Реклама

Головна » Статті » Наукові статті » Наукові записки Сумського ДПУ ім. А.С. Макаренка [ Додати статтю ]

Серія географічні науки. Випуск 2. 2011р.
Серія географічні науки. Випуск 2. 2011р.

ЗМІСТ


ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ............................................................. 3
Корнус А.О. Життя і науковий доробок професора М.І. Дмитрієва (до 125-річчя з дня народження) ........................................................................................ 3
Кокус В.В. Харківське наукове товариство при ВУАН та його внесок у розвиток регіональних географічних досліджень у 20-х роках ХХ століття ................................ 9

ТА ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ ............................................................. 16
Нешатаев Б.Н. Долинный морфо- и ландшафтогенез в голоцене на территории Сумского Приднепровья.. ................................................................................................... 16
Данильченко О.С. Порівняльний аналіз основних кількісних характеристик стоку малих річок Сумського Придніпров’я .............................................................................. 48
 Бєлоусова Н.В., Лозинська Н.О. Стан і перспективи розвитку природно-заповідного фонду Луганської області………….………………….……… . 54
 Бєлоусова Н.В., Сагуленко І.А. Поріняльно-оціночні показники агрокліматичних умов Донецької області……………………………………………………………….… . 59
Торба О.І., Бєлоусова Н.В. Зміна температур повітря у Луганській області за 50-річний період (1961-2010 рр.)………..…………………….……………………….. .. 65
Корнус А.О. Про географічний центр Сумської області……….………………...….. . 69
Бова О.В. Мікроелементний склад рослинності лісостепу Сумської облаті……….. . 74
Мовчан В.В. Характеристика ключових ділянок лісових екосистем перспективного регіонального ландшафтного парку «Гадяцький»............................. . 78

ЕКОНОМІЧНА, СОЦІАЛЬНА ТА ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ ............................ 83
Сюткін С.І. Модель територіальної структури господарства африканських країн... 83
Тамбовцев Г.В., Кудринская О.И. Особенности влияния экологических проблем на развитие и функционирование эколого-экономических систем ................ 88
Сотник Т.С., Леонтьєва Г.Г. Трудова міграція жителів Сумської області ................ 91 Афоніна О.О. Територіальна структура освітнього комплексу Чернігівської області ........................................................................................................... 96
Бугрий Е.В. Искусственные островные комплексы как новый элемент политической карты мира .................................................................................................. 103
Корнус О.Г. Системний підхід до вивчення суспільно-географічних аспектів сфери обслуговування населення ...................................................................................... 112
Мілка А.В., Леонтьєва Г.Г. Демографічна ситуація в Україні напередодні Дру-гого Всеукраїнського перепису населення 2012 року ..................................................... 116

РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ І ТУРИЗМ ................................................................... 124
Волошин І.М., Лагодюк О.Д. Туристично-рекреаційні ресурси Сумської області ... 124
Чернова Г.В. Духовні святині Вінницької області як об’єкти релігійного туризму ... 127
Скабара Р.М. Структурно-динамічні та геопросторові процеси розвитку турис-тичної галузі Івано-Франківської області ......................................................................... 133
Медвідь Л.І. Туристично-рекреаційна галузь Закарпатської області: сучасний стан та загальні тенденції розвитку .................................................................. 139

ГЕОЛОГІЯ ТА ГЕОМОРФОЛОГІЯ ............................................................................. 144
Чайка В.В. Методологические аспекты геоморфологической изученности гляци-альных и перигляциальных районов плейстоценовых оледенений Украины .............. 144

НАШІ АВТОРИ ................................................................................................................. 149

Завантажити повну версію
Фото: www.aokornus.at.ua
Джерело: www.aokornus.at.ua
Категорія: Наукові записки Сумського ДПУ ім. А.С. Макаренка | Додав: wiktor (04.06.2011) W
Переглядів: 2998 | Теги: Суми, географія, 2011, наукові записки | Рейтинг: 0.0/0
Матеріали по темі:
Всього коментарів: 0
avatar