Головна » 2010 » Июль » 15 » Всеросійська молодіжна наукова конференція «Актуальні питання географії та геології»
10:43
Всеросійська молодіжна наукова конференція «Актуальні питання географії та геології»
Томськ, 2010, конференція, актуальні питання, географія, геологія
Всеросійська молодіжна наукова конференція «Актуальні питання географії та геології»


10-13 жовтня 2010 р.

м. Томськ, Російська Федерація

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеросійській молодіжній науковій конференції «Актуальні питання географії та геології», яка пройде 10-13 жовтня 2010 р. у рамках II Фестивалю науки в Томському державному університеті.

У конференції можуть брати участь студенти, аспіранти, молоді вчені, викладачі та фахівці у віці до 35 років, а також їх наукові керівники як співавтори.

 
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Регіональна геологія та геофізика, пошук родовищ корисних копалин

2. Палеонтологія, стратиграфія та історична геологія

3. Мінералогія, геохімія, петрографія

4. Фізична географія та геоморфологія

5. Гідрологія і метеорологія

6. Геоекологія та природокористування

7. Соціально-економічна географія

8. Туризм та екскурсійна справа

9. Еколого-географічна освіта
 

Важливі дати

Бажаючим брати участь в роботі конференції необхідно вислати електронною поштою на адресу оргкомітету:

• реєстраційну форму до 25.05.2010 р. прикріпленим файлом;

• текст статті до 31.07.2010 р.;

• копію квитанції про сплату внеску за публікацію матеріалів до 31.07.2010 р.

Форми доповідей

У рамках конференції заплановані усні та стендові доповіді. Можливий розподіл на секції за заявленими напрямками конференції. Тривалість усної доповіді до 10 хв. Мова конференції - російська.

Видання матеріалів конференції

Доповіді учасників конференції обсягом до 3-х сторінок будуть опубліковані у збірнику «Праці Томського державного університету». Автори кращих доповідей за рішенням оргкомітету конференції будуть відзначені дипломами Томського державного університету і отримають право публікації статті в обсязі до 5 сторінок у журналі «Вісник Томського державного університету», що входять до Переліку провідних рецензованих наукових журналів і видань.
 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

 Оргвнесок за участь у конференції складає 500 руб. До оргвнеску входить пакет учасника конференції, кава-брейк, публікація доповіді до 3-х сторінок. Для бажаючих взяти заочну участь у конференції організаційний внесок становить 300 руб. Оплата оргвнеску здійснюється поштовим переказом за адресою 634015, м. Томськ, вул. Грузинська 26 - 74 на ім'я Кашира Маргарити Олександрівни. У призначенні платежу вказати «оргвнесок за участь у конференції, П.І.Б. автора (ів) »

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

1. Прізвище, ім'я, по батькові автора (доповідача) повністю:

2. Прізвище, ім'я, по батькові співавтора (ів) повністю:

3. Назва доповіді:

4. Науковий напрямок (відзначити одне):

    1. Регіональна геологія та геофізика, пошук родовищ корисних копалин

    2. Палеонтологія, стратиграфія та історична геологія

    3. Мінералогія, геохімія і петрографія

    4. Фізична географія та геоморфологія

    5. Геоекологія та природокористування

    6. Соціально-економічна географія

    7. Еколого-географічна освіта

    8. Гідрологія і метеорологія

    9. Туризм та екскурсійна справа

5. Форма участі у конференції:

     очна

     заочна

6. Місце навчання (із зазначенням факультету, вузу, курсу / роки навчання) / роботи, посада:

7. ПІБ, місце роботи, посада наукового керівника:

8. Дата народження автора (доповідача):

9. Контактна інформація автора (доповідача):

     Телефони:

     E-mail:

     Адреса організації (з поштовим індексом):

10. Необхідність іменного офіційного запрошення на конференцію

     необхідно

     немає необхідності

11. Необхідність бронювання місця для проживання:

     місце для проживання необхідно

     питання розміщення вирішую самостійно

     не беру участь особисто в роботі конференції, в поселенні немає необхідності

 

Увага! При заповненні в електронному вигляді не допускається розбиття Реєстраційної форми на дві сторінки

Електронний варіант реєстраційної форми необхідно надати до 25 травня 2010 по електронній пошті mkashiro@yandex.ru або geography@ggf.tsu.ru

 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ І НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ В «Працях Томського державного університету»

 1. Рукопис має бути представлена в надрукованому вигляді:

- Паперова версія на лазерному принтері у форматі А4 (2 екз.),

- Електронна версія в редакторі Microsoft Word (не вище версії Microsoft Word 2002 для Windows XP - для сумісності зі спеціалізованими редакторами верстки). Формат сторінки - А4. Шрифт - Times New Roman (12). Інтервал - полуторний.

2. На початку статті вказується її назва. Потім ініціали та прізвище автора.

У наступному абзаці наводяться відомості про авторів: повністю прізвище, ім'я та по батькові кожного автора, вчене звання, ступінь, посада і місце роботи, телефони, адресу електронної пошти (E-mail). Ця інформація необхідна для роботи редакційної колегії та частково публікується в традиційній для «Трудів ТГУ» рубриці «Наші автори».

Перед тестом статті коротка анотація (2-3 речення).

Потім наводиться переклад на англійську мову назви статті, ініціалів та прізвища автора, а також анотації.

3. Використані джерела вказуються в списку літератури в кінці тексту. Оформлення списку літератури має відповідати загальноприйнятим вимогам. Посилання на список літератури даються в тексті у квадратних дужках.

4. Необхідні внутрішньотекстові роз'яснюють виноски наводяться з нумерацією на кожній сторінці.

5. При оформленні рукописи не допускається використовувати символи табуляції, встановлювати інші, крім прийнятих за замовчуванням, стилі абзаців, розставляти автоматичні списки (або автоматичну нумерацію рядків і абзаців). Рекомендується використовувати тільки один тип лапок («»), за винятком особливих випадків у спеціалізованих текстах. Необхідно розрізняти дефіс (-) та тире (-). Тирі в WinWord може бути вставлено через меню «Вставка - Символ - Звичайний текст». При записі десяткових дробів необхідно ставити кому (а не крапку). Усі абревіатури в статті повинні бути розшифровані.

8. При створенні формул, графіків і діаграм допускається використання тільки програм, відповідних версії Microsoft Word 2002 (наприклад Equation 3.0 та ін) з таким же розміром шрифту, як і в тексті статті. Параметри індексів і спецсимволів встановлюється автоматично. У формулах не допускається набір грецьких символів курсивом.

9. Набір таблиць проводиться засобами редактора Word або відповідної йому версії редактора Excel з розміром шрифту 11 пт.

10. Графічні ілюстрації (малюнки, фотографії, скановані зображення тощо) приведені у форматі «. TIF» з роздільною здатністю не менше 300 dpi (формати JPG, BMP та інше, не допускаються).

11. Всі вставлені в текст об'єкти (малюнки, таблиці, графіки, діаграми, формули і т.п.) повинні бути також представлені в оригіналах в окремих файлах, розміщених на тій же дискеті, що й електронний варіант основного тексту.

12. Відправку електронних версій статей слід проводити на нових (чистих) дискетах з обов'язковою перевіркою на наявність вірусів. Бажано забезпечити дублювання файлів на цій же дискеті, але в іншій теці. Допускається пакування файлів архіваторами WinZip, WinRar.

 
Оргкомітет конференції залишає за собою право:

редагувати текст;

відхиляти матеріали, які не відповідають викладеним правилам і основних тематичних напрямках конференції, з повідомленням автора.

Термін надання матеріалів для публікації до 31 липня 2010

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 634050, м. Томськ, пр. Леніна, 36, Томський державний університет, геолого-географічний факультет, кафедра географії.

Тел.: (3822) 420800; 8 906 948 5773

E-mail: mkashiro@yandex.ru, geography@ggf.tsu.ru з позначкою «Конференція 2010»

 
ПРИМІТКИ

Програма конференції буде надіслано учасникам до 10 вересня 2010

Переконливо просимо Вас вчасно надіслати реєстраційну форму. Це потрібно для отримання гранту на проведення конференції.

Джерело: http://aokornus.at.ua
Фото:
Джерело:
Категорія: Заходи | Переглядів: 1915 | Додав: wiktor | Теги: геологія, актуальні питання, 2010, географія, Томськ, конференція | Рейтинг: 0.0/0
Матеріали по темі:


Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar