й годині 16 хвилин і сказав, що Сонце сходить тільки зараз. Розсудіть двох товаришів, і поясніть їм причини такої різниці.
ІІ.1.02. Літак вилетів із Лондона до Каїра (30º сх.д.) об 11 годині. Який показник годинника потрібно встановити по прибуттю в Каїр, якщо літак був у дорозі рівно 3 години?
ІІ.2.02. Визначте котра година літнього дня в місті, розташованому в помірних широтах північної півкулі, якщо: а) азимут Сонця становить 210º; б) азимут тіні від стовпчика – 60º?

8 клас.
А. Практичні роботи з географічними картами:
Пов’язані із застосуванням географічних атласів, топографічних карт і планів:
І.1.01. На топографічній карті вказане східне магнітне схилення 2°15. Дійсний азимут (Ад) на пункт К становить 82°15. Визначте магнітний азимут (Ам) на пункт К.
ІІ.1.01. Перелічіть картографічні способи зображення географічних об’єктів і явищ на тематичній карті атласу «Тектонічна будова».
ІІ.1.02. Чи є спотворення: а) кутів на фізичній карті півкуль; б) довжин на карті природних зон світу у географічному атласі? Свої висновки обґрунтуйте.
ІІ.2.02. Користуючись фізичною картою шкільного атласу побудуйте гіпсометричний профіль через територію України по 50° пн.ш. між західним кордоном і Дніпром. (Масштаб горизонтальний 1:3 000 000; масштаб вертикальний 1:5000). Русла річок на лінії профілю позначайте заглибинами шириною і глибиною до 1 мм; підписуйте їх назви над профілем.
Накресліть за цим описом план місцевості. Попередньо підберіть зручний для нього масштаб:.
ІІ.2.01. Ділянка молодого мішаного лісу (із сосни і дуба, висотою 15-20 м, середньою товщиною стовбурів 30 см., відстанню між деревами 8 м) має прямокутну форму (200 на 80 м), і витягнута із заходу на схід. Паралельно лісові, на 40 м південніше, зі заходу на схід протікає слабо звивиста річка Грузька шириною 32 м, завглибшки 2,5 м, швидкістю течії 0,5 м/сек. Біля південно-західного рогу лісу через річечку прокладений бетонний місток, а через нього йде шосейна дорога під азимутом 35°. Через 150 м по цій дорозі можна дійти до села Піщаного. Правий берег річки крутий, місцями з урвищами, а лівий – заболочений.
ІІІ.3.01. Складіть план огородженої ділянки п’ятикутної форми (ABCDE) в масштабі 1:5 000, якщо азимут з точки А на точку В становить 33º, а сторона AB=400 м; азимут з B на C 87º, а сторона BC =500м; азимут із C на D 175°, а сторона CD = 350м; азимут із D на E 225º, сторона DE = 150 м. Визначте: азимут з E на A; сторону EA; довжину огорожі ділянки на місцевості й на плані.

Пов’язані з виконанням контурних карт (без застосування карт атласу):
І.1.01. На контурну карту відповідними цифрами нанесіть природні об’єкти, по яких проходить державний кордон України:
1) Через середню частину Поліської (При¬прип’ятської) низовини; 2) північніше Словечансько-Овруцького кряжу; 3) у межах Придніпровської низовини  село Грем’яч Новгород-Сіверського району Чернігівської області; 4) відроги Середньоросійської височини в межах Новгород-Сіверського Полісся і лісостепу; 5) у межах Донецької височини; 6) до Таганрозької затоки. 7) Через річку Західний Буг (межа Волинського Полісся та Волинської височини); 8) рівнину Малого Полісся, 9) височину Розточчя, 10) Надсанську низовину; 11) Передкарпатську височину; 12) Українські (Східні, Лісисті) Карпати.
І.1.02. На контурну карту відповідними цифрами нанесіть перелічені форми рельєфу чи їх вершини:
1) Бабуган-яйла - "батько гір", "головне літнє пасовище".
2) Бескиди - виводять з німецького "Beskeid" (вододіл), іллірійського "Biz-Кit" ( буковий ліс).
3) Словечансько-Овруцький кряж. Кряж - витягнута скеляста височина.
4) Могила Мечетна. Могила - " куполоподібне підняття"; Мечетна - поряд у ХVІІ ст. існувала мечеть.
5) Полонинський хребет - від слова "полонина" - безлісі простори (німецьке "плац" - рівне місце).
6) Розточчя - назва походить від вододілу (розтіччя) між басейнами річок.
7) Середньоросійська височина - виділена у кінці ХІХ століття військовим геодезистом О.О.Тілло.
8) Товтри - вапнякові горби, відкопані ерозією коралові рифи давнього Сарматського моря.
9) Чорногора - гірський масив, вкритий чорним (темним) ялиновим лісом.
10) Гора Камула. 11) Гора Берда. 12) Канівські гори.

ІІ.1.01. На контурній карті позначте контури й назви тектонічних структур, а в дужках  назви форм рельєфу, які їм відповідають: 1) Український щит (УкЩ); 2) Воронезький масив; 3) Львівський прогин; 4) Волино-Подільська монокліналь; 5) Дніпровсь¬ко-Донецька западина; 6) Південноукраїнська монокліналь (північний борт Причорноморської западини); 7) Донецька складчаста область; 8) Західноєвропейська молода платформа; 9) Скіфська молода платформа (центральна частина Причорноморської западини); 10) Складчасто-брилова споруда Кримських гір; 11) Індоло-Кубанський прогин; 12) Карпатська складчасто-покривна споруда.
Б. Практичні роботи на складання й аналіз графічних моделей:
І.1.01. Складіть схеми класифікацій географічних карт за певними ознаками: а) за масштабом; б) за змістом; в) за призначенням.
І.2.01. Побудуйте «розу вітрів» за січень у Полтаві (румби вказані у %): пн. – 8; пн.-сх. – 13; сх. – 14; пд.-сх. – 14; пд. – 11; пд-з. – 16; з – 14; пн.-з. – 10; штиль – 2%. Поясніть такий розподіл вітрів.
ІІ.1.01. Поясніть зображення на мал. 1.


ІІІ.1.01. Визначте висоту Сонця в ополудні над крайніми північною й південною точками України в дні рівнодення (23 вересня або 21 березня). Відобразіть цю різницю графічно (за допомогою транспортира). Зробіть висновок про вплив широтного положення на відмінності природи північної й південної частин України.
В. Практичні роботи, які потребують складання таблиць:
І.1.01. Запишіть, які території починаючи з 1939 р. ввійшли до України від інших держав чи республік СРСР:
Держава, від якої ввійшли Рік входження Області, території

ІІ.1.02. Порівняйте дві тектонічні структури в межах України. Схематично зобразіть їх умовні перерізи, які характеризують особливості геологічної будови (складові частини по горизонталі й вертикалі).
Тектонічна структура Український щит Дніпровсько-Донецька западина
1. У який геотектонічний цикл утворилися?
2. Глибина залягання кристалічного фундаменту
3. Вік (і склад) гірських порід фундаменту й
осадового чохла
ІІ.3.01. Заповніть колонки 1 і 2 таблиці. Перелічіть найважливіші чинники, які зумовили відповідні особливості природи материків:
Особливість природи материків Назва материка Чинники, що зумовили особливості природи материка
1 2 3
Найжаркіший
Найвологіший
Найконтрастніший
Найсухіший
ІІ.3.02. Порівняйте форми рельєфу: Придніпровську височину, Середньосибірське плоскогір’я, Амазонську низовину. Що спільного й відмінного в їх висоті й походженні? За прикладом, заповніть таблицю:

Форма рельєфу Материк, його частина Середня висота (м)
Особливості будови земної кори
Західносибірська рівнина Євразія (північно-західна Азія) 100...200 Западина у межах Євразійської літосферної плити (молода платформа)
...

ІІІ.1.01. Заповніть пропуски в таблиці: назвіть найбільш суттєві спотворення на географічних картах, виконаних у названій проекції; укажіть призначення цих карт (для зображення яких частин земної поверхні їх застосовують)
Проекція Характер спотворень Застосування
1. Циліндрична поперечна рівнокутна
2. Азимутальна
рівнопроміжна поперечна
3. Поліконічна довільна
4. Конічна рівновелика
Схематично зобразіть форму перетину елементів градусної сітки для кожної з проекцій.
Г. Задачі:
І.1.01. У Києві (30º30´ сх.д.) місцевий час 11 годин 30 хвилин. Визначте різницю в місцевому часі Києва і Полтави (34º30´); місцевий час Полтави.
ІІ.1.01. Визначте місцевий час крайньої східної точки України, якщо Сонце зайшло над її крайньою західною точкою о 20 годині 12 хвилин.
ІІ.1.02. За київським поясним часом 4 год. 00 хв. 16 грудня. Визначте поясний час і добу: а) в Лондоні; б) на 120° сх.д.; в) на 75° зх.д.
ІІ.3.01. Тиск повітря біля підніжжя гори на висоті 200м над рівнем моря становить 750 мм рт. ст., а на вершині гори в цей же час 710 мм рт. ст. Визначте відносну й абсолютну висоту цієї гори.
ІІ.3.02. Визначте площу ріллі (у м2 і га), якщо на плані масштабу 1:5000 вона має форму трапеції з верхньою основою 24 мм, і нижньою основою 40 мм, та висотою 16 мм.
ІІІ.3.01. Яку площу займає ліс на плані 1:5000, якщо на місцевості його площа становить 20 га?
ІІІ.3.02. Визначте полудневу висоту Сонця в пункті А (44º30´ пн.ш.), якщо в пункті Б (32º пн.ш.) висота Сонця становить в той же час 40º. В яку пору року можлива така полуднева висота Сонця?

9 клас
А. Практичні роботи з географічними картами:
Пов’язані із застосуванням карт шкільних географічних атласів:
ІІ.1.01. Користуючись картами атласу за типовим планом складіть порівняльну характеристику населення двох адміністративних областей України.
ІІ.1.02.Які карти географічного атласу слід використовувати для характеристики географії релігій в Україні?
Складіть цю характеристику і виявіть певні закономірності.
ІІІ.1.01. Чи залежить густота населення різних частин України: а) від природних умов; б) забезпеченості корисними копалинами; в) історії заселення? Доведіть це чи спростуйте користуючись відповідними картами атласу.
ІІІ.2.01. Користуючись картами атласу виявіть, у яких областях найбільшу роль у природно-ресурсному потенціалі відіграють: а) мінеральні; б) земельні ресурси. Значну роль мають: в) лісові; г) рекреаційні; д) водні ресурси.
ІІІ.2.02. Дайте порівняльну оцінку природних ресурсів своєї області й однієї з сусідніх областей України.
Пов’язані з виконанням контурних карт (без застосування карт атласу):
І.1.01. Нанесіть на контурну карту основні центри розміщення науки в Україні.
І.1.02. Позначте на контурній карті відповідними цифрами області (або АРК), до яких відносяться такі характеристики: 1)Розташований географічний центр України, розрахований за методом пересічення серединних паралелі й меридіану; 2) найбільша за площею адміністративна область України; 3) адміністративна область України, яка має найменшу густоту й частку сільського населення; 4) у якій розташована найвища точка Східноєвропейської рівнини; 5) носила назву «Ворошиловградська»; 6) має найменшу частку українського населення; 7) має найменшу частку міського населення; 8) найменший за чисельністю обласний центр (назвіть область); 9) має найбільшу частку українського населення;10)область, утворена найпізніше; 11) переважно тут проживає етнографічна група «литвини»; 12) видобувається найбільша частка природного газу в Україні.
ІІ.1.01. Позначте на контурній карті об’єкти природно-заповідного фонду: Природні заповідники: 1. «Ґорґани», 2. Розточчя, 3. «Медобори» (Тернопільська обл.). 4. «Єланецький степ», 5. «Мис Мартьян», 6. Опукський, 7. «Кам’яні могили», 8. Карадазький. Філії природних заповідників: 9. «Михайлівська цілина», 10. «Провальський степ». Біосферні заповідники: 11.Дунайський, 12.Чорноморський.
Б. Практичні роботи на складання й аналіз графічних моделей:
ІІ.1.01. Соціальна та економічна географія тісно пов’язана з багатьма суспільними, а також з деякими природничими науками. Графічно відобразіть цей зв’язок.
ІІ.1.02. Назвіть рік входження території до складу України (від якої країни?).
Частини території України Рік Від якої країни відійшла?
АР Крим (на той час – Кримська область)
Тернопільська область
Частина Сумської області (район Путивля)
Закарпатська область
Чернівецька область
ІV.1.01. За переписами, проведеними в 1989 й у 2001 роках вікова структура населення відображена в таблиці. Відобразіть вікову структуру населення України двома графічними способами. Як можна одним із графічних способів спрогнозувати співвідношення між різними віковими групами населення за станом на 2013 рік, якщо вважати, що тенденції зміни їх співвідношення є сталими (прямолінійними)?
Показники 1989 рік 2001 рік
Населення молодше працездатного віку 23% 18,1%
Населення працездатного віку 55,8% 58,0%
Населення старше за працездатний вік 21,2% 23,9%
ІV.3.01. Без зайвих підписів, схематично й наочно відобразіть суть географічних об'єктів і явищ: літосфера; зимовий мусон; серединно-океанічний хребет; режим стоку річки в Кримських горах, антициклон; статево-віковий склад населення України; рельєф дна на межі контакту материкової й океанічної літосферних плит; режим стоку річки в південному степу України; магнітний азимут; перший годинний пояс; глина, що підстилається пластом вапняку; сідловина у високогірній місцевості.
В. Практичні роботи, які потребують складання таблиць:
ІІ.1.01. За типовим планом складіть порівняльну характеристику двох галузей хімічної промисловості України.
ІІ.3.01. За типовим планом складіть порівняльну характеристику морів. що омивають територію України.
ІІ.3.02. За типовим планом складіть порівняльну характеристику двох природних зон у межах України.
ІІІ.2.01. За поєднанням родовищ різних типів корисних копалин (у залежності від геологічної будови, приуроченості до геотектонічних структур) у межах України виділяють шість зони підвищеної концентрації мінеральних ресурсів. Охарактеризуйте їх у вигляді таблиці.
ІІІ.2.02. Складіть таблицю "Господарська оцінка природних ресурсів України”:
Типи і види ресурсів Загальна оцінка Екологічні проблеми, зумовлені їх використанням

Г. Задачі:
І.4.01. Запишіть формулу, за якою ведуть розрахунки показників валового національного продукту (ВНП).
ІІ.1.01. В Україні в середньому за рік видобувають біля 80 млн. т кам’яного вугілля. Скільки потрібно було б імпортувати нафти, щоб замінити кам’яне вугілля за теплотворністю. Нагадуємо, що теплота згорання 1 т вугілля дорівнює 7 тис. ккал. або 1 т умовного палива (у.п.); 1 т нафти - 1,4 т у.п.
ІІ.1.02. У селищі Іванівка в 2005 р. проживало 6 000 жителів. За рік тут народилося 54 дітей, померло 78 людей. Визначте коефіцієнт природного приросту населення за 2007 рік.
ІІ.1.03. Як змінилася густота населення Полтавської області (площа – 28,8 тис. км2), якщо в 1993 році чисельність її населення становила 1 770 тис. жителів, а в 2007 році – 1 535 тис. жителів?
ІІ.3.01. Визначте географічну широту пункту А, якщо висота Сонця ополудні в ньому на 12º вища, ніж у пункті Б (46º пн.ш.); географічну широту пункту В, якщо полуднева висота Сонця в ньому на 23º нижча, ніж у пункті Б.
ІІ.3.02. За київським поясним і місцевим часом 12 год. 00 хв. Визначте географічну довготу пункту А, якщо його місцевий час 18 год. 30 хв.

10-11 класи.
А. Практичні роботи з географічними картами шкільного атласу:
І.1.01. Користуючись політичною картою світу виконайте таблицю «Колоніальні імперії і сучасна політична карта». Виберіть країни, назва яких змінилася після отримання незалежності:
Колоніальні імперії Назви країн-колоній (на 1914 р.) Сучасна назва країни
4 приклади
ІІ.1.01. Користуючись картами атласу й знаючи типовий план, складіть порівняльну характеристику населення двох країн одного з континентів (за власним вибором).
ІІ.1.02. Користуючись картами атласу, складіть порівняльну характеристику забезпеченості природними ресурсами двох країн одного з континентів (за власним вибором).
ІІ.1.03. Користуючись картами атласу поясніть причини, які зумовлюють велике (понад 20%) надходження до економіки від іноземного туризму в окремих країнах.
Пов’язані з виконанням контурних карт (без застосування карт атласу):
ІІ.1.01. На контурну політичну карту світу нанесіть контури і підпишіть їх назви країн і територій, які відповідають наступним характеристикам: 1) великий острів – вихід на поверхню Серединно-Атлантичного хребта; 2) найвіддаленіший від суходолу архіпелаг, утворений над «гарячою точкою» літосфери; 3) королівство, розташоване в субтропічних степах – «велдах»; 4) приклад дрібносопковика; 5) місце, де було зареєстровано найвищу температуру повітря; 6) велике місто-держава на острові; 6) країну, значну частину населення якої становлять пуштуни; 7) море, назване на честь адмірала, який розробив шкалу визначення сили вітрів; 8 ) країну, на гербі якої зображений райський птах; 9) країну, в якій був створений перший у світі природний національний парк (підпишіть його назву); 10) країну, в якій однією з найпоширеніших релігій є синтоїзм; 11) країна, в якій розташований найвищий у світі водоспад (підпишіть його назву); 12) велика за площею країна – теократична монархія.
Б. Практичні роботи на складання й аналіз графічних моделей:
ІІ.3.01. Наочно відобразіть співвідношення запасів води між різними об’єктами гідросфери.
ІІ.3.02. Зробіть схему-переріз долини річки, що протікає у вашій місцевості.
ІІІ.3.01. Накресліть схему «Структура господарства … економічного району» (за власним вибором).
ІІІ.3.02. Схематично відобразіть схеми й профілі (без текстових коментарів, тільки з умовними позначеннями в легенді): циклон у південній півкулі (у плані й розрізі); ділянка земної кори океанічного типу; куеста; статево-вікова піраміда країни, яка проходить другу фазу демографічного переходу; геологічна будова Головного пасма Кримських гір; цокольна височина; карпатський тип режиму стоку річок; моноцентрична міська агломерація; генетичні горизонти дерново-підзолистих ґрунтів; пояснення причини змін пір року; грабен; субдукція.
В. Практичні роботи, які потребують складання таблиць:
ІІ.3.01к. За типовим планом дайте комплексну економіко-географічну характеристику свого населеного пункту.
ІІ.3.02. За типовим планом дайте порівняльну характеристику двох економіко-географічних районів у межах України.
ІІ.3.03. Експрес-завдання (за зразком заповніть таблицю):
Об’єкт чи явище До якої групи об’єктів чи явищ належить? Де поширені, місце розташування
Зразок: Каркінітська затока Чорне море (узбережжя України)
Субір
Калахарі
Нектон
Каботаж
Морена
«Олов’яний пояс»
Тайфун
НАФТА
«Мідний пояс»
Кріки
Суфозія
Поророка
Г. Задачі:
І.3.01. Яка відстань у км між пунктами А (43° пн.ш., 31° сх.д.) і Б (44° пн.ш., 31° сх.д.): ______
ІІ.1.01. Визначте ресурсозабезпеченість світу розвіданими запасами паливних ресурсів, якщо в 2000 р. запаси і видобуток відповідно складали: вугілля — 1400 млрд. т., 5,55 млрд. т.; нафти — 150 млрд. т., 3500 млн. т.; природного газу — 135 трлн. м3, 2200 млрд. м3. Зробіть відповідні висновки про те, яких змін в структурі світового паливно-енергетичного балансу слід очікувати в найближчій перспективі.
ІІ.2.01. У селищі А за 2006 рік народилося 92 дітей, а померло 112 осіб. Який показник
природного приросту населення в селищі А, якщо його загальна чисельність на початок року
становила 10,1 тисяч осіб?
ІІ.3.01. На антарктичній станції "Академік Вернадський" (66° пд.ш., 64° сх.д.) висота Сонця над горизонтом ополудні становить біля 0°. Визначте приблизну дату.
ІІ.3.02. Висота полудневого Сонця над горизонтом у населеному пункті А становить 51º20´. В цей же день ополудні Сонце перебуває в зеніті на 10º30´ пн.ш. Визначте широту населеного пункту.
ІІ.3.03. У Києві за поясним і місцевим часом 11 год. 00 хв. Визначте годинний пояс і географічну довготу пункту А, якщо його поясний і місцевий час 5 годин ранку.
ІІІ.2.01. Визначте абсолютну величину приросту населення США в 2000 році, якщо чисельність населення на 1.01.2000 року складала 275 563 тис. жителів, коефіцієнт народжуваності становив 14,2‰, коефіцієнт смертності 8,7‰, а показник зовнішньої міграції 3,5‰.
ІІІ.3.02. Яка площа ріллі (у га), якщо на плані масштабу 1:5000 вона має форму трапеції з верхньою основою 24 мм, і нижньою основою 40 мм, та висотою 16 мм? Ця ж ділянка на іншому картографічному зображенні має площу 32 см2. Визначте масштаб другого картографічного зображення місцевості.

3.4. ТРЕНУВАЛЬНІ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО РАЙОННОГО (ІІ-го) ЕТАПУ

7 клас.
А. Практичні роботи з географічними картами:
Пов’язані з виконанням контурних карт (без застосування карт атласу):
І.1.01. Складіть чайнворд «Африка», в якому відобразіть особливості політичної карти материка. Нанесіть ці об’єкти на контурну карту.
І.2.01. Прокладіть найкоротший маршрут уявної навколосвітньої подорожі Світовим океаном, яку розпочніть від одного з портів України. Які його конкретні об’єкти (океани, моря, протоки й затоки, острови) ви плануєте відвідати під час цієї подорожі? Пам’ятайте, що шлях між океанами можна скоротити, скориставшись Суецьким та Панамським каналами.
ІІ.2.01. На контурну карту нанесіть схему переміщення повітряних мас над територією Африки у січні.
ІІІ.1.01. Відобразіть на контурній карті вплив шести конкретних течій на формування природних зон певної ділянки узбережжя материка Африки.
ІV.1.01. Опишіть уявну подорож через Африку по 10 о сх. д.
Б. Практичні роботи на складання графічних моделей та їх аналіз.
І.1.02. Графічно зобразіть схему меж нульового (ХХІV-го) й першого часових поясів.
І.3.01. Поясніть за допомогою двох схем, чому з висотою температура повітря з висотою, як правило, знижується, але іноді підвищується?
ІІ.2.01. За спостереженнями на метеорологічних станціях яких природних зон Африки (і в яких півкулях) побудовані розташовані поруч кліматодіаграми? Відповідь обґрунтуйте.
ІІ.3.01. Зобразіть на малюнку зв’язок між природними компонентами за допомогою води
ІІ.3.02. Довжина прямого покатого схилу горба правильної круглої форми від центру до підніжжя становить 48 м. Його відносна висота 12 м. Графічно зобразіть, як виміряли висоту горба з допомогою шкільного нівеліра. Визначте діаметр цього горба (округлено, до десятих метра).
В. Практичні роботи, які потребують складання таблиць
ІІ.1.01. Порівняйте за типовим планом дві природні зони Африки, розташовані в південній півкулі.
ІІ.2.01. У вигляді таблиці за самостійно складеним планом порівняйте дві з великих річкових систем Африки (за вибором).
ІІ.2.02. Порівняйте два озера в Африці (за власним вибором і самостійно складеним планом).
ІІ.3.01. Заповніть пропуски в таблиці й установіть взаємозв’язки між будовою земної кори та великими формами рельєфу Землі:
Найбільші й великі форми рельєфу Особливості
будови земної кори
І. Материки Потужна земна кора материкового типу (складається із трьох шарів)
1) ..... Давні стійкі ділянки літосферних плит (...)
а) височини
б) низовини
2) гори
ІІ. …………… Малопотужна земна кора переважно океанічного типу (складається із ... шарів: .....)
1) Підводна окраїна материків
2) Перехідна зона дна
3) Тонка земна кора океанічного типу.
4) Ділянки, де утворюється земна кора океанічного типу

ІІ.3.02. Вставте пропуски в таблицю «Поширення рослинності, тваринного світу і ґрунтового покриву в межах різних природних зон» (від екватора – до північного полюса по 20º сх.д.):
Зональна рослинність Зональні ґрунти Зональний тваринний світ (ссавці)
1 2 3
Шимпанзе, горили, карликові антилопи, оленьки, карликовий бегемот, окапі

Савани Червоно-бурі Великі стада копитних (антилопа гну, газель Томпсона, жираф). Лев, гепард
Тропічні й субтропічні пустелі Пустельні ґрунти, піски й щебінь
Субтропічні твердолистяні ліси й чагарники Дикі види баранів, кіз, кроликів тощо.
Чорноземні, каштанові Гризуни (ховрахи, байбаки, хом’яки); копитні (у минулому - дикі коні, тури).
Широколистяні ліси помірних широт Копитні (олені, зубри, козулі), куниця, чорний тхір.
Мішані (хвойно-широколистяні) ліси Дерново-підзолисті
Підзолисті Бурий ведмідь, соболь, лось, рись, бурундук.
Лісотундра Глеєво-підзолисті
Тундрова рослинність Північний олень, песець, лемінги.
Арктичні пустельні Вівцебик, білий ведмідь
ІІІ.2.01. Схематично відобразіть схему розташування баричних мінімумів над територією Африки в січні. Стрілками покажіть напрями переміщення повітряних мас із цих центрів, а скороченнями – їх типи або підтипи (ЕП, кТП, мТП тощо).
ІІІ.2.03. За самостійно складеним планом у вигляді таблиці охарактеризуйте водні маси Світового океану.

Г. Задачі:
ІІ.1.01. У Парижі (2º сх.д.) годинник показує 18 год. 30 хв. 25 листопада. Який поясний час і день на одному з Гавайських островів (165º зх.д.)?
ІІ.3.01. Фруктовий сад на плані масштабу 1:10 000 має форму прямокутника зі сторонами 97 мм і 64 мм. Визначте площу саду на місцевості (в га).

ІІІ.3.01. Визначте дату спостереження і географічні координати точки, якщо Сонце заходить точно на заході, висота Сонця в ополудні у цей день становить 40º, а поясний і місцевий час тут завжди співпадають.
ІV.2.01. Турист розглядаючи карту рівнинної місцевості масштабом 1:25 000 рівно ополудні 23 вересня вимірював відстань, яку він планував пройти до заходу Сонця. Яку відстань доведеться здолати туристові, якщо його середня швидкість становить 6 км на годину? Відрізок якої довжини, що відповідає пройденому маршруту, турист виміряв на цій карті?
ІV.3.01. У Полтаві найкоротший день 22 грудня (8 год. 05 хв., із 7.53 до 15.58; нахил променів Сонця — 17°). Запишіть розрахунки визначення широти Полтави, азимуту сходу й заходу Сонця у названий день.

8 клас.

А. Практичні роботи з географічними картами:
Пов’язані із застосуванням топографічних карт і планів:
ІІ.1.01. Визначений за допомогою транспортира по топографічній карті азимут з точки спостереження на геодезичну башту, розташовану на вершині горба, становить 326°, а виміряний за допомогою компаса - 328º. Поясніть причину різниці у вимірюваннях.
ІІ.3.01.Накресліть план місцевості за таким описом: «На поїзді доїдете до полу¬станку Мена (азимут залізниці 97о). Далі йдете ґрунтовою дорогою. Зліва від вас будуть луки, справа — молодий фруктовий сад. Пройдіть 530м і вийдете до струмка Зміїнець, що тече з південного заходу на північний схід. Уздовж струмка ростуть луки з чагарниками. Перейдіть через міст і йдіть за азимутом 41о до березового гаю (370м). Справа будуть заболоче¬ні луки. Коли вийдете до окраїни гаю, візьміть азимут 349о і йдіть уздовж його краю 360м. Потім вийдете до великого валуна, а від нього 380м за азимутом 307о — до крайніх будинків села Вишеньки. Далі візьміть азимут 39о. До школи, що розташована зліва від дороги, залишиться пройти 640м. По шляху через 200м зліва росте молодий сосновий ліс (висота дерев 3м). Він тягнеться вздовж дороги на 300м. Справа проти лісу — ставок, а напроти школи — будинок моєї бабусі».
Пов’язані з виконанням контурних карт (без застосування карт атласу):
ІІ.1.01. На контурну карту України нанесіть наступні басейни, області та родовища корисних копалин: 1) басейн, в межах якого видобувають залізні руди осадового походження; 2) два приклади родовищ рудних корисних копалин, пов’язаних з осадовим чохлом УкЩ; 3) найбільше в Україні й одне з найбільших у світі родовище графіту; 4) басейн, у межах якого зосереджено 2% запасів кам’яного вугілля в Україні; 5) одне з родовищ Дніпровського буровугільного басейну (та його назву); 6) родовище горючих сланців, розташоване в астроблемі (метеоритному кратері); 7) Глинсько-Розбишівське нафтогазове родовище; 8) найбільший залізорудний басейн, в межах якого видобувають залізні руди метаморфічного походження; 9) район розташування родовищ хрому, нікелю, кобальту; 10) родовище ртутної руди – кіноварі (нині майже вироблене); 11) район, в якому видобувають 90% кам’яної солі в Україні; 12) родовище самородної міді.
Б. Практичні роботи на складання графічних моделей та їх аналіз:
ІІІ.3.01. Дайте визначення понять: вивітрювання гірських порід; магматизм; метаморфізм; акумуляція гірських порід; кругообіг гірських порід. Чи є зв’язок між цими поняттями? Якщо є, то відобразіть його графічно.
ІІІ.3.02. Замалюйте схему, яка відображає вплив ендогенних та екзогенних чинників і процесів на утворення рельєфу суходолу.
ІV.2.01. За малюнком 2 поясніть, як впливає обертання Землі (разом з усією Сонячною системою) навколо центру нашої Галактики на історію розвитку земної кори (у тому числі – в межах України).

Мал.2. Наслідки обертання Землі навколо центру Галактики
В. Практичні роботи, що потребують складання таблиць:
ІІ.1.01. Заповніть пропущені місця в колонках таблиці:
Тектонічні структури Корисні копалини (значками) Великі форми рельєфу
не заповнювати Східноєвропейська рівнина
Український щит
не заповнювати Волинська і Подільська височини, ...
Причорноморська низовина
Дніпровсько-Донецька западина
не заповнювати Середньоросійська височина
Донецька височина
не заповнювати Гори, прогини, улоговини морів
не заповнювати Північно-Кримська рівнина
не заповнювати Кримські гори
Карпатська складчаcто-покривна споруда не заповнювати
Передкарпатський прогин
Закарпатська низовина
ІІ.1.02. Заповніть пропуски в таблиці «Геологічна зумовленість покладів паливних корисних копалин»
В
и
д Басейн (область, провінція, зона), родовища Тектонічні структури
Кам’яне вугілля Донецька складчаста область;
східна частина ДДЗ (Західний Донбас)
Львівський прогин
Буре вугілля УкЩ (осадовий чохол у западинах фундаменту)
ДДЗ (у западинах, які утворилися внаслідок виходу на поверхню й наступного розчинення солей)
Нафтогазоносні області Західноукраїнська: (1/6 запасів)
ДДЗ (ділянки розломів, соляні куполи), прогини Донецької складчастої області
Південноукраїнська
Торф Чисельні родовища
ІІ.1.03. У вигляді таблиці схарактеризуйте два басейни й два райони поширення залізних руд в Україні:
Басейни
і райони Геологічна характеристика (до якої тектонічної структури належать, походження,
вік і умови залягання гірських порід, відносні запаси тощо)
1. …
ІІІ.1.01. У вигляді таблиці дайте оцінку фізико-географічного положення території України для життя і господарської діяльності населення.
ІІІ.1.02. Складіть у вигляді таблиці порівняльну геолого-геоморфологічну характеристику Придніпровської височини і Придніпровської низовини (за самостійно складеним планом).
Г. Задачі:
ІІ.1.01. На меридіані 180º тільки-но розпочався новий день 25 листопада. Визначте місцевий час Запоріжжя (35º сх.д.).
ІІ.2.01. У якому масштабі виконана карта, якщо відстань між Києвом і Харковом на ній становить 82 мм (відстань по прямій лінії між ними – 409 км)?
ІІ.2.02*. Без використання карти визначте приблизно (з точністю до градуса) координати географічного центру України за методом пересічення серединних паралелі й меридіану. Поясніть хід вирішення задачі.
ІІ.3.01. Поле на карті масштабу 1:25 000 має форму прямокутника зі сторонами 18 мм і 12 мм. Яка довжина сторін цього прямокутника буде на плані масштабу 1: 10 000?
ІІІ.3.01. Який масштаб плану, якщо ліс площею 20 га займає на ньому 80 см2:
ІІІ.3.02. Визначте дату спостереження і географічні координати точки, якщо Сонце заходить точно на заході, висота Сонця в ополудні у цей день становила 40º, а поясний і місцевий час тут завжди співпадають.
ІІІ.4.01. Турист розглядаючи план місцевості масштабом 1:10 000 і кроком горизонталей 10 м (проведених через рівні проміжки), підрахував їх кількість від підніжжя до вершини горба. Їх було 27. Яку відстань фактично доведеться здолати туристові? Яка крутизна схилу горба? Біля підніжжя горба тиск становив 756 мм рт.ст, а температура повітря 21,6 ºС. Визначте орієнтовний тиск і температуру повітря на вершині горба?

9 клас
А. Практичні роботи, пов’язані з виконанням контурних карт:
І.1.01. На контурну карту нанесіть найбільші теплові електростанції (ТЕС): Старобешівська, Курахівська, Слов’янська; Придніпрівська, Зміївська, Трипільська, Ладижинська, Бурштинська. Атомні, АЕС (укажіть міста, в яких вони розташовані): Рівненська; Південно-Українська; Запорізька; Хмельницька .
ІІ.2.01к. На контурній карті Полтавщини відповідними цифрами, а також загальноприйнятими умовними знаками й підписами позначте: 1) регіональні ландшафтні парки; 2) найвищу точку поверхні області;
3) найнижчу точку поверхні області; 4) населений пункт – географічний центр області (визначений за методом пересічення серединних паралелі й меридіану); 5) горб-гляціодислокація абсолютною висотою 168 м. 6) річку Хорол; 7) північну межу УкЩ; 8) найбільше родовище нафти (і його назву); 9) родовище залізної руди, що розробляється; 10) велике родовище бурого вугілля (його назва); 11) межу лісостепової й степової зон 12) місто, в якому розташований нафтопереробний завод.
Б. Практичні роботи на складання й аналіз графічних моделей:
І.1.01. Структура паливно-енергетичного комплексу (відобразіть схематично).
ІІІ.1.01. Складіть схему виробничих зв’язків металургійного комбінату повного циклу.
В. Практичні роботи, які потребують складання таблиць:
ІІ.1.01. Перелічіть переваги та недоліки різних типів електростанцій.
Тип станції Переваги Недоліки
ТЕС
АЕС
ГЕС
ВЕС
СЕС
ІІ.1.02. В таблиці «Основні чинники і центри розміщення підприємств кольорової металургії» заповніть пропуски:
Чинники Метали (сплави) Центри
Сировинний Микитівка
Нікель, феронікель
Титан (збагачення)
Калуш
Цинк
Латунний і мідний прокат Артемівськ
Електро-енергетичний Титан, магній, …. (запишіть третій метал)
Свердловськ (Донецька обл.)
Науково-технічний Київ, Харків, Світловодськ, Донецьк, Верхньодніпровськ
Глинозем (напівфабрикат для виробництва алюмінію)
ІІІ.1.01. У вигляді таблиці охарактеризуйте історико-географічні регіони України:
Назва Області, їх частини Етнічний склад населення

ІІІ.1.02. Накресліть модель міжгалузевих зв’язків алюмінієвої промисловості України.
ІІІ.3.01. Схематично зобразіть особливості циркуляції атмосфери над територією України в тепле і холодне півріччя. Покажіть, з яких баричних центрів дії атмосфери приносяться повітряні маси.

Г. Задачі:
ІІ.1.01. У населеному пункті, селі А проживає 6 000 жителів. У минулому 2007 році тут народилося 57 дітей, померло 78 людей. За цей же рік у село на постійне місце проживання переїхали 20 людей; виїхали з села в інші населені пункти 30 людей. Визначте: 1) природний приріст населення у пункті А за 1996р.; 2) чисельність населення в пункті А на кінець 2007 року.
ІІ.3.01. Яка висота Сонця в полудень 21 березня у Лубнах (50о пн.ш., 33о сх.д.)?
ІІ.3.02. Який поясний час у Сумах (34о 48 сх. д), якщо в Лондоні 1 година ночі?
ІІІ.1.01. У середньому, щоденно на території області народжується 41 дитина, помирає 82 людини, приїжджає 103 i виїжджає з області на постійне місце проживання 106 людей. Визначте річні показники природного руху населення, якщо на початок року в ній було 1 538 000 жителів.
ІІІ.3.01. Яка площа ріллі (у га), якщо на плані масштабу 1:5000 вона має форму трапеції з верхньою основою 24 мм, і нижньою основою 40 мм, та висотою 16 мм? Ця ж ділянка на іншому картографічному зображенні має площу 32 см2. Визначте масштаб другого картографічного зображення місцевості.
ІІІ.3.02. Визначте географічні координати міста А, якщо відомо, що висота Полярної зорі в ньому 400 43΄ ,
а Сонце сходить на 16 год. 56 хв. пізніше ніж на лінії зміни дат. Визначте координати точки, яка розташована на діаметрально протилежному боці Землі від міста А.

10-11 КЛАСИ
А. Практичні роботи з географічними картами:
Пов’язані з виконанням контурних карт (без застосування карт атласу):
ІІ.1.01. Нанесіть на контурну карту об’єкти, пов’язані з характеристикою політичної карти і світового господарства: 1) країну, яка має найбільші розвідані запаси кам’яного вугілля; 2) країну, яка має найбільший обсяг видобутку кам’яного вугілля; 3) країну Європи з найбільшою часткою ГЕС у структурі виробництва електроенергії; 4) наймолодшу за часом проголошення незалежності державу світу; 5) найбільшу залежну країну в світі; 6) країну Європи з найвищим рівнем урбанізації; 7) найбільший імпортер залізної руди в світі; 8) країну Океанії, розташовану на екваторі, територія якої майже повністю порушена у зв’язку з видобутком фосфоритів; 9) мегалополіс Візагманагар; 10) територія, яку називають «східне Монте-Карло»; 11) країна, більша частина якої розташована в межах пампи; 12) країна – найбільший експортер автомобілів у світі.

Б. Практичні роботи на складання й аналіз графічних моделей:
ІІ.1.01. Проаналізуйте статево-вікову структура населення Полтавської області (за даними перепису 2001 року):
а) про які тенденції свідчить статево-вікова піраміда населення області?
б) яке співвідношення між населенням чоловічої і жіночої статей? Як змінювалося це співвідношення з часу утворення області й чому?
г) поясніть причини зменшення чисельності населення вікових груп:
55 – 59 років (1942-1946 років народження);
65 – 69 років (1932-1936 років народження);
0– 4 роки (1997 – 2001 роки народження).

ІІ.1.02. Складіть схему зовнішньоекономічних зв’язків України з країнами-сусідами.
В. Практичні роботи, які потребують складання таблиць:
ІІ.1.01. За типовим планом дайте порівняльну характеристику географічного положення двох країн, що входять до складу Співдружності Незалежних Держав.
ІІ.1.02. У вигляді таблиця схарактеризуйте типи країн сучасного світу за рівнем соціально–економічного розвитку:
Тип, підтип країн Їх найважливіші особливості 2-3 приклади країн


ІІІ.1.01. Заповніть таблицю «Порівняльна характеристика грунтово-рослинного покриву природних зон Східноєвропейської рівнинної фізико-географічної країни» (від Баренцевого до Чорного моря):
Природна зона Ґрунти Рослинність
1 2 3Г. Задачі:
ІІ.2.01. У Чехії в 2006 році народилося 92 тис. осіб, а померло 112 тис. Визначте коефіцієнт природного приросту населення в країні, якщо його загальна чисельність на початок року становила 10,2 млн. осіб?
ІІ.3.01. У полудень Сонце на 21º40´ пд.ш стоїть в зеніті. Під яким кутом падають сонячні промені в той же день ополудні в точках, які розташовані на: а) 50º27´ пд.ш.; б) 48º35´ пн.ш.?
ІІ.3.02. У Сумах (34о 48 сх. д) місцевий час 1 год. 30 хв. 18 грудня. Визначте місцевий і поясний час: а) у Парижі (2º 20 сх. д); б) у Владивостоці (131º 55 сх. д).
ІІ.3.03. Визначте вірогідну дату спостереження й географічні координати точки, якщо Сонце сходить точно на сході (азимут 90º), висота Сонця в ополудні у цей день становила 38º, а місцевий час тут на 8 хвилин більший за поясний час ІІ-го годинного поясу.
ІІІ.2.01. У місті А вирішили побудувати металургійний комбінат. За 580 км від нього по залізниці розташоване родовище залізної руди Б, в якому відпускна ціна 1 т руди 60 гривень. А за 750 км по залізниці, за рубежами країни, розташоване родовище В., де ціна 1 т руди 148 гривень. Митний збір на імпорт становить 8% від вартості товару. Провіз одного вагону (60 т.) на 1 км. коштує 1,2 гривні. Обґрунтуйте розрахунками, з якого пункту дешевше доставляти руду в місто А? Які ще умови слід враховувати при розміщенні металургійного комбінату. Знайдіть найбільш раціональний шлях розрахунків.
ІІІ.2.02. В країні А з населенням 10 млн. чол. на протязі року народилося 360 тис. і померло 120 тис. чол. Виїхало із країни 20 тис. чол., прибуло — 10 тис. чол. Визначте коефіцієнт народжуваності, смертності, природного приросту населення, загальний приріст населення. Які висновки можна зробити про рівень соціально-економічного розвитку цієї країни?
ІІІ.2.03. Заповніть пропуски в таблиці. За даними таблиці визначте й у зошиті графічно відобразіть зміни природного приросту населення Полтавщини упродовж 1939 … 2007 років. Форму й масштаб графічних матеріалів виберіть таким чином, щоб вони найбільш наочно відображали цей демографічний процес.
Показники (рік) 1939 1959 1970 1979 1989 2001 2007
Чисельність, тис. осіб 1896 1627 1742 1754 1630 1540
Густота населення , чол./км2 65,8 58,1 60,1 60,9 56,5 53,5
Міське населення, %
Сільське населення, % 19,4 29,9 39,8 50,2 56,5 58,6 60,1
80,6 70,1 60,2 43,5 41,4 39,9
Народжуваність (чол./1000 жит.)
Смертність (чол./1000 жит.) 22,1 15,8 13,1 12,8 12,4 6,8 8,6
12,7 7,8 10,3 13,0 13,7 17,9
Природний приріст (чол./1000 жит.) -10,3


3.5. ТРЕНУВАЛЬНІ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ОБЛАСНОГО (ІІІ-го) ЕТАПУ
8 клас

А. Практичні роботи з географічними картами й картосхемами:
Пов’язані із застосуванням топографічних карт і планів:
ІІІ.1.01. У масштабі 1:50 000 за допомогою горизонталей зобразіть картосхему улоговини, яка простирається з північного заходу на північних схід на 2,5 см. Відносна глибина улоговини 40 м. На її дні розташоване озеро Чорне з абсолютною висотою 84,6 м. Західний і південно-західний схили улоговини пологіші, а східний і південно-східний – крутіші. Нижче картосхеми накресліть профіль цієї улоговини по лінії А – Б (його азимут 100º).
Пов’язані з виконанням контурних карт:
ІІ.1.01. Заповніть таблицю і на контурній карті України відповідними цифрами позначте географічні об’єкти:
№ Характеристика об’єкта чи території Назва
1. Річка басейну Балтійського моря
2. Крайня точка України, де тривалість дня 22 червня є найменшою
3. Найвища точка височини, абсолютна висота якої на 1737 м нижча за Говерлу
4 Група озер карстово-тектонічно-льодовикового походження
5 Найвищий грязьовий вулкан
6 Точка, розташована на 40°1350 сх. д.
7. Метеостанція, на якій зареєстровано найменшу річну кількість опадів
8. Родовище золота, що видобувається зі згаслого вулкану
9 Гірське пасмо, назву якого виводять від німецького "плац" - рівне місце
10. Річка, назва якої давньослов’янською мовою означає «права рука»
11. Найбільше прісне озеро (назва його перекладається як «Цукрове»)
12. «Гори»  гляціодислокації
ІІ.1.02. Заповніть строчки чайнворду. Відповідними цифрами й умовними знаками якомога точніше позначте ці географічні об’єкти на контурній карті України:
1 к
2 а
3 р
4 т
5 а -

6 У
7 к
8 р
9 а
10 ї
11 н
12 и

1. Річка, на берегах якої В.Ф.Зуєв у 1781 році відкрив поклади залізної руди.
2. Височина.
3. Річка, ліва притока Дніпра.
4. Природний заповідник у лісостеповій зоні.
5. Грязьовий вулкан.
6. Озеро з улоговиною дельтового походження.
7. Острів, на якому випадає найменша в Україні кількість атмосферних опадів (… коса).
8. Залізорудний район.
9. Вершина однієї з височин.
10. Родовище золота.
11. Найбільш високогірне озеро України.
12. Гірське пасмо.
Б. Практичні роботи на складання графічних моделей та їх аналіз:
ІІ.2.01. Побудуйте кліматодіаграму за даними середньомісячних показників температури повітря (t° С) й кількості опадів (мм) на метеостанції Полтава:
Місяць I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік
t° С -7,0 -6,2 -1,1 7,9 15 18,4 20,5 19,6 14,3 7,4 0,9 -4,2 7,1
мм 30 28 30 37 48 69 68 57 35 45 40 38 525
ІІІ.2.01. Охарактеризуйте тип погоди в день проведення олімпіади. Якими атмосферними процесами зумовлена така погода? З якого баричного центру дії атмосфери надійшли ці повітряні маси (вкажіть їх тип і підтип). Зарисуйте шлях пересування цих повітряних мас.
В. Практичні роботи, що потребують складання таблиць:
ІІ.1.01. Класифікація озер України за походженням їх улоговин (заповніть пропуски):
Походження Як утворилися? Де поширені (та один приклад)
Заплавні Повсюди; найчастіше … (вкажіть, де):
При зміні течії серед наносів дельт річок
Опускання і затоплення морем гирл річок Узбережжя морів (озера Хаджибей, Тилігул, Куяльник, Сасик)
Залишкові Колишні морські затоки (після підняття побережжя)
У розчинних водою гірських породах (вапняках, крейді, солях) на Поліссі ― Шацькі (озеро Світязь);
Кримські гори (озеро Караголь)
Льодовикові У льодовикових карах

Вулканічні У кратерах згаслих вулканів
Загатні Гірські річки, перекриті загатами
(завалами, зсувами)

ІІІ.1.01. Складіть таблицю «Характеристика кліматичних областей України»:
Назва області Особливості
циркуляції атмосфери Характер зволоження
і його режиму Режим забезпечення теплом
(середня температура січня і липня)

ІІІ.2.01* Узагальніть у вигляді таблиці вплив різних екзогенних процесів на утворення невеликих форм рельєфу в межах території України:
Процес Форми рельєфу, утворені внаслідок:
вивітрювання й перенесення гірських порід акумуляції гірських порід


Г. Задачі:
ІІ.3.01. Відстань від Києва до Харкова по прямій становить 409 км. Визначте, яка відстань між цими містами буде на картах масштабів: 1:3 500 000; 1:8 000 000?
ІІІ.1.01. Поїзд вийшов із Полтави (34º30´ сх.д.) о 19 год. 30 хв. за поясним часом (о … год. … хв. за місцевим часом) 28 листопада у напрямку західного кордону України. Визначте, коли за поясним і за місцевим часом поїзд перетнув державний кордон біля міста Чоп (22º сх.д.), якщо він був у дорозі 25 годин 16 хвилин?
ІІІ.1.02. Два товариші під час літніх канікул відпочивали в різних місцях: перший – в Одесі, другий – у Києві, розташованих приблизно на 30º сх.д. В ополудні 22 червня вони визначали найбільшу висоту Сонця над горизонтом. У Києві вона становила біля 64º. Визначте найбільшу висоту Сонця в Одесі (46º пн.ш.); приблизну відстань у кілометрах та різницю у висоті Сонця в градусах між Одесою і Києвом.
ІІІ.3.01. Яку площу займає ліс на місцевості, якщо на плані 1:5000 його площа становить 80 см2?
ІІІ.3.02. Який об’єм води потрапив у річку з 1 га водозбору, якщо річна кількість атмосферних опадів становила 525 мм, а коефіцієнт стоку – 12%?
ІV.3. У Ріо-де-Жанейро (23º пд.ш., 43º зх.д.) Сонце в полудень (о 1200) стоїть майже в зеніті. Знаючи координати Донецька (48 º пн.ш., 38º сх.д.) визначте: пору року, приблизну дату, висоту Сонця в полудень у Донецьку, його поясний час.
ІV.3. Уявно спроектуйте контур території України на діаметрально протилежний бік Землі; визначте географічні координати точок, діаметрально протилежних крайній західній (48 º пн.ш., 22º сх.д.) і крайній східній (49º пн.ш.,40º сх.д.) точкам України. Уявіть, що спроектований контур – острів. Враховуючи особливості циркуляції атмосфери й проходження океанічних течій на цих широтах опишіть, яким би був клімат на крайніх точках цього острова (з визначеними Вами координатами), та у межах яких би природних зон ці точки розташовувалися?
Фото:
Джерело: Булава Леонід Миколайович Б-90 Підготовка до географічних олімпіад (шкільних, районних, обласних). – Харків: Видавнича
Категорія: Олімпіади | Додав: BULAVA (20.07.2011) | Автор: Леонід Миколайович Булава E
Переглядів: 20695 | Рейтинг: 0.0/0
Матеріали по темі:
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar