Головна » Статті » Наукові статті » Вісник Харківського НУ імені В.Каразіна [ Додати статтю ]

Серія "Геологія – Географія – Екологія". № 824 (2008 р.)
№ 824
(2008 р.)

 

 

 


 

 

Геологія

Березняков А.И.

О СОВМЕСТНЫХ ПРОЦЕССАХ ДИФФУЗИИ И ФИЛЬТРАЦИИ В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ ПРИ НАЛИЧИИ ГРАДИЕНТНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Давиденко О.Ю.

ВИЯВЛЕННЯ ЗОН АНОМАЛЬНО ВИСОКИХ ПЛАСТОВИХ ТИСКІВ ЗА  ДОПОМОГОЮ ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СВЕРДЛОВИНАХ  В ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКИЙ ЗАПАДИНІ

Полевич О.В., Нечепоренко А.Б., Шперер А.В.

ИОНООБМЕННОЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ  РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА ИЗ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ. СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. ЧАСТЬ 1.

Самойлов В.В., Овсянніков О.Ю.

ГІДРОГЕОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВЕРТИКАЛЬНОЮ ГЕРМЕТИЧНІСТЮ  НА ГАЗОСХОВИЩАХ "КИЇВТРАНСГАЗ”

Сейфэльдин Гаффар Хасан, Таранов В.Г., Чомко Ф.В.

ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОМЕРНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ НАБУХАЮЩИХ ГРУНТОВ СУДАНА

Терещенко В.А.

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГАЗОНОСНОСТИ ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЫ НА БОЛЬШИХ ГЛУБИНАХ

Троянова Г.І.

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГНОЗУ АНОМАЛЬНО ВИСОКИХ ПЛАСТОВИХ ТИСКІВ У ГАЗОНОСНИХ КОМПЛЕКСАХ ПІВНІЧНОГО СХИЛУ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ ЗА ГЕНЕТИЧНОЮ МЕТОДИКОЮ

Яковлев В.В.

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ БОРОВЫХ ТЕРРАС КАК ИСТОЧНИК ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Географія

Нємець Л.М., Нємець К.А.

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА СТАН СУЧАСНОГО СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

Нємець К.А., Корнус О.Г., Корнус А.О.

Територіальна концентрація закладів обслуговування населення Сумської області

Байназаров А.М.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Безуглий В.В.

РОЛЬ ТУРИСТСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ У СУЧАСНОМУ ГОСПОДАРСЬКОМУ  КОМПЛЕКСІ  ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Вірченко П.А.

РОЛЬ І МІСЦЕ СИСТЕМИ ОСВІТИ У ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ

Дибленко Л.В., Заволока Ю.Ю., Ткаченко С.В.

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Нємець К.А., Баркова Г.А., Нємець Л.М.

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ  ТА ОРГАНІЗОВАНОГО ВІДПОЧИНКУ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Євтушенко Н.А.

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В’ЇЗНОГО ТУРИЗМУ НА ХАРКІВЩИНІ

Єрмаков В.В.

Просторово-часові особливості формування поселенської мережі Полтавського ІГК

Єрошина Т.В., Нємець Л.М.

Суспільно-географічні та природно-Екологічні аспекти розвитку бджільництва (на прикладі україни)

Нємець К.А., Кулєшова Г.О.

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЄВРОРЕГІОН»

Кисельов Ю.О.

Засади геософічного районування

Клименко В.Г.

Територіальні особливості водно-ресурсного потенціалу Харківської області

Нємець Л.М., Козловець А.В., Щеголєва Н.А.

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПРИМІСЬКИХ ПОЇЗДІВ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ДЕРГАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ)

Ключко Л.В.

ВПЛИВ РЕЛIГIЙНОЇ СФЕРИ НА СТАНОВЛЕННЯ РЕЛІГІЙНОЇ СВІДОМОСТІ ТА МОРАЛЬНОГО ВИМIРУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Кобченко Ю.Ф., Резуненко В.О.

ДИНАМІКА ФІТОПОГОДНОГО КОМПЛЕКСУ

Ковальська Л., Бучко В.

Карстовий рельєф урочища Озеряни

Корнус А.О.

Агреговані рейтинги соціально-економічного розвитку областей Північно-східного регіону україни

Корнус О.Г.

Сучасний стан та шляхи удосконалення Житлово-комунального обслуговування населення Сумської області

Нємець Л.М., Корнус А.О., Корнус О.Г.

Система обслуговування населення: місце у соціогеосистемі, структура, функції, особливості

Орлова М.Л.

Об’єкти етнічного туризму українського Придунав’я

Пересадько В.А., Сінна О.І.

Теоретичні та прикладні аспекти застосування геоінформаційних технологій при розробці ландшафтно-екологічних карт регіонів (на прикладі Харківської області)

Редін В.И., Решетов И.К., Лаптєв В.Г.

РОЗВИТОК ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Нємець Л.М., Сегіда К.Ю., Решетов І.К.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОСЕЛЕНСЬКОЇ СТРУКТУРИ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ

Скриль І.А.

СОЦІАЛЬНИЙ ТУРИЗМ: СУТНІСТЬ, ПЕРЕВАГИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Шевчишен М.Ю.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ У РОБОТАХ ВАЛЕНТИНА САДОВСЬКОГО

Екологія

Гаврилюк О.В., Тищенко И.И.

Оценка эколого-гидрогеологического состояния межигорско-обуховского водоносного комплекса на территории Харькова

Костріков С.В.

ПРО ФОРМАЛІЗАЦІЮ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОГО ВИМІРУ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Нємець К.А., Нємець Л.М.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ЯК ЧИННИК ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Полєвич О.В, Шперер О.В., Нечепоренко А.Б., Тищенко І.І.

ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В ОРГАНАХ І ТКАНИНАХ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ ЕЛЕМЕНТНОГО

АНАЛІЗУ

Потічна Ю.З.

КОРОТКИЙ ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ СПОСОБІВ УТИЛІЗАЦІЇ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ВІДХОДІВ

Прибылова В.Н.

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Сухов В.В.

ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Удалов И.В.

"МОКРАЯ” КОНСЕРВАЦИЯ ШАХТ КАК ИСТОЧНИК ВЛИЯНИЯ НА КАЧЕСТВО ПОДЗЕМНЫХ ВОД ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 

 

 

 

 

 

Фото: http://www.nbuv.gov.ua
Джерело: http://www.nbuv.gov.ua
Категорія: Вісник Харківського НУ імені В.Каразіна | Додав: wiktor (28.06.2010) W
Переглядів: 3978 | Теги: серія Географія, вісник, 2008, статті по географії, Харківський університет Каразіна | Рейтинг: 0.0/0
Матеріали по темі:
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar