Головна » Статті » Методичні матеріали » МАН [ Додати статтю ]

Форми науково-дослідної роботи учнів

Види і форми науково-дослідної роботи

 
   Існує і застосовується два основні види науково-дослідної роботи учнів.

   Учбова науково-дослідна робота учнів старших класів, передбачена діючими учбовими програмами. До таких дослідницьких робіт можна віднести навчальні дослідницькі проекти та реферати з добре висвітленими практичними частинами. Під час написання рефератів учні роблять перші кроки до самостійної наукової творчості. Вони вчиться працювати з науковою літературою (якщо це необхідне, то і з іноземною), набувають навичок критичного відбору і аналізу необхідної інформації. Якщо у 9 класі вимоги до курсової роботи мінімальні, і написання її не представляє великої праці для учнів, то вже наступного року вимоги помітно підвищуються, і написання роботи перетворюється на дійсно творчий процес. Так, підвищуючи з кожним роком вимоги до рефератів можна сприяти розвитку учня, як дослідника, роблячи це практично непомітно і ненав'язливо для нього самого.


Робота над науково – дослідницькими проектами, зокрема у секціях МАНу та на заняттях наукового гуртка має на своїй меті подальший розвиток творчої і пізнавальної активності учня, діяльність направлена на закріплення і розширення теоретичних знань і поглиблене вивчення вибраної теми, і як заключний етап навчання учнів, у більшості випадків, у Вузі на економічних факультетах при цьому учень може розширити теоретичних знання і поглибити вивчення вибраної теми.

Написання рефератів по темах практичних занять варто оцінювати не як науково – дослідницьку роботу, так як реферат частіше всього є або переписаною статтею, або, що ще гірше, конспектом глави якогось підручника. Назвати це науковою роботою можна з великим сумнівом. Але деякі реферати, написані на основі декількох десятків статей і джерел, по праву можна назвати науковими працями і включення їх в список видів науково – дослідницьких робіт учнів цілком виправдано.


Дослідницька робота понад темою дослідження є найефективнішою для розвитку дослідницьких і наукових здібностей учнів. Це легко пояснити: якщо учень за рахунок вільного часу готовий займатися питаннями якої-небудь дисципліни, то знімається одна з головних проблем викладача, а саме - мотивація учня до занять. Учень вже настільки розвинутий, що працювати з ним можна не як з учнем, а як з молодшим колегою. Тобто студент з посудини, яку треба наповнити інформацією, перетворюється на джерело останньої. Він стежить за новинками літератури, прагне бути в курсі змін, що відбуваються у вибраній їм науці, а головне - процес осмислення науки не припиняється за межами навчального закладу. Навіть під час відпочинку в глибині свідомості не припиняється процес самовдосконалення. Реалізується відома ленінська цитата: «по-перше - вчитися, по-друге - вчитися і в - третіх - вчитися і потім перевіряти те, щоб наука у нас не залишалася мертвою буквою або модною фразою..., щоб наука дійсно входила в плоть і кров, перетворювалася на складовий елемент побуту цілком і по-справжньому».


Основними формами реалізації науково – дослідницької діяльності:

·        Наукові та проблемні гуртки;

·        Проблемні учнівські лабораторії;

·        Заняття у секції економіка МАН;

·        Проблемні учнівські семінари;

·        Участь в наукових і науково-практичних конференціях;

        ·        участь у конкурсах, олімпіадах.
    Зупинимося більш детально на окремих формах реалізації науково – дослідницької діяльності:


Наукові гуртки

Частіше всього науково – дослідницька робота спрямована на творчу та пошукову діяльність, це підготовка докладів і рефератів, які потім заслуховують на засіданнях гуртка або на науковій конференції. Гурток може об'єднувати учнів з різних схожих секцій. Робота гуртків, як правило, виглядає таким чином:

На організаційному занятті, що проходить приблизно в жовтні, відбувається розподіл тим доповідей і рефератів виборним шляхом, після чого викладач указує на наявність для кожної теми основної і додаткової літератури і рекомендує найближчим часом продумати план роботи. Деякі вчителі вважають, що виборний розподіл докладів не є необхідним, оскільки учень концентрується на одній темі, не надаючи великої уваги іншим. З одного боку, примусовий розподіл тим може ліквідовувати таку «зацикленность», але, з другого боку, такий підхід може не знайти підтримки у самих учнів Таким чином, розподіл тем повинен бути винятковий виборним.


Після розподілу тем  починається головна і основна робота гуртка. На перших порах основна роль належить його керівнику. Саме від його досвіду, таланту і терпіння залежить, чи змінить первинний запал юних дослідників вдумлива робота, або все так і залишиться в зачатковій стадії. Необхідно спостерігати за кожним учнем, прагнути передбачити проблеми, які можуть виникнути у нього в процесі роботи. Може трапитися так, що молода людина посоромиться задати питання, вважаючи себе достатньо дорослим для його самостійного вирішення, а потім, так і не прийшовши до відповіді, відмовиться від дослідження взагалі, ухваливши рішення про власну наукову неспроможність.

Якщо початковий період роботи гуртка пройшов успішно, і велика частина тем прийнята в роботу, то складається графік виступів, і починається заслуховування готових доповідей. Як правило, на одному засіданні гуртка заслуховує не більше двох виступів, оскільки тільки в даному випадку можна детально обговорити кожну доповідь, задати питання і отримати розгорнуті відповіді на них. Окрім цього, велика кількість доповідей важко сприймається, і може знизитися активність і зацікавленість членів гуртка.

Формами підведення підсумків роботи гуртка можуть стати конкурс доповідей, участь в наукових конференціях і заочних олімпіадах, проведення круглих столів, зустрічі з ученими та цікавими людьми, а також публікація кращих матеріалів досліджень на сторінках краєзнавчих журналів.


Проблемні гуртки

    Все сказане про наукові гуртки можна віднести і до проблемних, але слід врахувати деякі відмінності.

Проблемний гурток може об'єднувати членів різних наукових секцій

Спільна тема дослідження додає засіданням гуртка велику різносторонність і привертає в нього нових членів. Крім того, що важливо, це сприяє зміцненню зв'язків між учнями різного віку і спеціальностей, підтримує відчуття єдиного колективу. Проблемний гурток може поєднувати в собі елементи наукового гуртка, лабораторії і т.д.


Проблемні учнівські лабораторії

Лабораторія не є школою наукової роботи, заняття в ній припускають певний запас знань і навиків. В рамках лабораторії здійснюються різні види моделювання, вивчення і аналіз реальних документів, програм, ділових ігор. Робота в такій лабораторії припускає не стільки вивчення і аналіз літератури, скільки постановку експерименту, створення чогось нового. Ще однією відмінністю проблемної учнівської лабораторії від гуртка є більше значення здатності студента до колективної роботи. Якщо в гуртку кожний учень відповідає, як правило, тільки за себе, то проблемній учнівській лабораторії, де теми досліджень набагато більш глобальні, однією самостійною роботою обійтися практично неможливо. Керівник лабораторії повинен допомогти учням розділити тему на окремі питання, рішення яких приведе до рішення головної проблеми. Важливо увага до інтересів кожного учня, до його схильностей і можливостей. Досвід колективної роботи приходить не відразу, і дозвіл суперечок і конфліктів, що виникають в процесі роботи, так само багато в чому лежить на плечах викладача.

В процесі цієї роботи студент може отримані за час навчання і роботи знання реалізувати в дослідженнях, що мають практичне значення.

Таким чином, така робота - наступний важливий крок до повноцінної науково-дослідної роботи і цінний досвід для подальшої наукової і практичної діяльності.


Участь в наукових і науково-практичних конференціях.

Кожний з вказаних вище типів конкуренції є підсумком виконаної роботи: наукових досліджень, роботи в лабораторії, практики за фахом.

На конференції молоді дослідники дістають можливість виступити з своєю роботою перед широкою аудиторією. Це примушує учнів більш ретельно опрацьовувати майбутній виступ, відточує його ораторські здібності. Крім того, кожний може порівняти, як його робота виглядає на загальному рівні і зробити відповідні висновки. Це є дуже корисним результатом наукової конференції, оскільки на ранньому етапі багато учнів вважають власні думки непогрішимими, а свою роботу - найглибшої і найціннішої в науковому плані. Часто навіть зауваження викладача сприймаються як прості причіпки. Але слухаючи доповіді інших учнів, кожний не може не помітити недоліків своєї роботи, якщо такі є, а так само виділити для себе свої сильні сторони.


Крім того, якщо в рамках конференції проводиться творче обговорення прослуханих доповідей, то з питань і виступів кожний доповідач може черпнути оригінальні ідеї, про розвиток яких в рамках вибраної ним теми він навіть не замислювався. Включається своєрідний механізм, коли одна думка породжує декількох нових. Науково-практичні конференції, вже виходячи з самої назви, включають не тільки і не стільки теоретичні наукові доклади, скільки обговорення шляхів рішення практичних задач.
Фото:
Джерело: http://ostriv.in.ua/
Категорія: МАН | Додав: wiktor (24.03.2010)
Переглядів: 13454 | Теги: клуби, гуртки, форми наукової діяльності учнів, МАН | Рейтинг: 3.5/2
Матеріали по темі:
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar