Головна » Статті » Наукові статті » Наукові записки Вінницького ДПУ ім.М.Коцюбинського [ Додати статтю ]

Серія: Географія. Випуск 13 (2007)
Випуск 13 (2007 р.)

 
№ з/п Тема статті Автор статті
1 Південна межа лісостепу України: різні погляди та обґрунтування її проведення Гавриленко О.П.
2 ВИСОТНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЛІСОВИХ ЛАНДШАФТІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ВОЙНА І.М.
3 ГЕОДЕЗИЧНА ОСНОВА ТЕРИТОРІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ БІЛОКРИНИЦЬКИЙ С.М.
4 ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОГРАФІЧНИХ І ТОПОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РІЧОК НЕМІЯ, ДЕРЛО, МУРАФА Кіндюк Б.В., Бірюков А.В
5 СЕРЕДИННИЙ ЛАНДШАФТНИЙ ПОЯС СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОЇ КРАЇНИ ДЕНИСИК Г.І.
6 АНТРОПОГЕННІ ЗАПОВІДНІ ОБ’ЄКТИ ЛІСОСТЕПОВИХ ПОЛІСЬ ЧИЖ О.П.
7 АНТРОПОГЕННІ ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА МІКРОКЛІМАТІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО ЕКОТОНУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ І СТЕПУ СИТНИК С.І.
8 Класифікація антропогенних мікроосередкових процесів Шмагельська М.О.
9 КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ПРИРОДООХОРОННИХ ФУНКЦІЙ ТА СУЧАСНОГО СТАНУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ МІСТ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ ФЕСЮК В.О.
10 ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ЖИТОМИРЩИНИ В УМОВАХ ІНТЕСИВНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ НА РАДІАЦІЙНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ І.К. Нестерчук
11 ПОНЯТТЯ «САДОВО-ПАРКОВИЙ ЛАНДШАФТ» ТА ЙОГО МІСЦЕ В СТРУКТУРІ  АНТРОПОГЕННИХ ЛАНДШАФТІВ КРАВЦОВА І.В.
12 Прогноз розвитку дорожніх ландшафтів Східного Поділля ВАЛЬЧУК О.М.
13 ПРОМИСЛОВИЙ ТА ТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКСИ МІСТ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОРИ АНТРОПОГЕННОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ МОЛЬЧАК Я.О., ФЕСЮК В.О.
14 ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ АНТРОПОГЕННИХ ЗАПОВІДНИХ ОБ’ЄКТІВ БОНДАР В.В.
15 СІЛЬСЬКІ СЕЛИТЕБНІ ЛАНДШАФТИ: СУТЬ І ПРОБЛЕМИ КІЗЮН А.Г.
16 Ставки України: ресурси й особливості поширення Ільїн Л.В.
17 СТРУКТУРА ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ГОЛОГОРО-КРЕМЕНЕЦЬКОГО ГОРБОГІР’Я: ПРОБЛЕМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ Гаськевич О.В.
18 Сучасна ландшафтна структура гірничопромислових територій (на прикладі Олександрійського буровугільного району) Данілова О.А.
19 СУЧАСНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ҐРУНТІВ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ І ПЕРСПЕКТИВА ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ ДЄДОВ О.В.
20 ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНЕ ОСВОЄННЯ ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ ВІННИЦІ БАБЧИНСЬКА О.І.
21 ВОДНО-БОЛОТНІ АНТРОПОГЕННІ ЕКОТОННІ ЛАНДШАФТНІ КОМПЛЕКСИ ПОДІЛЛЯ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ХАЄЦЬКИЙ Г.С.
22 ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ҐРУНТІВ У ЗОНІ ВПЛИВУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗОРІН Д.О.
23 ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ПОДІЛЬСЬКОГО ПРИДНІСТРОВ’Я ВІТКО Л.Я.
24 Медико-екологічний аналіз території лісостепового району Чернівецької області Муха К.П.
25 МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НАФТОПРОМИСЛОВИХ РАЙОНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЖОВТЮК В.Я.
26 ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ВОДНИХ АНТРОПОГЕННИХ ЛАНДШАФТІВ БАСЕЙНУ р. РОСЬ ГАМАЛІЙ І.П.
27 ЗАСТОСУВАННЯ ОЦІНКИ МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ДЛЯ РАНЖУВАННЯ РАЙОНІВ НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Кушнірук Ю.С.
28 ДО ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ВЕЛИКОГО МІСТА (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЦІВ) ДЖАМАН В.О., КОЛЯДИНСЬКИЙ П.В.
29 ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ТА АГРОКЛІМАТИЧНІ ЧИННИКИ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА А.М. Сердюк
30 ЕКОНОМІЧНА АКТИВНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ, ЗАЙНЯТІСТЬ ТА РИНОК ПРАЦІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ Матвійчук В.В.
31 Геоетнополітичні аспекти цивілізаційного вибору України Джаман М.О., Шуканов П.В.
32 ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УГРУПОВАНЬ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЦТВ І МІСЦЕВИХ ПОЄДНАНЬ ЖУПАНСЬКИЙ Я.І., ВАХ І.С.
33 Регіональні аспекти використання ресурсів праці і засобів виробництва у промислових агломераціях України Іщук С.І., Гладкий О.В
34 РЕСУРСНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧЕРНОВА Г.В.
35 Ресурсно-рекреаційний потенціал Черкаської області: суспільно-географічна оцінка для рекреаційної діяльності Новикова В.І.
36 ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЛІСІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ СІВАК В.К.
37 ДО ІСТОРИКО-ЛАНДШАФТНОГО ПІДХОДУ У ЗАПОВІДНІЙ СПРАВІ В.П.Коржик
38 Дослідження природи в працях вчених Кам’янеччини в 20-х–30-х роках ХХ століття Кокус В.В.
39 ЕТАПИ ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ КОЗИНСЬКА І.П.
40 ІСТОРИЧНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННОЮ СПРАВОЮ В МІСТІ ЛЬВОВІ Назарук М.М.


 

Фото: http://www.nbuv.gov.ua
Джерело: http://www.nbuv.gov.ua
Категорія: Наукові записки Вінницького ДПУ ім.М.Коцюбинського | Додав: wiktor (22.06.2010) W
Переглядів: 3743 | Теги: Вінниця, ВДПУ, наукові записки, географія, статті | Рейтинг: 0.0/0
Матеріали по темі:
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar