Головна » Статті » Наукові статті » Вісник Львівського НУ імені І.Франка [ Додати статтю ]

Серія: Географія. Випуск 31 (2004)

 


Серія географічна. 2004. Випуск 31.

 

Присвячений 60-річчю кафедри фізичної географії


ІСТОРІЯ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА

Кукурудза С. Життєвий і творчий шлях професора Каленика Івановича Геренчука (до 100-річчя з дня народження)

Мельник А. Розвиток ландшафтознавчих ідей і ландшафтознавства в Україні

Мельник А., Муха Б., Феленчак Ю. 60 років кафедрі фізичної географії Львівського національного університету імені Івана Франка

Оліферов А. Наукова співдружність з К. І. Геренчуком та Г. П. Міллером у вивченні селів Карпат

Петлін В. Професор Г.П. Міллер у Львівській школі ландшафтознавства (до 70-річчя з дня народження)

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ЛАНДШАФТОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Ангельстам П., Тьорнблом Й. Щодо цілей та засобів підтримки лісового біорізноманіття в актуальних ландшафтах

Бастіан О. Оцінка та класифікація ландшафтів: впровадження та розвиток ландшафтних досліджень Е. Неефа у Саксонії (Німеччина)

Боледзюк І., Ковальов О. Ландшафтність етносу та етнічність ландшафту: взаємодія відзеркалень

Волошин І. Теоретичні засади ландшафтних еколого-геохімічних досліджень

Гродзинський М. Ніша ландшафтознавства в полі культури та місце Львівської ландшафтознавчої школи в ній

Гродзинська О. Вернакулярні ландшафтні регіони України

Денисик Г. Антропогенне ландшафтознавство: витоки, становлення, перспективи розвитку

Дмитрук О. Міжнаукова інтеграція та предметно-об'єктне поле дослідження урбанізації, урбанізаційного природокористування та урбанізованих ландшафтів

Іванов Є. Особливості ландшафтної структури гірничопромислових геокомплексів

Климович П. Класифікаційні ознаки ландшафтно-меліоративних комплексів

Ковалишин Д. Питання об'єкта і предмета досліджень у фізичній географії

Ковальов О. Феномен ландшафту: проблема існуванні і способи відображення (головні положення Харківської школи ландшафтознавства)

Козак І. Проблеми і перспективи імітаційного моделювання в екології

Лаврук М. Гірські ландшафти і життєздатність горян

Матвіїшина Ж. Ландшафти і палеоландшафти: загальні тенденції змін

Меліхова Т. Ландшафтна структура урбанізованих територій і потреби людини

Мельник А. Екологічне ландшафтознавство: об'єкт, предмет і завдання

Міхелі С. Проблеми викладання курсу "Основи ландшафтознавства” у педагогічних ВНЗ

Моргоч О. Кліматологічні дослідження ландшафтознавчого змісту: ретроспектива, сучасний стан, майбутнє

Назарук М. Роль соціального чинника у формуванні урболандшафту

Пенін Р., Контєва М. Розвиток ландшафтної екології у Софійському університеті імені св. Клімента Охрідського

Петлін В. Cинергетика ландшафту як напрямок сучасного розвитку ландшафтознавства

Рибчак Т., Ковальов О. Людина і ландшафт як тотальність (початки феноменологічної географії)

Свідзінська Д. Концепція екологічної ніші в дослідженні ландшафтів

Скрипник Я. Аспекти сутності й ієрархії чинників агроландшафтогенезу

Сорокіна Л. Антропогенізовані ландшафти як варіанти природних

Хорошев А. Рушійні сили еволюції просторової структури ландшафту

Хріпко О., Ковальов О. Флювіальні ландшафти: яку інформацію вони містять?

Чернега П. Передгірні комплекси як особливий клас ландшафтів

Зінько Ю. Проблематика георазноманітності у європейських програмах збереження біо- та ландшафтного різноманіття

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНИХ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Богомолов В., Полупан А., Костяшкін С., Кочнева Т. Використання даних космічної зйомки для виділення ландшафтних груп. Досвід застосування у лісовому господарстві

Гамкало З. Градієнтний аналіз вмісту важких металів в едафотопі агроланлшафтів західного лісостепу України

Грицюк Н., Давидчук В. Радіоекологічна критичність ландшафтів

Гуцуляк В., Прісікар В. Методичні прийоми визначення геохімічного навантаження та екологічної ситуації в урбанізованих ландшафтах

Давидчук В.,Сорокіна Л., Родіна В. Методи ландшафтного картографування з використанням ГІС та інших комп`ютерних технологій

Єргіна О. Критерії визначення стійкості ерозійно-небезпечних ландшафтів

Загульська О. Ландшафтно-дистанційні дослідження: переваги, здобутки, перспективи

Завіля-Нєдзвєцкі Т., Вішнєвська Е. Інвентаризація інвазій комах на підставі космозображень як засіб моніторингу лісових ландшафтів

Зьолек М., Зглобіцкі В., Зьолек Г., Баран-Зглобіцка Б. Ландшафтна естетика чи екологічна естетика? (На прикладі польських національних парків)

Козак О. Застосування моделі FORKOME у прогнозуванні змін лісових ландшафтів

Кочнева Т. Патерни дернової поверхні як відображення нелінійної динаміки у ландшафтоутворюючому просторі: модельне відтворення

Круглов І. Методика напівавтоматизованого створення геопросторового шару педоморфологічних одиниць басейну верхнього Дністра

Кубенко К. Використання методів прикладних ландшафтних досліджень при оцінці геоекологічної складової якості життя людини в міському середовищі

Секу К., Лупаску А., Стоіка Д. Фіто-педо-географічні ландшафти в басейні річки Базеу (країна Ботозані, Румунія)

Сенько З., Юзвіна М. Модель CELAUT і перспективи її застосування у ландшафтній екології

Сиссуєв В. Моделювання диференціації геосистем

Хомин Б. Підходи до обґрунтування ландшафтно-екологічного менеджменту національних парків

Яніцкі Р. Використання ГІС-технології для вивчення ландшафтних змін: приклад Перемишльського передгір'я у Польщі

Столеріу О., Столеріу К. Просторова еволюція міста Яси: традиції та тенденції

Авессаломова І., Петрушина М., Самойлова Г. Просторова організація гірських ландшафтів

Ніколаєв В., Жучкова В., Волкова Н. Фізіографічна територіальна класифікація, ландшафтне картування, супутникові спостереження

Петрушина М.Н. Дослідження осипних та лавинних геосистем високогір'я Центрального Кавказу

Фото: http://www.ecatalog.univ.kiev.ua
Джерело: http://www.ecatalog.univ.kiev.ua
Категорія: Вісник Львівського НУ імені І.Франка | Додав: wiktor (25.06.2010) W
Переглядів: 3612 | Теги: статті географів, вісник Львівського університету, 2004, серія географічна | Рейтинг: 0.0/0
Матеріали по темі:
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar