Головна » Статті » Наукові статті » Наукові записки Вінницького ДПУ ім.М.Коцюбинського [ Додати статтю ]

Серія: Географія. Випуск 16 (2008)
Випуск 16
(2008 р.)
 
 
№ з/п Тема статті Автор статті
1 Агропромислове виробництво Придніпровського економічного району в екологічному вимірі Сердюк А.М.
2 Антропогенні зміни річища та заплави річки Уманки (басейн Південного Бугу) Лаврик О.Д.
3 Біоцентрично-мережева структура ландшафту як об'єктивна передумова формування елементів перспективної екомережі Царик Л.П.
4 До 90-річчя від дня народження Ф.М. Мількова Денисик Г.І.
5 Дослідження умов формування та проходження катастрофічних селів в басейні річки Черемош Костенюк Л.В., Гончар О.М.
6 Екологічна безпека та трофогеографія: наукові та навчальні аспекти Некос А.Н.
7 Еколого-географічний аналіз Старобердянського лісництва як лісокультурного ландшафту у степу Гришко С.В.
8 Фізико-географічні особливості перехідної смуги правобережного лісостепу і степу України Ситник О.І.
9 Формування та структура водно-болотних антропогенних ландшафтів Поділля Хаєцький Г.С.
10 Ґрунтові води Прут-Дністерського межиріччя Чернівецької області: деякі особливості їх залягання Олексійчук Т.В.
11 Картографічне забезпечення земельно-кадастрових робіт у м. Чернівцях Печенюк В.О.
12 Комплексне стратегічне планування розвитку Вінницької області Луць В.
13 Ландшафтно-екологічний аналіз парадинамічної системи Північно-Західного Приазов'я Воровка В.П.
14 Львівщина: територіальна організація рекреаційно-туристичної сфери та сучасний турпродукт регіону Рутинський М.
15 Механізм оцінки антропотехногенних навантажень Литовченко І.В.
16 Музеї Вінниччини як об’єкти туристичної діяльності в умовах ринкової економіки Чернова Г.В.
17 Оцінка стійкості економічного зростання як індикатор депресивності регіонів Барановський М.О.
18 Особливості застосування кількісних методів геопросторового прогнозування попиту на продукцію вугільної промисловості Манько А.М., Хауляк Я.В.
19 Пам’яті Павла Аполлоновича Тутковського Денисик Г.І., Панасенко Б.Д.
20 Природа і ландшафти Печеро-Стрільчинецького ландшафтно-рекреаційного парку Денисик Г.І., Воловик В.М.
21 Природні екосистеми Галицького району та їх використання у рекреаційних цілях Ковальська Л., Бучко В.
22 Природні умови розвитку і поширення напівгірських русел річок Передкарпаття Паланичко О.В.
23 Рекреаційні особливості кліматів долини Середнього Дністра Холявчук Д.І.
24 Річкова мережа Хотинської височини Кирилюк О.В.
25 Рівень забезпечення населення регіону продовольством на основі соціальної диференціації Олійник Я.Б., Запорожець Л.А.
26 Скельні монастирі Середнього Подністров'я як комплексні геологічні та культурно-історичні пам'ятки Корінний В.І., Страшевська Л.В.
27 Смертність населення в регіоні: пошук чинників впливу Логвин М.М.
28 Способи зображення антропогенних заповідних об'єктів Бондар В.В.
29 Сингенез «молодих» кам’янистих відвалів Криворіжжя Ярков С.В.
30 Сучасний стан та використання ландшафтних комплексів Середнього Побужжя, як природних кормових угідь Кульбіда Л.С.
31 Суспільно-географічний підхід до визначення рівня ресурсоємності регіонів України Путренко В.В.
32 Територіальна організація регіонального промислового комплексу як управлінський процес Зеленчук В.Р.
33 Типізація територіальних рекреаційних систем і виявлення їх прояву в межах Черкаської області Новикова В.І.
34 Тверді побутові відходи м. Луцька та їх вплив на довкілля Мольчак Я.О., Фесюк В.О., Панькевич С.Г.
35 Внесок вчених краєзнавчих осередків Поділля у розвиток геологічних досліджень краю в 20-х – 30-х роках ХХ ст. Кокус В.В.
36 До питання взаємовідносин між геодезією, топографією, картографією і географією при сучасному розвитку цих наук Білокриницький С.М.
37 Потоки у ландшафтному просторі, їх типізація та чинники формування Романюк О.О.
38 Застосування геохімічного моделювання для аналізу змін хімічного складу вод в карстовому ландшафті (на прикладі гіпсового карсту в долині Чорного Потоку – Прут-Дністровське межиріччя) Соловей Т., Юзвяк К., Грабко Л.
 
Джерело: http://www.nbuv.gov.ua
Фото:
Джерело: http://www.nbuv.gov.ua
Категорія: Наукові записки Вінницького ДПУ ім.М.Коцюбинського | Додав: wiktor (22.06.2010)
Переглядів: 3360 | Теги: серія Географія, Наукові записки ВДПУ, географічні статті, 2008 | Рейтинг: 0.0/0
Матеріали по темі:
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar