Головна » 2010 » Апрель » 29 » Четверта Міжнародна наукова конференція “ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ”
22:18
Четверта Міжнародна наукова конференція “ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ”

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Географічна комісія Наукового товариства імені Шевченка
Українське географічне товариство
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

про проведення Четвертої Міжнародної наукової конференції
"ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ”

    19-20 листопада 2010 року в м. Тернополі планується проведення Четвертої Міжнародної наукової конференції з історії української географії та картографії, присвяченої 110-річчю від дня народження професора Володимира Кубійовича. Організаторами конференції є кафедри географії України і туризму та економічної і соціальної географії ТНПУ ім. В. Гнатюка, кафедра економічної і соціальної географії ЛНУ ім. І. Франка, Географічна комісія НТШ, Тернопільський відділ УГТ.

Робота конференції передбачається за такими напрямками:
1.    Володимир Кубійович – визначний український географ, демограф, картограф, організатор науки.
2.    Географічні наукові школи та центри в Україні й діаспорі: історія становлення та напрямки досліджень.
3.    Життєві й творчі біографії постатей українського і світового землезнання.
4.    Натургеографічні й геоекологічні студії в Україні та зарубіжжі: історія і сучасність.
5.    Історичні виміри і сьогодення української та світової географії людини.
6.    Картографічна наука і практика в Україні: ретроспектива і перспективні напрямки розвитку.
7.    Історичні аспекти та сучасні проблеми краєзнавства, географічної освіти й просвіти в Україні.

    Інформаційна підтримка конференції здійснюється всеукраїнськими виданнями: науково-теоретичним часописом "Історія української географії”, газетою для вчителів "Краєзнавство. Географія. Туризм”, науково-методичним журналом "Географія та основи економіки в школі”.

    Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.

    Для участі в конференції необхідно надіслати до Оргкомітету:
•    заявку на участь –  до 15 червня 2010 р.
•    організаційний внесок і
•    матеріали доповіді (статті) – до 1 жовтня 2010 р.

Заявка на участь у конференції подається на кожного учасника окремо у формі анкети такого зразка:
1    Прізвище, ім’я, по батькові    
2    Учений ступінь, наукове звання, посада    
3    Місце роботи: організація (навчальний заклад), підрозділ    
4    Інші дані про себе (за бажанням)    
5    Поштова адреса    
6    Контактні телефони    
7    Електронна пошта    
8    Назва доповіді (статті)    
9    Напрямок роботи конференції    
10    Форма участі в конференції:
очна з доповіддю, очна без доповіді, заочна (тільки публікація матеріалів)    
11    Необхідність бронювання місця для проживання (у готелі чи гуртожитку)    


Організаційний внесок – 200 грн (очна форма участі) і 150 грн (заочна форма участі). Включає в себе: публікацію матеріалів доповідей (статей), підготовку і розсилку інформаційних матеріалів і програми конференції, бронювання місць у готелі, каву-брейк.

Заявку і копію квитанції про оплату оргвнеску слід надіслати на електронну адресу:
ist-geo-2010@ukr.net  (із зазначенням у темі: "Заявка”).
Власне оргвнесок надсилати поштовим або електронним переказом за адресою:
Заставецькій Лесі Богданівні, кафедра географії України і туризму, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль 46027, Україна.

Матеріали доповіді (статті) обсягом до 5 сторінок українською мовою у паперовому й електронному (записаному на CD-R) вигляді надсилати за адресою:
Дітчуку Ігорю Львовичу, кафедра економічної і соціальної географії, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль 46027, Україна
і за електронними адресами:
ist-geo-2010@ukr.net  (із зазначенням у темі: "Стаття”) або:  ditchuk@i.ua

Вимоги до оформлення матеріалів
Текст в електронній версії повинен бути збережений в одному з форматів: doc, docx, RTF. Параметри сторінки: формат А4, всі поля – по 20 мм, абзацний відступ – 12,5 мм. Гарнітура Times New Roman, кегль 12 пт, міжрядкові інтервали: 1,5 – для тексту статті, 1,0 – для інформації, розміщеної перед текстом.

Перед текстом статті необхідно вказати: УДК (у верхньому лівому куті), ім’я та прізвища авторів (у тому самому рядку справа), повну назву організації чи закладу (у новому рядку під прізвищами авторів). Назва статті подається по центру великими буквами напівжирним шрифтом. Під назвою з нового абзацу курсивом – анотація статті українською мовою (до 5 рядків, але не менше 50 слів) і 5 ключових слів. Після них з нового абзацу англійською мовою: ім’я та прізвища авторів, назва статті (шрифт прямий напівжирний), переклад анотації і ключових слів (курсивом). Після цього з абзацу починати текст статті. (Див. "Зразок оформлення …” нижче.)

Картографічні та схематичні матеріали виконуються в чорно-білому кольорі і надсилаються в окремих файлах, їх відбитки подаються у паперовому варіанті статті за місцем розташування.

Посилання в тексті на джерела даються у квадратних дужках. Список джерел подається в кінці тексту в алфавітному порядку під назвою "Література” або "Література і джерела” (при наявності архівних та інших джерел). Джерела мають бути оформлені згідно з діючими нормативними вимогами, ретельно вивірені.

Необхідно дотримуватися вимог ВАК при оформленні статей (дана умова стосується насамперед аспірантів, магістрантів, пошукувачів та інших зацікавлених авторів).

Особливу увагу авторам необхідно звернути на точність дат, правильність прізвищ, імен, ініціалів, назв наукових праць, організацій, установ, зокрема при перекладі їх з російської та інших мов на українську, на достовірність фактів, висновків, узагальнень.

Приймаються матеріали, які відповідають тематиці конференції і вказаним вимогам, а також відредаговані згідно з нормами чинного українського правопису. При недотриманні цих умов оргкомітет конференції залишає за собою право відхилити надіслані матеріали, про що автора буде повідомлено.
Матеріали і носії, надіслані до оргкомітету конференції, не повертаються.

Додаткову інформацію можна отримати:
на сайті географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка (www.geo-tnpu.org.ua);
за контактними телефонами:
(0352) 43-61-54 – кафедра географії України і туризму та кафедра економічної і соціальної географії ТНПУ ім. В. Гнатюка,
0966834235 – Заставецька Ольга Володимирівна,
0935793420 – Дітчук Ігор Львович;
(032) 239-47-22 – кафедра економічної і соціальної географії ЛНУ ім. І. Франка,
0672710003 – Вісьтак Олександра Іванівна
за електронними адресами:
ist-geo-2010@ukr.net  (із зазначенням у темі: "Інформація”) або:  ditchuk@i.ua

Завантажити інформаційний лист

Джерело: http://aokornus.at.ua/
Фото:
Джерело:
Категорія: Заходи | Переглядів: 3004 | Додав: wiktor | Теги: історія географії, Тенопіль, 2010, картографія, конференція | Рейтинг: 0.0/0
Матеріали по темі:


Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar