Головна » 2010 » Май » 24 » VI Міжнародна науково-практична конференція «Метан вугільних родовищ України» (6 жовтня 2010 - 8 жовтня 2010 р.)
11:53
VI Міжнародна науково-практична конференція «Метан вугільних родовищ України» (6 жовтня 2010 - 8 жовтня 2010 р.)
VI Міжнародна науково-практична конференція «Метан вугільних родовищ України»

6 жовтня 2010 - 8 жовтня 2010 р.,
термін заявок: 1 липня 2010


Україна, Дніпропетровськ


Тематика конференції:

1. Юридичні та правові питання розвідки, розробки і використання метану вугільних родовищ (МУМ).
2. Ресурси і запаси метану у вугільних родовищах (МУМ). Методи підрахунку запасів.
3. Організація геологорозвідувальних і дегазації-онних робіт.
4. Гірничо-геологічні умови дегазації та витягування МУМ.
5. Енерготехнологічних переробка МУМ.
6. Екологічні та маркетингові аспекти видобутку та утилізації МУМ.

До участі у конференції запрошуються:
вчені і фахівці академічних, науково-дослідних, проектних,
інженерно-дослідних,
інженерно-екологічних інститутів,
організацій, вищих навчальних закладів,
промислових підприємств,
державних адміністрацій,
приватних підприємств.

Для своєчасного формування Програми необхідно надіслати до 1 липня 2010 до Оргкомітету заявку на участь у конференції, в якій повідомити прізвище, ім'я та по батькові учасників та назва доповіді.

Запрошення (друге інформаційне повідомлення) буде надіслано Вам на основі Вашої заявки.

За матеріалами конференції буде видано збірник наукових праць ІГТМ ім. Н.С. Полякова НАН України «геотехнічної механіки» (включений ВАК до переліку фахових видань).

Вимоги до оформлення:

1) Рукопис подається в одному примірнику, надрукуваному на принтері, з програмою електронної версії на дискеті (диску) і витягом з протоколу засідання наукового семінару. Рукопис оформляється російською, англійською або українською мовою. Обсяг статті - не більше 6 сторінок.

2) Текст статті друкується на папері форматом А4 через 1 інтервал шрифтом Times New Roman Cyr pt 14 звичайний. Текст вирівнюється по ширині сторінки. Абзацний відступ 7 мм, автоматичний перенос слів включений, зона переносу слів - 0,25 мм. Розмір лівого, правого і верхнього поля - 2 см, нижнього - 2,5 см. Відстань від краю до колонтитулів 1,25 см. Сторінки не нумеруються.

3) Шапка статті складається з УДК, списку авторів та назви статті. УДК друкується в лівому верхньому кутку сторінки шрифтом Times New Roman Cyr pt 1914 напівжирний. На наступному рядку друкують список авторів, вирівнюючи його по правому краю, Times New Roman Cyr pt 14 звичайний. Список авторів складається з вченого звання (канд. техн. Наук), а за відсутності - посади (інж., асп. Тощо), ініціалів та прізвища кожного з авторів (І. І. Іванов), перерахованих через кому. Після прізвищ у дужках вказується скорочена назва установи або підприємства. Назва статті розміщується на наступній по центру. Воно набирається прописними літерами Times New Roman Cyr pt 1914 напівжирний. Анотація розташовується на наступному рядку. Якщо стаття написана російською мовою, анотація пишеться українською мовою, і навпаки. Обсяг анотації не повинен перевищувати 7 рядків. Анотація друкується з абзацного відступу 7 мм, Times New Roman Cyr pt 12 звичайний. Після анотації залишається один пустий рядок. Далі друкується назва статті англійською мовою і анотація англійською мовою. Текст анотації відділяється від тексту статті символом нового рядка.

4) Формули набираються в редакторі формул Microsoft Equation шрифтом Symbol, курсивом, розміром основного тексту. Формули розміщуються симетрично по центру сторінки і відділяються знизу і зверху символом нового рядка. Нумеруються тільки ті формули, на які в тексті статті є посилання. Формули вирівнюються по правому краю і виводяться на центр пробілами або табуляцією. Пояснення до формул наводяться після формули через порожній рядок без відступу поспіль, починаються словом «де» і розділяються крапкою з комою. Формули та елементи формул, а також латинські букви, які позначають параметри та величини, в тексті статті набираються курсивом.

5) Малюнки розташовуються відразу після першої згадки між абзацами тексту незалежно від того, чи залишається на попередній сторінці пусте місце після вставки малюнка. Пояснювальна підпис розташовується через порожній рядок під малюнком. Підпис підпис розташовується через порожній рядок нижче пояснювальній підписи, і містить слово «Рис.», Пробіл, номер малюнка і через тире - його назва. Малюнки нумеруються арабськими цифрами. Всі підписи малюнка виконуються шрифтом Times New Roman Cyr pt 12 звичайний. Малюнок з усіма підписами розміщується симетрично по центру сторінки і відокремлюється зверху і знизу чистої рядком pt 14. Малюнок повинен бути вставлений «з файлу» формату JPG, виконаного в сірій гамі (8 біт, сіра шкала), без значної зміни розмірів і без порушення пропорцій.

6) Таблиці розміщують після першого їх згадування між абзацами тексту незалежно від того, розриваються чи вони розривом сторінки, робити розрив таблиці не потрібно. Лінії оздоблення та лінії стовпців обов'язкові, лінії рядків - за потребою. Текст колонок і головки набираються по центру, цифри вирівнюються по центру. Ліва колонка вирівнюється по лівому краю. Напис таблиці розміщується по центру над таблицею, без відділення порожній рядком, і складається із слова "Таблиця", номера таблиці, тире і назви. Напис, текст і цифри таблиці набираються шрифтом Times New Roman Cyr pt 12 звичайний. Таблиця розміщується симетрично по центру сторінки і відокремлюється знизу і зверху чистою рядком pt 14. У разі якщо таблицю необхідно розмістити на окремому альбомному (поверненому на 90 °) аркуші, її потрібно оформляти у вигляді окремого файлу без розривів розділу в тексті статті.

7) Список літератури розташовується відразу після тексту статті через порожній рядок pt 12 і починається з фрази «Список літератури», набраної шрифтом Times New Roman Cyr звичайний, прописними літерами по центру. З нового рядка з абзацного відступу 7 мм приводиться бібліографічний опис літературного джерела відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи шрифтом Times New Roman Cyr pt 10 звичайний. Не потрібно застосовувати автоматичну нумерацію.

Організаційний внесок

Для відшкодування витрат, пов'язаних з організацією конференції та виданням матеріалів, необхідно перерахувати в оргкомітет на вказані рахунки інституту оргвнесок, еквівалентний 50 доларам США (за курсом НБУ на день оплати) у т.ч. ПДВ за кожного учасника конференції.
Зазначений внесок необхідно перерахувати до 1 серпня 2010

Умови, вартість проживання і харчування будуть вказані у другому повідомленні.

Номери рахунків

$: Одержувач: ІГТМ НАН України

Банк одержувача: PRIVATBANK SWIFT PBANUA2X
Адреса банку отримувача: DNEPROPETROVSK
UKRAINE
№ рахунку отримувача: 26003108115002
Банк кореспондент: J.P. MORGAN CHASE
          BANK SWIFT CHASUS33
№ рахунку
у банку-кореспонденті: 001-1-000080
Адреса банку-кореспондента: 7th floor, BROOKLYN,
          NEW YORK 11245 USA

Руб.: Одержувач: ІГТМ НАН України
Рахунок: 26005108115022
Банк одержувача: ПРИВАТБАНК,
          ДНІПРОПЕТРОВСЬК, УКРАЇНА
Рахунок банку одержувача
у банку-кореспонденті: 30231810455550000028
Банк-кореспондент: ВАТ БАНК ВТБ,
          МОСКВА, РОСІЯ
БИК Банку-кореспондента 044525187
ІПН: 7702070139
Номер рахунку банку-кореспондента
У ОПЕРУ ГТУ банку Росії 30101810700000000187

Грн.: Одержувач: Інститут геотехнічної механіки
          ім. М.С. Полякова НАН України
          49005, м. Дніпропетровськ,
          вул. Сімферопольська, 2а
код ЄДРПОУ: 05411357
Банківські реквізити: р / р № 35224001001161 в УДКУ
          по Дніпропетровській обл.,
          МФО 805012
          Св. 04196100, ІПН № 054113504631

При перерахуванні коштів необхідно вказати, що це оргвнесок для участі у VI конференції "Метан вугільних родовищ України" 6-8 жовтня 2010

Розрахунки за проживання, проїзд і харчування здійснюються учасниками конференції самостійно.

Наша адреса: ІГТМ ім. Н.С. Полякова НАН України
вул. Сімферопольська, 2а, м. Дніпропетровськ-5, 49005

Місце проведення - Інститут геотехнічної механіки
ім. Н.С. Полякова НАН України, м. Дніпропетровськ,
вул. Сімферопольська, 2а

Приїзд учасників - 5 жовтня 2010
Від'їзд - 8 жовтня 2010

Останній день подачі заявки: 1 липня 2010

Організатори: Інститут геотехнічної механіки ім. Н.С. Полякова НАН України

Контактна інформація: ІГТМ ім. Н.С. Полякова НАН України, вул. Сімферопольська, 2а, м. Дніпропетровськ-5, 49005. Тел.: 38 (0562) 46-01-51, 38 (056) 370-26-92. Факс. 38 (0562) 46-24-26. E-mail: gvrvg@meta.ua (головний). E-mail: aklec@list.ru.Секретарь конференції: Пимоненка Людмила Іванівна, тел.: 38-056-377-34-54

Ел. пошта: gvrvg@meta.ua

Інформаційне повідомлення № 1 (81 КБ)

Роздрукувати інформацію

Джерело: http://www.konferencii.ru
Фото:
Джерело:
Категорія: Заходи | Переглядів: 2033 | Додав: wiktor | Теги: Дніпропетровськ, 2010, україна, метан, вугільні родовища, конференція | Рейтинг: 0.0/0
Матеріали по темі:


Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar