Головна » Статті » Наукові статті » Загальний каталог [ Додати статтю ]

Індекс людського розвитку

Показник людського розвитку, який об'єднує три показники - ВВП (валовий внутрішній продукт), грамотність і тривалість життя.


Індекс був розроблений в 1990 р. пакистанським економістом Махбубом уль-Хаком і почав використовувався з 1993 р. ООН в щорічному звіті з розвитку людського потенціалу.

Крім загального розраховується індекс людського розвитку для чоловіків і жінок, різних етнічних та соціальних груп, а також географічних регіонів.
При підрахунку індексу враховуються 3 види показників:

Середня тривалість майбутнього життя при народженні - оцінює довголіття.

Рівень освіти (письменності), визначається комбінацією двох показників - грамотності дорослого населення й охоплення населення трьома ступенями освіти (початковим, середнім та вищим);

Матеріальний рівень життя, оцінюється величиною реального ВВП на душу населення, тобто величиною, перекладеної в долари за допомогою паритету купівельної спроможності. В області доходів як порогової величини використовується середня світове значення ВВП на душу населення.

Індекс відображає досягнення кожної даної країни в забезпеченні цих трьох найважливіших аспектів людського благополуччя.

Досягнення в кожній з цих трьох областей спочатку оцінюються у відсотках від якоїсь ідеальної, ні в одній країні ще не досягнутої ситуації:
Очікуваної тривалості життя, що дорівнює 85 років;
Грамотності і охоплення населення освітою всіх трьох ступенів на рівні 100%;
А реального ВВП на душу населення на рівні 40000 дол

Потім обчислюється просте середнє з цих трьох індексів.

1.Індекс очікуваної тривалості життя - фіксовані значення (визначені Програмою розвитку ООН):
максимальне - 85 років
мінімальне - 25 років

2. Індекс грамотності (15 років і старше)
максимальне - 100%
мінімальне - 0%

3. Індекс сукупної частки учнів в чисельності населення відповідної вікової групи населення (6-24 року), охоплення% освітою:
максимальне - 100%
мінімальне - 0%

4.Совокупний індекс досягнутого рівня освіти:

5.Індекс реального ВВП на душу населення (за ПКС у дол США):
максимальне - 40000 дол за ПКС
мінімальне - 100 дол за ПКС

6.Індекс розвитку людського потенціалу

Максимально можливе значення ІРЛП - 1, мінімальна - 0.
Індекс розвитку людського потенціалу дорівнює 1, буде мати країна, в якій середня тривалість життя дорівнює 85 рокам (це фіксований верхній поріг для всіх країн), ВВП на душу населення (за паритетом купівельної спроможності) становить 40000 доларів США (це також фіксований верхня межа для всіх країн), в якій 100% населення є грамотними, а всі, хто досяг відповідного віку, відвідують початкову або середню школу, навчаються у вищому або середньому навчальному закладі (це також спочатку незмінний індикатор для всіх країн). Найближче сьогодні до цього показника знаходиться Норвегія, ІРЛП якої дорівнює 0,944.

Індекс розвитку людського потенціалу дорівнює 0, буде мати країна, в якій середня тривалість життя дорівнює 25 рокам (це встановлений фіксований нижній рівень), ВВП на душу населення (за паритетом купівельної спроможності) дорівнює 100 доларам США (це також фіксований нижня межа для всіх країн ), в якій 100% населення безграмотні і ніхто не отримує ніякої освіти. Найближче до цієї крайності перебуває сьогодні Сьєрра-Леоне, ІРЛП якої дорівнює 0,275.

Для глобальних звітів статистика збирається з трьох основних джерел - відділу народонаселення ООН, статистичного інституту ЮНЕСКО і Всесвітнього банку. Самая первинна інформація береться з національних джерел статистики.

Потім обчислюється просте середнє з цих трьох індексів.
Альтернативним індексом є Індекс бідності - служить для оцінки якості життя населення в будь-якій країні. Він розраховується за трьома основними показниками: очікувана тривалість життя, рівень освіченості населення, рівень реальних доходів населення.

Щорічно Програма розвитку ООН видає "Доповідь про розвиток людини", що висвітлює це питання у світовому масштабі. У Росії з 1995 р. видається "Доповідь про розвиток людського потенціалу в Російській Федерації".
Індекс людського розвитку менше 0,5 прийнято вважати "низьким розвитком", більше 0,8 прийнято вважати "високим розвитком".

Світова карта індексу людського розвитку. ООН, 2007.
Недоліком показника індексу людського розвитку є неможливість судити з його величиною про відносну важливість складових його елементів, про те, наприклад, з якої саме причини та чи інша країна змінила своє положення в загальному списку - через зміни рівня душового доходу або, наприклад, рівня грамотності населення.

Місце, займане тією чи іншою країною світу, за даним показником може суттєво відрізняється від її місця в списку країн, розподілених за величиною ВВП на душу населення. Це свідчить про те, що в різних країнах результати економічного зростання перетворюються на зростання добробуту їх населення з неоднаковим успіхом.

Джерело: http://www.rgo.ru/

Фото:
Джерело:
Категорія: Загальний каталог | Додав: wiktor (17.01.2010)
Переглядів: 11080 | Теги: стаття, індекс людського розвитку, географія | Рейтинг: 0.0/0
Матеріали по темі:
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar