Головна » Статті » Методичні матеріали » Уроки [ Додати статтю ]

Відкритий урок з географії на тему: "Відтворення населення. Міграції (10 кл.)"
  Відкритий урок з географії на тему: "Відтворення населення. Міграції (10 кл.)"
План уроку

1. Чисельність населення
2. Відтворення населення
3. Міграції

1. Чисельність населенняНародонаселення (населення), безперервно відновлювали у процесі відтворення сукупність людей, що живуть на Землі в цілому або в межах будь-якої її частини (країні, групі країн і т.п.). У 1900 р. чисельність населення світу становила близько 1,6 млрд. чоловік, а на початку ХХ1 ст. перевищило 6 млрд.
Проблеми народонаселення вивчають різні науки, в т. Ч. і демографія У XX ст. темпи зростання населення постійно збільшувалися, особливо в другій його половині. Це дало підставу назвати швидке зростання населення в зазначений період «демографічним вибухом»
ДЕМОГРАФІЯ (від грецького demos - народ і ... графія), наука про закономірності відтворення населення. Як самостійна наука сформувалася в 2-й половині 19 - початку 20 ст. Термін "демографія" ввів французький вчений А. Гійар в 1855. За матеріалами статистики демографія вивчає відтворення населення в цілому і його компоненти як масові соціальні процеси, їх кількісні взаємозв'язку з статево-статевої структурою населення, залежно від соціальних і економічних явищ, характер взаємодії зростання населення із суспільним розвитком. Застосовуючи статистичні і математичні, а також власне демографічні методи, розробляє теорію відтворення населення, демографічні прогнози, державну демографічну політику.
ДЕМОГРАФІЧНИЙ ВИБУХ, різке прискорення зростання чисельності населення світу (у 1900 -19 50 в середньому на 0,9% на рік, у 1950 - 2000 на 2,1% на рік) головним чином за рахунок зростання населення країн, що розвиваються (в них проживає понад 70% населення світу). У цих країнах в 50 - 60-х рр.. ХХ ст. демографічний вибух обумовлений зниженням смертності (з 23 - 24 ‰ до 9 - 10 ‰), особливо дитячої, при збереженні високої народжуваності (37 - 38 ‰). Демографічний вибух загострив проблеми соціального та економічного розвитку країн Азії, Африки та Латинської Америки, перетворивши їх в глобальні проблеми.
Чисельність і зростання населення світу.
Період
Приблизна чисельність населення (млн. чол)
Середньорічні темпи зростання чисельності населення (у%)

Тест

Демографічний вибух

«Демографічний вибух» стався в країнах, що розвиваються внаслідок ... »

1. становлення національної промисловості »

2. проведеної демографічної політики »

3. різкого зниження смертності та збереження народжуваності »У різних регіонах світу населення збільшувалось різними темпами: у Зарубіжної Європі вони були низькими, в Африці та Латинській Америці дуже високими

Чисельність населення регіонів світу в ХХ ст.Регіони
1990р. (Млн. чол.)
1991р. (Млн. чол.)
1991г.к 1990р. (У%)

Росія
130
148
114

Закордонна Європа
295
560
190

Закордонна Азія
950
3307
348

Африка
130
663
510

США і Канада
81
282
348

Латинська Америка
64
466
728

Австралія та Океанія
6
27
450

Світ у цілому
1656
5453
329


Посміхнемося

Чисельність населення підраховується двома основними способами-облік та перепис. Поточний облік населення проводиться постійно у всіх країнах світу на основі даних про кількість народжених та померлих. Більш повну і найбільш повну картину дають перепису населення які проводять у більшості країн світу тільки один раз на десять років.

Перепис, спеціально організований періодичний або одноразовий процес збору статистичної інформації. Можуть бути суцільними, вибірковими або поєднувати принципи обох методів. Розрізняють перепис населення (отримання демографічних, економічних, соціальних відомостей про жителів країни або окремих територій), промисловості, сільськогосподарську, торговельну та ін

Тест

Чисельність і приріст населення

Вибери одне правильне твердження

1. Чисельність населення Зарубіжної Азії на початку ХХ1 ст. збільшується найвищими темпами

2. Приріст населення світу наприкінці ХХ ст. значно зменшився

3. Африка має найвищий приріст населення
2. Відтворення населення

Зростання населення Землі відбувається за рахунок перевищення народжуваності над смертністю, яке називається природним приростом населення. Сукупність процесів народжуваності, смертності, природного приросту, які забезпечують відновлення і зміну поколінь людей, називають природним рухом населення або відтворенням.

Природний приріст - різниця між народжуваністю і смертністю.

Відтворення населення (природний рух населення) - у вузькому сенсі - процес зміни поколінь в результаті природного руху (народження і смерті), в широкому - постійне поновлення населення на основі природного руху, міграції, переходів людей з одних соціальних груп до інших.

НАРОДЖУВАНІСТЬ, демографічна процес, що характеризується частотою народжень у певній групі населення: число живонароджених дітей на 1 тис. населення за 1 рік .. Поряд зі смертністю, дитячої смертністю і тривалістю життя - важливий показник природного руху населення.

Рівень народжуваності визначає ряд факторів:

1. Рівень життя впливає обернено пропорційно-чим він вище, тим нижче народжуваність.

2. Переважання міського або сільського населення. У сільській місцевості сильніше виражені традиції багатодітності, а в містах, в силу зайнятості жінок в економіці, прискореного життєвого ритму і, взагалі, іншого способу життя, дітей в сім'ях набагато менше.

3. Вік вступу в шлюб дуже впливає на народжуваність. Так, наприклад, в деяких країнах Азії 14-15-річні дівчата вже виходять заміж, а в Північній Європі переважаючий вік наречених 23-25лет.

4. Збереженню високої народжуваності сприяють і релігійні традиції. Багатодітність проповідується усіма релігіями світу, за винятком протестантства.

5. Багато держав проводять цілий комплекс заходів, що стимулюють або обмежують народжуваність, які отримали найменування «демографічної політики» (відсилання до 1.12.). Найбільш помітні результати подібної політики в галузі зниження народжуваності (у повоєнній Японії, у Китаї в 60-70-хгг.).

Проблеми регулювання народжуваності займали уми багатьох вчених і фахівців. Одне з найбільш відомих у демографії напрямків-мальтузіанство, основоположником якого став Т. Мальтус.

МАЛЬТУЗІАНСТВО, теорія, створена в кінці 18 в. англійським економістом Т.Р. Мальтусом (Malthus; 1766 - 1834), відповідно до якої добробут населення визначається природним законом народонаселення: темпи зростання народонаселення значно перевищують темпи збільшення виробництва засобів існування (їх співвідношення Мальтус виводить з порівняння геометричних і арифметичних прогресій). В сучасних умовах проблеми країн, що розвиваються, пов'язані зі швидким зростанням народонаселення, викликають періодичне пожвавлення модифікованих форм мальтузіанства.

Мальтус Томас Роберт (1766 - 1834, поблизу), англійський економіст, священик.
Закінчив Кембріджський університет. Здобув богословську ступінь.
У 1797-1803 виконував обов'язки священика одного з приходів. У 1805-1834 професор кафедри сучасної історії та політичної економії в коледжі Ост-Індійської компанії, де виконував також обов'язки священика. Мальтус Т. - ідеолог обуржуазилася земельної аристократії і один з основоположників вульгарної політичної економії у Великобританії. Захищаючи інтереси панівних класів, рішуче виступив проти ідей утопічного соціалізму прогресивних для свого часу поглядів ідеологів французької буржуазної революції. У праці «Досвід про закон народонаселення» (1798) прагнув пояснити тяжке становище трудящих і безробіття «абсолютним надлишком людей», дією «природного закону народонаселення». Основоположник напрямки в демографії, що одержав назву "мальтузіанство"

Рівень смертності залежить в першу чергу від рівня життя населення, розвитку охорони здоров'я та вікової структури населення. Рівень життя визначає умови побуту і праці населення, в т.ч. та якість харчування, можливість для гарного відпочинку і відновлення сил і т.д. Висока частка старших вікових груп обумовлює і значні показники смертності. Тому в благополучних розвинених країнах вони часто вище, ніж у країнах низького рівня розвитку.

Необхідно враховувати, що показник смертності формується за рахунок двох складових-вікової (тобто смертності літніх) і дитячої смертності. Розбіжності в показниках народжуваності між окремими країнами і регіонами світу набагато істотніше в порівнянні з показниками смертності, тому рівень природного приросту (відсилання до 1.6.) Залежить від розмірів народжуваності.

СМЕРТНІСТЬ, зменшення населення внаслідок смерті. Характеризується показником смертності, що дорівнює кількості смертей на 1 тис. населення за 1 рікНАРОДЖУВАНІСТЬ, демографічна процес, що характеризується частотою народжень у певній групі населення: число живонароджених дітей на 1 тис. населення за 1 рік .. Поряд зі смертністю, дитячої смертністю і тривалістю життя - важливий показник природного руху населення.Для розрахунків природного руху населення використовують два показники-абсолютний і відносний. Абсолютні показники виражені в абсолютних одиницях-тисячі, мільйони, мільярди людей. Для порівняння різних країн вони не дуже зручні. Справді як можна порівнювати абсолютні показники природного руху населення, наприклад, в Китаї та Естонії, в яких чисельність населення розрізняється в тисячу разів? Для порівнянь і зіставлень набагато зручніше відносний показник, що приводить всі дані в розрахунку на одну тисячу жителів. Нижче наводяться саме такі показники по країнах світу.

Тест

Географія, показники народжуваності

Відзначило одне невірне твердження:

1. Показники народжуваності зростають в міру розвитку економіки країни

2. Розміри смертності населення можна побачити на основі абсолютних і щодо відповідності
них показників

3. У розвинених країнах показники смертності зростають через старіння населенняНароджуваність в країнах світу

(у другій половині 90-хгг., з розрахунку на 1тис. жителів)

Максимальні показники
Мінімальні показники

1. Нігер - 54
2. Малі - 50
3-5. Буркіна-Фасо - 47
ДР Конго - 47
Сьєрра-Леоне - 47
1-3.
Болгарія - 8
Боснія і Герцеговина - 8
Латвія - 8
Смертність в країнах світу
(у середині 90-хгг., з розрахунку на 1тис. жителів)

Максимальні показники
Мінімальні показники

1.Сьерра-Леоне
29
1-2.Кувейт, ОАЕ
3

2.Гвінея-Бісау
25
3-4.Коста Ріка, Оман
4

3-5. Руанда
22
Дитяча смертність в країнах світу
(у середині 90-хгг. в розрахунку на 1 тис. народжених)

Максимальні показники
Мінімальні показники

1. Сьєрра-Леоне
179
1-4.
Ісландія, Сінгапур, Японія, Швеція
4

2. Ліберія
172

3.Афганістан
158Максимальні показники
Мінімальні показники

1.Андорра 84
1.Гвінея-Бісау 38

2.Сан-Марино 81
2.Руанда 39

3-4. Японія 80
Австралія 80
3.Сьерра-Ліоні 40
Людство поступово переходить від традиційного до сучасного типу відтворення. Подібне явище отримало назву демографічного переходу

Демографічний перехід - наукова теорія, що пояснює послідовність зміни демографічних процесів.

Теорія пояснює послідовність розвитку демографічних процесів в залежності від зміни типу відтворення населення. Особливості відтворення, у свою чергу, тісно пов'язані з характером економіки. Етапи демографічного переходу можна побачити на малюнку

Перший етап, який тривав кілька тисяч років, називають традиційним. Для нього характерна висока народжуваність і смертність і, як наслідок, невеликий природний приріст. До наших днів він практично ніде не зберігся.

На другому етапі, завдяки розвитку медицини, смертність різко скоротилася, а народжуваність залишилася на високому рівні; приріст населення різко зріс. Подібний тип природного руху населення нині характерний для більшості країн, що розвиваються.

Третій етап характеризується зменшенням народжуваності і невисокою смертністю, що й зумовило зниження приросту населення. Цей тип характерний для основної маси сучасних розвинених країн.

На четвертому етапі відбувається стабілізація невисоких показників народжуваності та природного приросту. Даний тип відтворення поступово охопить всі країни світу.

На етапі демографічного переходу відбувається постійне збільшення тривалості життя населення. Для її обчислення використовують показник тривалості майбутнього життя населення, який говорить про те, скільки років може прожити людина, яка народилася в певному році, якщо умови його існування принципово не змінюється. У силу біологічних причин жінки живуть довше за чоловіків. Тільки лише в окремих країнах спостерігається інша картина.

Тривалість майбутнього життя населення - статистичний показник, що характеризує тривалість життя населення в цілому. Гранична тривалість життя людини більшістю учених оцінюється в 110-120 років.

3. Міграції

Починаючи з моменту своєї появи людина постійно переміщувався, заселивши велику частину суші. Переміщення людей, пов'язані з постійною або тимчасовою зміною місця проживання і перетинанням ними будь-яких адміністративних або державних кордонів називаються міграціями населення

Міграції населення (латинське migratio, від migro - переходжу, переселяються), переміщення, переселення

Міграції населення пов'язані, як правило, зі зміною місця проживання;
підрозділяється на

· Безповоротну (зміна постійного місця проживання);

· Тимчасову (переселення на обмежений термін);

· Сезонну (переміщення в певні періоди року).

Розрізняють зовнішню (еміграція, імміграція) і внутрішню (з села в місто, міжрайонні переселення та інші) міграцію населення. Виділяють і так звані маятникові міграції (регулярні поїздки до місця роботи або навчання за межі свого населеного пункту).

Географічний практикум

1. Розрахуйте сальдо міграції за рік, якщо на початку року в країні проживало 10 млн. чоловік, на кінець року - 11,5 млн. чоловік, а природний приріст за рік склав 250 тис. осіб ..

2. Визначте величину річного природного приросту населення, якщо на початку року в країні проживали 6 млн. чоловік, на кінець року - 6,2 млн. чоловік, а міграційна спад склала 40 тис. чоловік.

3. Розрахуйте, як зміниться чисельність населення в місті, якщо за рік народжуваність склала 600 чоловік, смертність - 800 чоловік, кількість вибулих - 1 200 осіб, кількість прибулих - 700 осіб ..

4. Знайдіть річне сальдо міграції, якщо на початку року в країні проживало 7 млн. чоловік, на кінець року - 8,5 млн. чоловік, а природний приріст населення за рік склав

5. Визначте чисельність населення міста на кінець року, якщо на початку року в ньому проживало 50 000 чоловік, природний приріст за рік склав 20 ‰, а сальдо міграції +2 800 чол.


Тест

Завдання: визначте до якого виду відносяться міграції, показані на карті.

1. внутрішні;

2. зовнішні;

3. добровільні;

4. примусові;

5. постійні;

6. тимчасові;

7. соціально-економічні;

8. релігійні.

а) Паломництво до священних місць у Мецці і Медіні

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

б) Робочі з Латинської Америки на тимчасову роботу в США

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

в) Туристи з Німеччини до Італії

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Це цікаво.
На думку відомого фізика професора Сергія Капіци, історичний час невблаганно стискається, а демографічний зростання людства підходить до кінця. Грядут великі зміни.
Відомий фізик, ведучий програми "Очевидне - неймовірне", що з'явилася на каналі ТВЦ, професор Сергій Петрович Капіца створив свою концепцію історії. За його висновками людство стоїть на порозі нової ери. Їй передувало стиснення історичного часу, а початком нового часу стала зупинка зростання населення Землі. Ці ідеї відображені на сторінках його наукової праці «Скільки людей жила і буде жити на Землі, або Нарис теорії людства».
До цих пір проблемою демографії світу по-справжньому не займалися. Вчені говорили про демографії окремих країн, а демографію світу вважали простій арифметичній сумою, яка складається з цих частин. Насправді загальносвітова демографія - результат інших, більш загальних закономірностей. Тільки коли ми дивимося на загальну картину, ми бачимо стійкий шлях розвитку людства. Чим менший масштаб явищ ми беремо - окрема держава, місто, - тим більше там випадковостей, тобто того, що математики називають хаосом. Зараз ми вступаємо в нову епоху, коли населення світу та окремих країн перестане рости.
Приблизно до середини минулого століття людство розвивалося за принципом все більше і більше: більше людей, більше дітей, м'яса та масла, гармат і ракет. Крива розвитку постійно йшла вгору, і незважаючи на те, що були світові війни, чума та інші катаклізми, людство рухалося зі стійкої кривої зростання. Тепер ця тенденція підійшла до кінця. Демографічні процеси змінюються, чисельність народонаселення Землі перестає рости.
Фото:
Джерело: http://geo.uroki.org.ua
Категорія: Уроки | Додав: wiktor (15.01.2010)
Переглядів: 12383 | Теги: міграція, географія, 10 клас, відкритий урок, Населення | Рейтинг: 3.7/3
Матеріали по темі:
Всього коментарів: 0
avatar