Головна » Статті » Методичні матеріали » Олімпіади [ Додати статтю ]

Підготовка до географічних олімпіад (продовження)
2.4. ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ
ДО ІІ-го (РАЙОННОГО, МІСЬКОГО) ЕТАПУ

7-й клас (Вивчені «Вступ»; розділ «Океани»; тема «Африка»)
І.1.01. Перелічіть шість географічних об’єктів, які можна включити до книги «Рекорди природи Світового океану». Розділи (номінації) в цій книзі визначте самостійно.
І.1.02 . Поясніть відмінності органічного світу різних частин Індійського океану.
І.1.03. Чому Червоне море має найбільшу солоність води (42 ‰), а Азовське море – дуже низьку (10-12‰)?
І.2.01. Охарактеризуйте переважаючі вітри в різних частинах Атлантичного океану.
1.2.02. Де у Світовому океані спостерігаються найвищі вітрові хвилі; найбільша амплітуда припливів і відпливів; найчастіше спостерігаються цунамі; найдовша тепла й холодна течії.
І.2.03. Охарактеризуйте прояви вулканізму в Світовому океані. Де поширені ці вулкани?
І.2.04. Поміркуйте, як зміна атмосферного тиску над материками й океанами пов’язана зі змінами температури по сезонах?
І.3.01. Дайте визначення шести понять, пов’язаних з обертаннями Землі (в Космосі та навколо своєї осі), або з орієнтуванням на місцевості.
1.3.02. Які теплові пояси виділяють на Землі? Коротко охарактеризуйте кожен із них.
І.4.01. Які земні оболонки (геосфери) утворює кожен природний компонент? В якому агрегатному стані переважно перебуває речовина кожного з природних компонентів?

ІІ.1.01. Географи деяких країн виділяють Південний океан, як п’ятий океан Землі. Обґрунтуйте його межі; за типовим планом охарактеризуйте географічне положення.
ІІ.1.02. За самостійно складеним планом порівняйте рельєф дна Тихого й Атлантичного океанів.
ІІ.1.03. Чому Африка – найжаркіший материк світу? Чому пустелі займають більшу площу в частині Африки, яка розташована у північній півкулі, й значно меншу – в південній півкулі?
ІІ.1.04. Пов’яжіть походження озерних улоговин на території Африки з особливостями будови та рухів земної кори.
ІІ.1.05. Чому екваторіальний пояс в Африці не поширюється на східне узбережжя материка поблизу екватора?
ІІ.2.01. Як співвідносяться конкретні материки з літосферними плитами? Які великі форми рельєфу сформувалися на межах літосферних плит? Які з них розташовані в межах Африки?
ІІ.2.02.* Підберіть три пари понять, які характеризують протилежні процеси, пов’язані з рухами води в океані. Дайте визначення цих понять.
ІІ.2.03. Поясніть, як теплі та холодні течії впливають на розподіл температур повітря та річної кількості опадів різних ділянок узбережжя Африки.
ІІ.2.04. Від чого залежить густота населення Африки? Чому в одних районах густота населення дуже велика, а інші території майже не заселені? Охарактеризуйте поширення основних і перехідних рас на території Африки.

ІІ.3.01. Які ви знаєте моделі (способи зображення) земної поверхні? Порівняйте ці моделі за особливостями зображення.
ІІ.3.02. Як на клімат різних частин Землі впливає нерівномірний розподіл суходолу і Світового океану?
ІІ.3.03. Як пов’язані закономірності розташування океанів з історією розвитку земної кори?
ІІ.3.04. Де в межах дна Світового океану проявляється вулканізм? Чим різняться вулкани, що утворилися в місцях розходження й сходження літосферних плит?
ІІ.4.05. Які властивості повітря характеризують такі приклади: а) Взяли дві однакові колби з повітрям: одну залишили у кiмнатi на столі, а іншу помістили в холодильник. Яка з них буде важча i чому? б) Іграшкова повітряна кулька надувається теплим повітрям i ... . в) Чому люди взимку носять інший одяг, ніж влітку? г) Чому хмари утворюються частіше, ніж туман? Наведіть інші приклади прояву цих властивостей а атмосфері Землі.

ІІІ.1.01. Охарактеризуйте острови Океанії за їх походженням. Як впливає походження островів на особливості їх органічного світу; на життя й діяльність місцевого населення?
ІІІ.1.02. Подумайте, чи є відмінність у солоності вод різних частин Атлантичного океану? Наведіть ще два приклади залежності властивостей вод Атлантичного океану і його морів від впливу різних географічних чинників.
ІІІ.1.03. Якщо два населені пункти в Африці розташовані на одній широті, але на узбережжі різних океанів, то які висновки про їх природу можна зробити?
ІІІ.2.01. Перелічіть основні закономірності формування й розвитку географічної оболонки. Доведіть, що ці закономірності проявляються і в Світовому океані.
ІІІ.3.01. Чому в екваторіальних широтах увесь рік зберігається низький атмосферний тиск, а в полярних — високий? Як змінюється тиск у помірних широтах над океаном і над суходолом?
ІІІ.3.02. Доведіть, що рухи води в океані є результатом його взаємодії з атмосферою та літосферою.
ІІІ.3.03. Доведіть, що сталий склад атмосфери підтримується її взаємодією з іншими геосферами.

ІІІ.4.01. Доведіть чи спростуйте твердження, що виділення меж океанів і морів, з одного боку є наслідком відмінностей їх природи, а з другого боку – результатом історії їх відкриттів та освоєння природних багатств населенням.
ІІІ.4.02. Де розташовані найщільніше заселені території земної кулі? Які території заселені найменше і чому?
ІV.1.01* Пустелю Сахару поділяють на чотири частини за особливостями зростання рослинності впродовж року. Ці особливості залежать, зокрема від часу настання нетривалого періоду, коли в цій частині пустелі можуть випадати атмосферні опади. Охарактеризуйте ці частини Сахари за особливостями клімату, який впливає на рослинність.
ІV.2.01. Спрогнозуйте зміни різних складових частин гідросфери, які відбудуться внаслідок швидкого танення льодовиків.
ІV.2.02. Чому життя виникло в океані, але більшість видів організмів живе на суходолі? Як змінюється багатство і різноманіття живих організмів у Світовому океані із широтою, глибиною, відстанню від узбережжя?
ІV.2.03. Чи змінилася б гідросфера, якби на неї не впливали атмосфера, літосфера та біосфера? Охарактеризуйте таку уявну гідросферу, що не взаємодіє з усіма іншими оболонками Землі.
ІV.3.01. Земля максимально наблизиться до центру нашої Галактики через 20 мільйонів років. Які зміни відбуватимуться тоді в літосфері й на земній поверхні? Як ви поясните той факт, що 40 мільйонів років тому відносна площа океанів була більшою, поверхня суходолу  майже плоскою (на ній не було високих гір)?
ІV.4.01. Природні ритми – це повторюваність явищ у часі. Доведіть, що зміни в географічній оболонці відбуваються ритмічно. Які вам відомі природні ритми різної тривалості?

8-й КЛАС
(До початку етапу олімпіади за новою програмою впродовж 13-14 тижнів, орієнтовно, проводяться 21-22 уроки  до теми «Корисні копалини» включно)

І.1.01. Схарактеризуйте чотири види картографічних спотворень.
І.1.02. Схарактеризуйте поширення антропогенових (четвертинних) відкладів на території України.
ІІ.1.01. Що Ви знаєте про родовища алмазів та інших дорогоцінних і напівдорогоцінних каменів на території України? У межах яких геологічних структур і форм рельєфу вони поширені?
ІІ.1.02.Схарактеризуйте особливості геологічної будови й рельєфу однієї з височин або низовин на території України за планом: а) назва, із яких частин складається; б) належність до тектонічних структур; в) у який геотектонічний цикл утворився фундамент?; г) належність до певного типу рівнин; д) які гірські породи поширені; їх склад і вік; ж) найпоширеніші корисні копалини, їх основні родовища й басейни; к) характерні невеликі форми рельєфу (їх походження).
ІІ.1.03. Обґрунтуйте геологічну зумовленість поширення нафтогазоносних областей у межах території України.
ІІ.2.01к. Пласти яких гірських порід залягають у надрах під вашим населеним пунктом та на його околицях? Які з них відслонюються на поверхню і де?
ІІ.2.02. На яких ділянках літосфери найчастіше проявляються землетруси, магматизм, складкоутворення? Чи є такі ділянки на території України та поблизу її меж? Коротко охарактеризуйте кожну з таких ділянок.
ІІ.3.01. Які внутрішньо-земні процеси зумовлюють зміни земної кори і її поверхні?
ІІ.3.02. Які процеси відбуваються на межах літосферних плит? Як взаємодія між різними літосферними плитами впливає на рельєф дна й сучасні процеси розвитку земної кори в межах Тихого океану?
ІІІ.1.01. Що Ви знаєте про рухи літосферних плит у межах території України? Які наслідки цих рухів?
ІІІ.2.01. Охарактеризуйте за самостійно складеним планом тектонічні западини, що входять до складу Східноєвропейської платформи в межах території України.
ІІІ.2.02. Як ви розумієте поняття «раціональне й комплексне використання мінерально-сировинних ресурсів»? Які заходи слід здійснювати для цього?
ІІІ.3.01. Доведіть, що гідросфера Землі є єдиним цілим, і всі її частин взаємозв’язані.
ІІІ.3.02. Нижче наведений перелік понять, що характеризують особливості двох природних зон (укажіть, яких) одного з материків (укажіть його). Розділіть ці поняття і використовуючи їх складіть коротку характеристику кожної з природних зон (по 7 – 8 речень): Пасати (панують упродовж року). Вологий сезон (триває 2…10 місяців). Червоно-бурі ґрунти. Феньок. Баобаб. Антилопи гну. Оазис. Підсічно-вогневе землеробство. Субекваторіальний географічний пояс. Ваді. Парасолькоподібні крони дерев. Самум (джин).
ІІІ.3.03. Поясніть спільні й відмінні риси природної зональності Європи і Північної Америки.
ІІІ.2.02к. Які заходи щодо охорони надр i рельєфу свого краю ви можете запропонувати?
ІV.3.01. Вам відомі кругообіг повітряних мас, води. А чи існує кругообіг гірських порід? Обґрунтуйте.

9-й КЛАС, ІІ-й етап
(До початку етапу олімпіади за діючою в 2008-2009 навчальному році навчальною програмою, остання вивчена тема - «Металургійний комплекс України»)

І.1.01. Дайте визначення понять: геополітичне положення; валовий внутрішній продукт; форми суспільної організації виробництва; паливно-енергетичний баланс; міські агломерації та їх типи; продуктивні сили; державна територія, територіальні води, виключна (морська) економічна зона.
І.1.02. Схарактеризуйте національний склад населення України. Дайте визначення поняття "діаспора", назвіть шість країн, де проживає значна частина українців.
І.1.03.Запишіть план характеристики галузі промисловості або промислового комплексу.
І.1.04. Схарактеризуйте спеціалізацію, як форму організації виробництва. Види спеціалізації (наведіть конкретні приклади).
І.1.05. Географія вугільної промисловості України, її залежність від природних чинників.
ІІ.1.01. Що таке статева структура населення і від яких чинників вона залежить? Як змінювалася статева структура населення України впродовж останніх 100 років (поясніть).
ІІ.1.02. Що таке трудові ресурси? Яка частка трудових ресурсів зайнята у різних сферах і галузях господарства? Чи буде вона змінюватись в найближчій перспективі?
ІІ.1.03. Яка реформа в типології міських поселень відбулася в Україні у 1924 році? Чи відповідає ця система сучасним реаліям? До яких груп відносять міські поселення за чисельністю їх населення?
ІІ.1.04. Схарактеризуйте основні чинники розміщення підприємств промисловості.
ІІ.1.05. Перелічіть групи кольорових металів (за використанням у певних галузях металургії). Дайте оцінку мінерально-сировинних ресурсів для розвитку кольорової металургії в Україні.
ІІ.2.02. Географія родовищ мінеральних вод по території України. Особливості цих вод, їх вплив на розміщення певних галузей господарства.
ІІ.3.01. Дайте оцінку фізико-географічного положення двох гірських країн у межах України.

ІІІ.1.01. Охарактеризуйте структуру й розміщення електроенергетики в Україні. Які прорахунки були допущені при розміщенні електростанцій різного типу?
ІІІ.1.02. Схарактеризуйте територіальні відмінності в структурі зайнятості населення й поширення безробіття в різних частинах України.
ІІІ.2.01. Геоекологічні проблеми, зумовлені гірничодобувною промисловістю в Україні, можливі шляхи їх вирішення.
ІІІ.3.01к.Поясніть закономірності розподілу по території вашої адміністративної області: а) річної кількості атмосферних опадів; б) липневих ізотерм; в) січневих ізотерм. Поясніть ці закономірності впливом кожного з кліматотвірних чинників. Чи впливає цей розподіл на особливості інших природних компонентів і їх поширення на території області? (Доведіть).
ІІІ.3.02к. Наведіть приклади впливу одного природного компоненту на інший (на прикладі свої місцевості).
ІІІ.3.03. Використовуючи перелічені терміни складіть два ряди причинно-наслідкових зв’язків, що характеризують особливості двох територій у межах України (назвіть конкретно – яких саме):
чорноземи звичайні, западина-синекліза, коефіцієнт зволоження 0,6 – 0,5; внутрішньо-платформенний рифт; антициклони, "вісь Воєйкова”, слабкі неотектонічні підняття, різнотравно-злакова рослинність, середній девон, родовища вуглеводнів.

ІV.3.01. Дайте оцінку природних ресурсів Азовського моря. Охарактеризуйте екологічні й економічні проблеми, зумовлені їх використанням. Як би змінилась природа Азовського моря і його узбережжя, якщо перекрити дамбою Керченську протоку?
ІV.4.01. Які історично сформовані риси українського народу сприяють, а які — не сприяють розвитку ринкової економіки? Якою, на Вашу думку, повинна бути українська "модель” соціально-економічного розвитку?
ІV.4.02. Охарактеризуйте особливості традиційного житла населення різних частин України (за особливостями архітектури й внутрішнього облаштування будівель, використанням будівельних матеріалів тощо). Поясніть їх залежність від природних умов.

10-й КЛАС
(До початку етапу олімпіади за діючою в 2008-2009 навчальному році навчальною програмою, остання вивчена тема - «Глобальні проблеми людства»)
І.1.01. Рекреаційні ресурси Світового океану: класифікація за походженням: характеристика основних видів.
І.1.02. Чинники розміщення виробництва в умовах сучасного світу.

І.2.01. Закономірності поширення й видобутку паливних мінерально–сировинних ресурсів світу.
І.3.01. Дайте визначення понять: кряж, перевал, грабен, «Зелена книга» України, географічний посибілізм, коефіцієнт зволоження (за М.М.Івановим), географічне середовище, географічний детермінізм, дирекційний кут, рурбанізація.

ІІ.1.01. Мегаполіси: географія, переваги і проблеми соціально-економічного розвитку.
ІІ.1.02. Що називають природними ресурсами? На які групи поділяють природні ресурси за їх вичерпністю та відновлюваністю? Перелічіть шість найпоширеніших напрямів природокористування. Які види природних ресурсів використовує кожен із них?
ІІ.1.03. Порівняйте трудові ресурси та зайнятість населення у країнах різних соцiально-економiчних типів.
ІІ.2.01. Головні риси розміщення чорної металургії в світі. Тенденції розвитку і розміщення галузі у світі й в Україні.
ІІ.2.04. Що таке рекреаційні ресурси? На які види вони поділяються? Складіть характеристику рекреаційних ресурсів своєї адміністративної області
ІІ.3.01. Як взаємодія між літосферними плитами впливає на рельєф дна Атлантичного океану і його внутрішніх морів, та на особливості берегової лінії материків, які омиває цей океан?
ІІ.3.02. Як різний рельєф і різні особливості будови земної кори впливають на відмінності життя і діяльності населення (в горах і на рівнинах; на стійких ділянках земної кори й у сейсмічних поясах)?

ІІІ.1.01. Назвіть узагальнені (інтегральні) показники, які характеризують рівень соціально-економічного розвитку країн (ІРЛП). Які окремі показники враховують при розрахунку ІРЛП? Типологія країн світу за показником ІРЛП, місце в цій типології України.
ІІІ.1.02. На які групи й підгрупи ви розділили б залежні країни світу? (Спробуйте скласти таку класифікацію у вигляді таблиці).
ІІІ.1.03. Схарактеризуйте розміщення найбільш водомістких виробництв у світі.
ІІІ.1.04. Країни з великим дефіцитом земельних ресурсів: шляхи вирішення проблеми.
ІІІ.3.01к. Які методи географічних досліджень ви б застосували при вивченні природи, населення і господарства своєї місцевості? Наведіть конкретні приклади їх можливого застосування.
ІІІ.3.02 к. Назвіть одну головну галузь спеціалізації промисловості вашого міста чи району й поясніть, які чинники зумовили саме таку спеціалізацію?
ІІІ.4.01. Перелічіть та охарактеризуйте космічні й земні чинники, які забезпечують існування життя на Землі. Обґрунтуйте нижню і верхню межі біосфери.
ІV.1.01. Сучасний міжнародний географічний поділ праці і транснаціональні корпорації.
ІV.3.01. Які можна передбачити сценарії зміни структури розселення України в найближчі десятиліття?
Чи впливає розташування в межах певної природної зони на соціально-економічний розвиток держави? (Доведіть на конкретних прикладах).
ІV.4.01. Напишіть есе на тему «Подвиги в ім’я географічної науки».
ІV.4.03. В географічній науці часто застосовують метод наукового пояснення на основі знань, теорій, методів інших наук. Наведіть приклади застосування методу наукового пояснення в фізичній географії.

11-й КЛАС
(додаткові завдання до комплектів завдань ІІ-го етапу попередніх років навчання)
ІІ.01. Назвіть металургійні бази Росії (назва бази, основні центри, спеціалізація) і проаналізуйте чинники, які вплинули на їх формування.
ІІ.02. Розкрийте особливості господарства найменш розвинених країн (на прикладі Африки).
ІІ.03. Укажіть відмінні риси регіональних транспортних систем північноамериканського і європейського типів.
ІІ.04. Форми міжнародних економічних зв’язків. Схарактеризуйте участь України в різних формах міжнародних економічних зв’язків.
ІІІ.01. Вкажіть основні напрямки сучасних економічних реформ в Китаї та їх вплив на галузеву і територіальну структуру господарства країни.
ІІІ.02. Поясніть основні чинники, що зумовили тривале економічне зростання в США.
ІІІ.03. Ісландія – країна, яка визнана однією з найбільш сприятливих для життя населення. І це попри розташування поблизу полярного кола, небезпеки вулканізму тощо. Поясніть цей феномен.
ІІІ.04. Назвіть і поясніть причини стрімкого зростання економіки Республіки Корея і Тайваню.
ІV.1. Як упродовж останніх 10 тис. років змінювалися межі природних зон на території України? Чи змінювалися ці межі впродовж останніх століть, і як саме?
ІV.2. Збільшується чи зменшується вплив природно-ресурсного чинника в розвитку світового господарства?
ІV.3. Проаналізуйте два можливі сценарії розвитку господарства України. Які зміни відбудуться в галузевій структурі і територіальній організації національного господарства нашої країни внаслідок а) швидкої інтеграції до Європейського Союзу; б) інтеграції в ЄЕП – економічне й політичне об’єднання частини країн колишнього СРСР?
ІV.4. Назвіть основні проблеми й перспективи соціально-економічного розвитку вашого населеного пункту.
ІV.5. Обґрунтуйте віднесення восьми природних чи рукотворних об’єктів на території своєї області до категорії «чудес рідного краю».

2.5. ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ОБЛАСНОГО (ІІІ-го) ЕТАПУ


8-й КЛАС
(До початку етапу олімпіади відповідно тематично-поурочного планування за новою програмою впродовж 18 тижнів, орієнтовно, проводиться 27 уроків  до теми «Внутрішні води» включно)
І.1.01. Назвіть закономірності поширення на території України трьох різних за походженням типів рельєфу, утворення яких зумовлене впливом переважно екзогенних чинників (за власним вибором). Перелічіть характерні форми рельєфу кожного типу.
І.2.01. Складіть план характеристики клімату певної території.
І.2.02. Складіть перелік із 12 термінів, які характеризують атмосферні процеси, зумовлені переміщенням повітряних мас. Дайте визначення кожного з цих термінів.
ІІ.1.01. Обґрунтуйте геологічну зумовленість поширення зон підвищеної сейсмічної активності на території України та поблизу її меж.
ІІ.1.02. Поясніть закономірності розподілу температур повітря у січні над територією України. Як впливає на розподіл температур повітря у січні кожний із кліматотвірних чинників?
ІІ.1.03.Порівняйте між собою: а) три вугільні басейни; б) три нафтогазоносні області в межах України.
ІІ.2.01. Чому циклони та антициклони приносять різну погоду? З яких баричних центрів дії атмосфери приходять циклони й антициклони на територію України взимку?
ІІ.2.02. Наведіть приклади проявів шести несприятливих стихійних метеорологічних явищ на території вашого краю. Які атмосферні процеси їх зумовлюють? З переміщеннями яких типів і підтипів повітряних мас вони пов’язані?
ІІ.2.03. Як на відмінності клімату окремих частин території України впливає: а) відстань від Атлантичного океану; гірський рельєф?
ІІ.2.04к. За типовим планом складіть опис найближчої до вашої місцевості великої річки.
ІІ.2.05. Опишіть спільні риси й відмінності у кожній парі понять:
Приклад: (балки – яри). Оцінка 12 балів, по 2 бали за порівняння :
Спільні риси Відмінності
1 2 3
Витягнуті лінійні від’ємні форми рельєфу, утворені, переважно, стоком тимчасових водотоків. Балки: мають задерновані рослинністю схили; давніші за часом утворення. Яри: схили круті, не задерновані рослинністю; утворені порівняно недавно.
1) земна кора – літосфера; 2) румб – азимут; 3) клімат – погода; 4) вивітрювання – денудація; 5) моренні рівнини – зандрові рівнини; 6) плейстоцен – голоцен).
ІІІ.2.01. Поясніть, як водосховища вирівнюють сезонні коливання рівня води в річці (в які фази вони зменшують, а в які – збільшують водний стік нижче греблі?) Які позитивні й негативні наслідки має створення водосховищ?
ІІІ.3.01. Порівняйте вплив географічного положення, розмірів і конфігурації материка, океанічних течій та бар’єрного впливу прибережних гірських систем на розташування природних зон Південної Америки і Австралії (укажіть спільні риси й відмінності).
ІІІ.3.02. Перелічіть загальні закономірності географічної оболонки. Наведіть по одному – два приклади проявів кожної з них у межах території України.
ІІІ.4.01. Назвіть основні властивості води. Де ви спостерігали прояви цих властивостей? Що спільного між властивостями води i повітря? Яку роль відіграє кожна властивість води в географічні оболонці? Як людина використовує названі властивості води?
ІV.2.01. Рівнини на території України різняться не тільки абсолютною висотою, але й походженням. Спробуйте виділити п’ять типів рівнин за походженням (поєднанням впливу ендогенного й екзогенного чинників формування); назвіть приклади рівнин, віднесених до різних типів.
ІV.2.02. Чи вичерпним є твердження О.І.Воєйкова про те, що «річки – це продукт клімату»?
ІV.2.03. За останні 100 років середня температура приземного шару повітря у світі підвищилася на 0,74º. Які зміни елементів клімату й кліматичних явищ відбулися в різних частинах території України?
ІV.3.01. Доведіть, що річки, ґрунтова волога, вода в атмосфері мають велике значення у географічний оболонці попри їх дуже малу частку у загальній кількості води на Землі.
ІV.4.01. В останні десятиліття в Україні спостерігається зменшення кількості малих річок. Куди ж дівається вода, якщо кількість опадів залишається незмінною або навіть збільшується?

9-й КЛАС
(До початку етапу олімпіади за діючою в 2008-2009 навчальному році навчальною програмою, завершено вивчення розділу ІІ»)

І.1.01. Охарактеризуйте сучасну систему сільського розселення населення в Україні.
І.1.02. Дайте визначення понять: науково-технічна революція (НТР); технологічні й інформаційні ресурси; науковий парк; технополіс; технологічний парк; продуктивні сили; суспільний поділ праці, ВВП, ВНП, соціальна і виробнича інфраструктура.
І.1.03. Поняття про паливно-енергетичний баланс. Склад і структура паливно-енергетичного комплексу України.
І.1.04. Принципи розміщення електростанцій різного типу. Наведіть приклади найпотужніших із кожної групи.
І.1.05. Дайте характеристику наукомістких галузей машинобудування в Україні.

ІІ.1.01. Основні економічні, соціальні, екологічні проблеми розвитку паливної промисловості в Україні.
ІІ.1.02. Схарактеризуйте структуру й сировинну базу будівельного комплексу України. Перелічіть перспективні напрями його розвитку.
ІІ.1.03. Які етапи («хвилі») міграцій зумовили формування західної й східної української діаспори?
ІІ.1.04. Дайте коротку характеристику трудовим ресурсам України та їх регіональним відмінностям. Тенденції у формуванні трудових ресурсів.
ІІ.1.05. Порівняйте кооперування й комбінування, як форми організації виробництва. Наведіть їх конкретні приклади.
ІІ.2.01. Дайте оцінку природно-ресурсному потенціалу України. Спробуйте виставити оцінку кожному типу природних ресурсів за 5-бальною шкалою.
ІІ.2.02. Дайте оцінку мінерально-сировинних ресурсів для розвитку чорної металургії в Україні.
ІІ.3.01. Поясніть відмінності понять «природний заповідник», «біосферний заповідник», «природний національний парк». Охарактеризуйте по одному з них (за власним вибором).

ІІІ.1.01. Які Ви знаєте невирішені проблеми, пов’язані зі зміною галузевої структури промисловості?
ІІІ.1.02. Які галузі належать до сфери послуг? Чи є позитивним той факт, що в останні роки зросла кількість зайнятих у сфері послуг? Перспективи розвитку і розміщення сфери послуг в Україні.
ІІІ.1.03. Як і чому упродовж останніх 15 років змінилася галузева структура промислового виробництва в Україні?
ІІІ.1.04. Значення хімічної промисловості в господарстві України. Чому ця галузь є дуже залежною від розвитку інших галузей промисловості та імпорту сировини?
ІІІ.1.05. Опишіть спільні риси й відмінності у кожній парі понять:
Спільні риси Відмінності
1 2 3
… … …
1) трудові ресурси – економічно активне населення; 2) кооперування – комбінування; 3) урбанізація – субурбанізація; 4) виробнича інфраструктура – соціальна інфраструктура; 5) вантажообіг – пасажирообіг; 6) ТЕС – ТЕЦ; 7) земельні ресурси – агрокліматичні ресурси; 8) імміграція – маятникова міграція.

ІІІ.3.01. Назвіть основні події, що зумовлювали зміни природи в антропогеновому періоді. Охарактеризуйте вплив на сучасну природу території України наслідків материкових зледенінь. Зробіть висновок про їх роль у формуванні сучасних ландшафтів.
ІІІ.3.02. Складіть порівняльну характеристику фізико-географічного положення Українських Карпат і Кримських гір. Дайте оцінку фізико-географічного положення цих двох гірських країн, вкажіть сприятливі і несприятливі риси для життя і діяльності населення.
ІІІ.3.03. Наведіть п’ять прикладів співвідношення між тектонічними структурами й великими формами рельєфу. Чи завжди проявляється чітке співвідношення між ними?
ІІІ.3.04. Наведіть три приклади впливу одного природного компонента на інший (у межах рідного краю).
ІІІ.3.05к. Охарактеризуйте одну із територій природно-заповiдного фонду рідного краю (за самостійно продуманим планом).

ІV.1.01. Впродовж останніх п’ятнадцяти років чимало з підприємств машинобудування України перестали існувати, або змінили профіль функціонування. Які чинники вплинули на діяльність підприємств галузі, які нині успішно функціонують? Які форми організації виробництва характерні для цих підприємств?
ІV.1.02. Яку галузь промисловості України в радянські часи називали "галуззю-організатором", яка найбільше впливала на розвиток і розміщення інших галузей виробничої сфери. Чи виконує цю функцію галузь в наш час?
ІV.3.01. Доведіть, що на формування верхньої частини літосфери впливали усі інші сфери географічної оболонки.
ІV.3.02. Дайте загальну оцінку природних умов і забезпеченості природними ресурсами для розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні. Як змінюються показники забезпеченості окремими видами цих природних ресурсів по території України?
ІV.3.03. Перелічіть загальні закономірності географічної оболонки. Наведіть по одному прикладові прояву кожної закономірності у межах території України.

10-й КЛАС
(До початку етапу олімпіади за діючою в 2008-2009 навчальному році навчальною програмою, остання вивчена тема - «Країни Європи»)
ІІ.1.01. Відмінності країн, що утворилися після розпаду СРСР за рівнем соціально-економічного розвитку, етнічним, мовним і релігійним складом населення.
ІІ.1.02. На які три групи можна поділити країни світу за рівнем розвитку тваринництва? Перелічіть по три приклади країн, в яких у структурі тваринництва переважає: вирощування великої рогатої худоби (укажіть, якої саме); свинарство; пасовищне вівчарство.
ІІ.1.03. Назвіть три приклади регіонів Землі з найбільшою густотою населення. Поясніть, якими чинниками зумовлена така велика концентрація населення саме в цих регіонах.
ІІ.1.04. Схарактеризуйте рекреаційні ресурси субрегіону Північної Європи.
ІІ.1.05. Схарактеризуйте динаміку природного руху населення однієї з країн Європи (за власним вибором).
ІІ.2.01.Особливості процесів урбанізації й субурбанізації на території України.
ІІ.2.02. На які групи поділяються міста за їх соціально-економічними функціями? Наведіть п’ять прикладів міст світу і п’ять - України, що виконують різні функції (вкажіть функції кожного з названих міст).
ІІ.2.03. Які товари (і яких галузей господарства) становлять основу експорту України. В які країни світу ці товари експортуються?
ІІ.3.01. Що називається геотектонічним циклом? Схарактеризуйте причини геотектонічних циклів. Які тектонічні структури утворювалися на початку, а які — в кінці кожного геотектонічного циклу?

ІІІ.1.01. Середньорозвинені країни Західної й Середньої Європи: особливості розвитку з другої половини ХХ століття. Який досвід цих країн міг бути корисний для розвитку України?
ІІІ.1.02. Процеси економічної дезінтеграції та інтеграції на пострадянському просторі (1991-2008 рр.).
ІІІ.1.03. Охарактеризуйте типи ведення сільського господарства, що виділяють у країнах Західної Європи. (Вкажіть провідну галузь сільського господарства та галузі спеціалізації рослинництва і тваринництва, приклади країн)
ІІІ.1.04. Геополітичне й економіко-географічне положення Швейцарії. Особливості її політичної системи й адміністративно-територіального устрою. Галузі спеціалізації господарства у міжнародному географічному поділі праці.
ІІІ.2.01. Уявіть, що Ви призначені радником з соціально-економічних питань посла України в Узбекистані. Розробіть рекомендації: а) по налагодженню торговельних зв’язків між підприємствами галузей промисловості двох країн; б) Назвіть п’ять об’єктів на території Узбекистану, які б Ви порекомендували для відвідування туристами з України.
ІІІ.2.01. Які чинники впливають на спеціалізацію сільського господарства? Проілюструйте вплив кожного з чинників прикладом.
ІІІ.2.02. Поясніть, яке економічне та стратегічне значення міг би мати нещодавно збудований нафтовий термінал неподалік Одеси і прокладений нафтопровід Одеса – Броди. Які проблеми пов’язані з експлуатацією цього нафтопроводу? Що ви знаєте про шляхи транспортування нафти із басейну Каспійського моря до високорозвинених країн світу?

ІV.1.01. Порівняйте галузеву структуру господарства України й Полтавщини з найбільш розвиненими країнами Західної Європи (користуючись даними таблиці). Спрогнозуйте оптимальні, з Вашої точки зору, напрями соціально-економічного розвитку Донбасу, Південного берега Криму, Північно-Західного економічного району, своєї області, провівши аналогію з історією розвитку конкретних економічних регіонів Європейського Союзу.
Сфера, група галузей Україна Полтавщина Німеччина Франція
Промисловість 38% 40% 28% 23%
Сільське господарство 11% 18% 1% 3%
Сфера послуг 51% 42% 71% 74%
ІV.3.01. Охарактеризуйте вплив природних умов на формування різних галузей господарського комплексу України.
ІV.3.02. Якою була б зараз природа півдня України, якщо біля 9 тисяч років тому не утворилися протоки Босфор і Дарданелли?

11-й КЛАС
(додаткові завдання до комплектів завдань ІІІ-го етапу попередніх років навчання)
ІІІ.01. Охарактеризуйте закономірності поширення різних антропогенових (четвертинних) відкладів по території України. Як ці відклади впливають на відмінності у поширенні ґрунтового покриву?
ІІІ.02. Поясніть причини утворення пустелі Сахара. Як відрізняється кількість опадів та режим їх випадіння (розподіл по сезонах року) в західній, східній, південній і північній частинах цієї пустелі? Що Ви знаєте про зміни природи пустелі Сахара під впливом природних і антропогенних чинників?
ІІІ.03. Перелічіть чинники розміщення світового господарства, роль яких в епоху глобалізації зростає, а яких – зменшується.
ІІІ.04. Перелічіть найважливіші властивості води як речовини. Наведіть приклади того, як певні властивості води впливають на процеси, що відбуваються у Світовому океані; ґрунті; на поверхні суходолу (материків).
ІІІ.05. Географічні товариства різних країн світу. Охарактеризуйте головні етапи історії Географічного товариства України.
ІV.01. Значення Дніпра у формуванні господарського комплексу України.
ІV.02. Розміщення яких галузей господарства України підлягає географічним закономірностям: а) зональності; б) азональності?
ІV.03. Охарактеризуйте вплив Місяця на параметри Землі і її обертання. Як би змінилася природа Землі і її ритми, якби не було її природного супутника?
ІV.04. Між природою територій за полярними колами обох півкуль існують суттєві відмінності. Перелічіть основні з них. Проявами якої загальної географічної закономірності вони є?
ІV.05. Спрогнозуйте, як би змінилася природа нашої планети, якби відбулися деякі (порівняно невеликі) зміни в її формі, розмірах, параметрах обертання тощо: а) маса була дещо більшою; б) Місяць був на 10% ближчий до Землі; в) орбіта обертання Землі навколо Сонця була б у формі правильного кола?
Розділ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ОЛІМПІАД
3.1. ТИПИ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ
Практичні завдання географічних олімпіад передусім, націлені на виявлення рівня сформованості вмінь і навичок розробляти й аналізувати моделі географічних об’єктів і явищ, вести обрахунки їх кількісних показників. Умовно завдання практичного туру можна поділити на практичні роботи (пов’язані з різними видами моделювання, переважно, графічного), й географічні задачі (пов’язані з необхідністю проведення розрахунків, із застосовуванням знань з математики й фізики та інших шкільних предметів).
Практичні роботи ми поділяємо на окремі групи, які різняться способами діяльності й видами моделювання сутності географічних об’єктів і явищ. Більша частина способів діяльності при виконанні практичних робіт є наскрізною (застосовується в різних класах). Інколи між завданнями теоретичного і практичного туру немає чіткої межі (наприклад, складання порівняльної характеристики з використанням чи без використання табличної форми викладення матеріалу).
Географічні задачі ми поділяємо, переважно, за змістом і вводимо їх поступово, відповідно до навчальної програми певного класу.
 Як і теоретичні завдання, практичні завдання теж поділяються за рівнем складності (І – репродуктивного, ІІ – продуктивного або частково-пошукового, ІІІ – проблемного, ІV - творчого рівня). Завдання кожного із зазначених рівнів переважають на різних етапах географічних олімпіад (шкільних і районних – репродуктивного, продуктивного, в меншій мірі – проблемного й творчого; на обласних етапах – навпаки).
 За рівнем охоплення матеріалу й націленістю на перевірку сформованості системи географічних вмінь:
1 – сформовані впродовж вивчення теми з курсу географії цього року навчання;
2 – практичні роботи й задачі на комплексну перевірку вмінь з різних тем одного курсу, або тих вмінь, що почали формуватися в попередніх курсах географії й поглиблювалися при вивченні курсу цього року;
3 – практичні роботи й задачі з попередніх курсів географії;
4 – задачі й завдання міжпредметного характеру (інтегровані).
 Практичні роботи й задачі з використання краєзнавчого матеріалу (к).

Таблиця 3
Основні типи практичних завдань та доцільність їх включення
до комплекту певного етапу олімпіади з географії
А. Практичні роботи з географічними картами:
Аналіз тематичних карт шкільних атласів
Виконання робіт на контурних картах (у т.ч. для перевірки географічної номенклатури)
Виконання завдань за топографічними картами й планами
Б. Практичні роботи на складання та аналіз графічних моделей (картосхем, графіків, діаграм, профілів, схем зв’язків тощо)

В. Практичні роботи, що потребують складання таблиць
Г. Задачі:
На знання математичної основи географічних карт
За топографічними картами й планами
На визначення різниці в місцевому й поясному часі
На визначення висоти Сонця і Полярної зірки
На зміни атмосферного тиску й температури з висотою
Інші задачі з фізичної географії
Задачі з економічної та соціальної географії
Зразки практичних завдань різного рівня складності для кожного етапу олімпіади з дотриманням викладеної в табл.3 послідовності подаються в підрозділах 3.3, 3.4, 3.5. Завдання І-го рівня складності подаються переважно з тренувальною метою.
Фото:
Джерело: Булава Леонід Миколайович Б-90 Підготовка до географічних олімпіад (шкільних, районних, обласних). – Харків: Видавнича
Категорія: Олімпіади | Додав: BULAVA (20.07.2011) | Автор: Леонід Миколайович Булава E
Переглядів: 12834 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 5.0/1
Матеріали по темі:
Всього коментарів: 1
avatar
1 катя • 20:44, 12.03.2012
не знаю
ComForm">
avatar