Головна » Статті » Наукові статті » Часопис соціально-економічної географії [ Додати статтю ]

Часопис соціально-економічної географії. №5. 2008 р.
 
Часопис соціально-економічної географії. №5. 2008 р.
 

Горизонти науки

 Ярослав Олійник, Оксана Трусій

НОВИЙ НАПРЯМ ДОСЛІДЖЕННЯ В СУСПІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ…………………….

 Микола Пістун

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ …

 Костянтин Мезенцев

проблеми та перспективи української суспільної географіїххі століття ………………………………………………………………………………...

 Михайло Джаман, В’ячеслав Єрмаков

Роль і місце ретроспективно-географічного АНАЛІЗУу дослідженні суспільно-географічних процесів ………………………….

 Володимир Грицевич

СУЧАСНА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СВІТЛІ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХДОСЛІДЖЕНЬ ………………………………………………………………………………….

 Юрій Качаєв

Принципи та напрями удосконалення територіальної організаціїінвестиційної діяльності в  Україні ………………………………………………

 Людмила Нємець, Костянтин Нємець

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ МЕДИЧНИХ СИСТЕМ РІЗНОГОІЄРАРХІЧНОГО РІВНЯ …………………………………………………………………….....

 Микола Барановський

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ПРОЦЕСІВ РЕГІОНАЛЬНОЇДЕПРЕСИВНОСТІ ……………………………………………………………………………..

 Віліна Пересадько, Ганна Рєзнік

СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ: сутність, стан, методика

 Ігор Пилипенко

Суспільно-географічний процес концентрУВАННЯ ТА ЙОГОПАРАМЕТРИ як засіб делімітації території за ознаками«центр - периферія» ……………………………………………………………………....

 Людмила Нємець, Ганна Баркова, Костянтин Нємець

МЕДИЧНІ СИСТЕМИ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ……….

 Наукові повідомлення

 Ігор Смирнов

РОЗВИТОК ТА РОЗМІЩЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ ЛОГІСТИКИ В УМОВАХЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ……………………………………………………………………………..

Іон Дубовіч

Україна – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: ОСОБЛИВОСТІ ГЕОПОЛІТИЧНОГОТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ……

 Олександр Гладкий

Структурні зрушення та економічна ефективністьфункціонування промислового виробництва Харківськоїагломерації ………………………………………………………………………………...

 Володимир Редін

Особливості територіальної організації транспортної діяльностів Харківській області …………………………………………………………………..

 Наталія Мезенцева, Андрій Кібка

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ …...

 Анатолій Корнус, Олеся Корнус, Іван Решетов

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯСУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ …………………………………………………………………………

 Павло Вірченко, Костянтин Нємець

СИСТЕМА ОСВІТИ ЯК ОБ’ЄКТ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ……………………………………………………………………………….

 Людмила Нємець, Наталія Моштакова

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЇ КУЛЬТУРИ (на прикладі Луганського регіону) …..

 Михайло Логвин, Михайло Джаман

духовні аспекти демографічного розвитку регіону ……………………...

 Ірина Мельник

ОСОБЛИВОСТІ НАРОДЖУВАНОСТІ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ ……………………...

 Андрій Козловець, Володимир Редін

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В АСПЕКТІДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ РЕГІОНУ …………………………………………………...

 Олена Ткаченко, Людмила Нємець

ГЕНДЕРНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІАСПЕКТИ ………………………………………………………………………………………

 Володимир Грицевич, Христина Подвірна

ХАРАКТЕРИСТИКА ГОЛОВНИХ ОЗНАК ГЕОПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СФЕРИОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЛЬВІВЩИНИ ………………………………………………………..

 

Юлія Заволока

ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ……………………………………………………………………..

 Людмила Нємець, Катерина Сегіда, Костянтин НємецьРЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗАСЕЛЕННЯ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ ……………...

 Іван Костащук

ГЕОГРАФІЯ ПРАВОСЛАВНИХ РЕЛІГІЙНИХ КОНФЕСІЙ В УКРАЇНІ……………...

 

Дар`я Мальчикова

Регіональні закономірності перетвореності природного середовища Херсонської області …………………………………………………

 Анатолій Байназаров

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ …………………………………………………………………..

 Дослідження молодих науковців

 Віктор Лисенко

ТЕЛЕФОННИЙ ТА МОБІЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК В УКРАЇНІ: РІВЕНЬ РОЗВИТКУТА РЕГІОНАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ……………………………………………………...

 

Наталія Євтушенко

Дослідження рекреаційно-туристичного потенціалу Харківськоїобласті в контексті євроінтеграції ……………………………………………….

 Ганна Кулєшова

Прикордонний регіон як об’єкт суспільно-географічнихДосліджень ………………………………………………………………………………….

 Наталія Заблотовська

До питання про вплив природних умов на розміщення населенихпунктів (на прикладі поселенської мережі Хмельницької області) ……………………..

 Людмила Ключко

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛІГІЙНОЇ СФЕРИ ……………………

 Юрій Кандиба

НАУКОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ДУМКИ

В ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ ………………………………………………………………...

 Ювілеї

 Олег Шаблій

ПРОФЕСОР ОПАНАС ВАЩЕНКО: ВЧЕНИЙ ТА ОРГАНІЗАТОР ГЕОГРАФІЧНОЇ

НАУКИ Й ОСВІТИ …………………………………………………………………………….

 Наші автори ……………………………………………………………………………………

 Вимоги до матеріалів, що подаються до «Часопису соціально-економічноїгеографії» ………………………………………………………………………………………

 

 

Фото: www.nbuv.gov.ua
Джерело: http://www.nbuv.gov.ua
Категорія: Часопис соціально-економічної географії | Додав: wiktor (22.01.2011) W
Переглядів: 2238 | Теги: соціально-економічна географія, часопис, 2008, географічні статті, №5 | Рейтинг: 0.0/0
Матеріали по темі:
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar