Головна » Статті » Наукові статті » Наукові записки Сумського ДПУ ім. А.С. Макаренка [ Додати статтю ]

Серія "Екологія і раціональне природокористування". 2006 р.
Серія "Екологія і раціональне природокористування". 2006 р.

ЗМІСТ

 ГЕОЕКОЛОГІЯ ТА ГЕОГРАФІЯ

О.П. Гавриленко. Деякі аспекти реалізації геоекологічного підходу до раціоналізації регіонального природокористування .
М.В. Куценко
. Геосистемна модель ерозії
.
М.О. Барановський, О.В. Барановська. Екологічна ситуація як чинник регіональної депресивності .
В.М. Гавій, С.О. Коваленко. Радіаційне забруднення сільськогосподарських угідь Чернігівської області та вплив його на здоров’я населення.
Б.Н. Нешатаев. Геоэкологический подход в типологии речных пойм Сумского Приднепровья.
Б.Н.Нешатаев. Этапы в историческом природопользовании Сумского Приднепровья и трансформация его ландшафтов .
Г.Г. Леонтьєва, В.С. Кізенко Деякі аспекти раціонального використання ріллі в Сумській області .
О.С. Третьяков. Деревина як енергетичний ресурс у Франції .
А.В. Гудзевич, М.В. Баюрко. Особливості сільськогосподарського природокористування та формування природно-заповідного фонду на Вінниччині.
К.A. Байдіков, В.П. Воровка. Екомережа Кримського півострова.
И.А. Манаенкова. Предварительная оценка экологических рисков Криворожского природно-хозяйственного района .
Г.М. Задорожня. Особливості дослідження похідних процесів та явищ в Криворізькому залізорудному басейні .
М.В. Грумінський. Аналіз розвитку ландшафтного екотону в структурі польових ландшафтних комплексів Східного Поділля .
Ю.В. Буц, Е.В. Крайнюк. Моделирование миграционной способности тяжелых металлов при чрезвычайных ситуациях техногенного характера .
А.О.Домаранський. Функціональне різноманіття геокомплексів  природно-заповідного фонду Кіровоградської області .
Н.В.Власова. Естественные среднетаежные геосистемы Сибири и их ландшафтно-геохимические характеристики.
И. Б. Воробьева. Структурно-функциональные особенности лесостепных геосистем юга Средней Сибири .
Л.П. Царик, П.Л. Царик. Ландшафтно-екологічна оптимізація території у процесі формування регіональної екологічної мережі (на матеріалах Тернопільської області) .

ЕКОЛОГІЯ, БІОЛОГІЯ ТА БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Н.Г.Закорко, В.Д.Левченко. Тип нектарників та їх морфологічні особливості у представників родини Lamiaceae L.
М.П. Книш, І.А. Бугайов, В.М. Малишок.Нові дані про деяких рідкісних, маловивчених і залітних птахів Сумської області.
В.Ю. Назаренко. К фауне долгоносикообразных жуков (Coleoptera, Curculionoidea) урочища Горбачиха (г. Киев) .
В.О. Цюпка, Н.В. Хлонь. Нові знахідки хохулі звичайної.
В.Г. Кобечинская, И.П. Отурина. Особенности структуры степных фитоценозов урочища Кипчак Тарханкутского полуострова .
О.І. Гаврило. Облігатнопаразитні фітотрофні мікроміцети штучних та рудеральних рослинних угруповань Харківського лісостепу .
Н.В.Антонець, В.С.Водяний. Бобри Дніпровсько-Орільського заповідника та його околиць .
К.К. Карпенко, М.П. Книш, О.С. Родінка. Перспективний заповідний
об’єкт Сумщини – ландшафтний заказник «Прохідна долина річок Ромен і Терн» .

 ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА І ТУРИЗМ

Г.В. Чернова. Перспективи розвитку екологічного туризму регіону (на прикладі Вінницької області) .
В.С.Пацюк. Перспективи розвитку туризму у промисловому місті (на прикладі Кривого Рогу) .
Л.Г. Шилова. Значение походов-экскурсий на промышленные объекты для формирования познавательных и воспитательных интересов .
В.Л.Казаков, І.І.Мещанін, Т.А.Казакова, О.Й. Завальнюк. Техногенний туризм в системі природокористування .
Т.А. Казакова. Районування території Придніпров’я для техногенного туризму .
І.М.Філоненко. Екологічний туризм та перспективи його розвитку на території Чернігівської області .

Завантажити: Екологія і раціональне природокористування.2006 р.  

Джерело: http://aokornus.at.ua
Фото:
Джерело:
Категорія: Наукові записки Сумського ДПУ ім. А.С. Макаренка | Додав: wiktor (01.09.2010)
Переглядів: 3123 | Рейтинг: 0.0/0
Матеріали по темі:
Всього коментарів: 0
avatar