Головна » Статті » Наукові статті » Наукові записки Тернопільського НПУ імені В.Гнатюка [ Додати статтю ]

Серія: Географія. № 1 (2005)

Серія: Географія

№ 1 (2005 р.)


ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ ТА ІСТОРИЧНА ГЕОГРАФІЯ

 

Оксана ЯРОМЕНКО. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ М.М. ПАЛАМАРЧУКА

Марія БАНАХ, Ірина ПОПОВИЧ, Михайло ПОТОКІЙ. КАРТОГРАФІЧНА СПАДЩИНА АКАДЕМІКА В.Б. СОЧАВИ (ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

 

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ

 

Оксана КОЛТУН. АНАЛІЗ КЛАСИФІКАЦІЙ АНТРОПОГЕННОГО РЕЛЬЄФУ

Борис КІНДЮК, Валерія ОВЧАРУК. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ГІДРОГРАФІЧНОЇ МЕРЕЖІ РІЧОК СТРВ'ЯЖА, БОЛОЗІВКИ І ВЕРЕЩИЦІ

Іван КОВАЛЬЧУК, Віталій ПАЦАЙ. СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ РІЧКОВОЇ СИСТЕМИ ВЕРЕЩИЦІ (БАСЕЙН ДНІСТРА)

Тетяна ПАВЛОВСЬКА. АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЙНО-ДЕГРАДАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ РІЧКОВОЇ СИСТЕМИ ГОРИНІ

Ольга ПИЛИПОВИЧ. МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТОКУ ЗАВИСЛИХ НАНОСІВ У БАСЕЙНОВИХ СИСТЕМАХ ВЕРХНЬОЇ ЧАСТИНИ СТОЧИЩА ДНІСТРА

Наталія КРУТА. ЗАСТОСУВАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ СТРУКТУРИ РІЧКОВОЇ СИСТЕМИ ЛУГУ (БАСЕЙН ДНІСТРА) ТА її ЗМІН У ПЕРІОД 3 1772 ПО 2000 РР.

Павло РОМАНІВ. СТРУКТУРНО-АГРЕГАТНИЙ СТАН ҐРУНТІВ ПЕРЕДКАРПАТТЯ

Ганна ЧЕРНЮК. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ "ЗАГРЕБЕЛЛЯ"

Лариса ТЕОДОРОВИЧ. ДО ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ ПІВНІЧНОГО ПОДІЛЛЯ У ПАЛЕОЛІТІ

Наталія ТАРАНОВА. СТРАТИГРАФІЯ ТОПОНІМІВ ГОЛОГОРО-КРЕМЕНЕЦЬКОЇ ГРЯДИ ТА МАЛОГО ПОЛІССЯ

 

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

 

Артем МОЗГОВИЙ. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ МІСТ УКРАЇНИ

Зоряна МЕЛЬНИК. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІОЕКОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ МАЛОГО МІСТА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ м. БУСЬК)

Любов АЛЬТГАЙМ. ТИПОЛОГІЯ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ЛЮДНІСТЮ

Наталя КРИВИЦЬКА. ГЕОГРАФІЯ МІГРАЦІЙ НАСЕЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОДІЛЛЯ

Леся ГРИНДА. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ЛЮДНОСТІ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX СТ. - НА ПОЧ. XXI СТ.

Ірина БАРНА. ВПЛИВ ЕТНІЧНОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ НА РЕЛІГІЙНУ СИТУАЦІЮ В РЕГІОНІ

Іван КОСТАЩУК. МОВНІ ОЗНАКИ НАЦІОНАЛЬНОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ірина ГУКАЛОВА. ПОСТЧОРНОБИЛЬСЬКІ СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ В ПОСТРАЖДАЛИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Андрій МАНЬКО. ПРИРОДНО-ГЕОГРАФІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО ВУГІЛЬНОГО БАСЕЙНУ

Володимир КОСТАЩУК. ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Тетяна ГРИНЮК. ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ В КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

Любомир КОСОВСЬКИЙ. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 

ТУРИЗМ

 

Світлана ШЕПЕТЮК. ПРИРОДНІ ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Марія БАЛАНЧУК. ОЦІНКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ПОДІЛЛЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Михайло КОВАЛЬЧУК. ЕТНОКУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ ПОДІЛЬСЬКИХ ТОВТР

Ігор ПАНДЯК, Оксана ГАТАЛЯК, Наталя ГАНИЧ. ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

КОНСТРУКТИВНА ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОЕКОЛОГІЯ

 

Олександра МОРОЗ, Мирослав СИВИЙ. ПРО ПРИРОДНУ ЗАХИЩЕНІСТЬ ПІДЗЕМНИХ ВОД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Людмила ФЕНИК. БАСЕЙНОВИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ (НА ПРИКЛАДІ Р. ЗАХІДНИЙ БУГ)

Віталіна КОВАЛЬЧУК, Василь ІВАНЦІВ, Віктор ВОЛЯНСЬКИЙ. МЕТОДИКА ВІДНОСНОЇ ОЦІНКИ ПРИРОДНОГО РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВОЛИНІ

Володимир ВАЦЕБА. ВЕЛИЧИНА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИРОДНИХ РЕГІОНІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Світлана ЖЕЖЕРУН. ПРОСТОРОВІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

Наталія КАСЬЯНОВА. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСНОВНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ КИЇВСЬКОГО ПРИДНІПРОВ'Я, ПОВ'ЯЗАНИХ З РОЗВИТКОМ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ

Оксана ТЕРЕЩУК. ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ НОВО-ВОЛИНСЬКОГО ГІРНИЧО-ПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ

 

РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ОХОРОНА ПРИРОДИ

 

Іван КОВАЛЬЧУК, Людмила ФЕНИК. АНАЛІЗ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНУ УПРАВЛІННЯ БАСЕЙНОВОЮ ГЕОСИСТЕМОЮ

Дмитро ДЄЄВ, Микола КЛИМЕНКО. КЛАСИФІКАЦІЯ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ ПОЛІССЯ ТА ВИДІЛЕННЯ ЇХ НА МІСЦЕВОСТІ

Мирослава ПИТУЛЯК, Микола ПИТУЛЯК. ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Любомир ЦАРИК. ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЕКОМЕРЕЖІ ПОДІЛЛЯ

Петро ЦАРИК. ТИПОЛОГІЧНЕ РАНЖУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ПРИРОДНИХ ЯДЕР РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОМЕРЕЖІ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

Людмила ВОЛКОВА, Юрій КУШНІРУК. ШЛЯХИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМ РИЗИКОМ ДЛЯ КЕРУВАННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Йосип СВИНКО, Петро ДЕМ'ЯНЧУК. НОВОВИЯВЛЕНІ МІСЦЕЗРОСТАННЯ ЛУНАРІЇ ОЖИВАЮЧОЇ НА ЗАХІДНОМУ ПОДІЛЛІЗавантажити випуск № 1 (2005)    

Джерело: http://www.library.tnpu.edu.ua


Фото:
Джерело:
Категорія: Наукові записки Тернопільського НПУ імені В.Гнатюка | Додав: wiktor (23.06.2010)
Переглядів: 2262 | Теги: 2005, географічні наукові статті, географія, Наукові записки ТНПУ, ваківський збірник | Рейтинг: 0.0/0
Матеріали по темі:
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar