Головна » Статті » Теорія географії » Грунтознавство [ Додати статтю ]

У категорії матеріалів: 24
Показано матеріалів: 19-24
Сторінки: « 1 2 3 4

Сортувати по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам

Кисла реакція ґрунтів несприятлива для більшості культурних рослин і корисних мікроорганізмів. Вона негативно впливає на процес формування родючості ґрунтів. Кислі ґрунти мають погані фізичні властивості. Через відсутність основ органічна речовина в цих ґрунтах не закріплюється, вони бідні на поживні елементи, не містять хлоридів, сульфатів, карбонатів, їх ґрунтова маса погано оструктурена. Отже, ступінь кислотності ґрунтів є важливим показником під час оцінки генетичної і виробничої якості ґрунту.
Категорія:Грунтознавство | Переглядів:21823 | Додав: wiktor | Дата: 16.03.2010 | Коментарі (0)
    
 
Вивітрювання (гіпергенез) - процес руйнування гірських порід і мінералів під впливом деяких природних факторів (повітря, води, коливання температури, живих організмів). При цьому утворюються інші породи і синтезуються нові мінерали. Вивітрювання - це сукупність складних і різноманітних процесів, кількісних і якісних змін гірських порід. Горизонти гірських порід, де відбувається процес вивітрювання, називають корою вивітрю­вання. Потужність її буває від кількох сантиметрів до 2—10 м.
Категорія:Грунтознавство | Переглядів:15658 | Додав: wiktor | Дата: 16.03.2010 | Коментарі (0)
Як довів В. В. Докучаєв, ґрунт є продукт взаємо­дії живої і неживої природи. Тому живі організми поряд з гірсь­кими породами, повітрям і водою слід розглядати як матеріальну основу ґрунтоутворення. Вони є найпотужнішим фактором генезису ґрунтів. Процес ґрунтоутворення починається з моменту по­селення живих організмів на гірській породі. Вони засвоюють еле­менти літосфери, воду і елементи атмосфери, включають їх у ме­таболізм і повертають у ґрунт в інших формах і співвідношеннях. Отже, в результаті життєдіяльності організмів виникають малий біологічний кругообіг речовин, а також ґрунтові цикли кругообігу цілого ряду хімічних елементів (С, О, Н, N. Р та ін.).
Категорія:Грунтознавство | Переглядів:22420 | Додав: wiktor | Дата: 16.03.2010 | Коментарі (0)
 
   Тверда фаза ґрунту складається з часток різної величини. Одно­часно в ґрунтах містяться мінеральні, органічні і органо-мінеральні частки. Це уламки гірських порід (продукти вивітрювання), мі­нерали вторинного походження, колоїди гумусних речовин, продукти взаємодії органічних і мінеральних речовин.

        В ґрунтознавстві відомо кілька класифікацій механічних еле­ментів. Проте загальновизнаною є класифікація М. А. Качинського, яку широко використовують у навчальній і науковій літературі. Деякі вчені (В. В. Добровольський, 1989) наводять спрощений варіант класифікації механічних елементів ґрунту.
Категорія:Грунтознавство | Переглядів:26389 | Додав: wiktor | Дата: 16.03.2010 | Коментарі (0)

Протягом тисячоліть людина уявляла ґрунт як відносно пухкий поверхневий шар суші Землі, на якому ростуть рослини і який є засобом сільськогосподарського виробництва. Та­ке поняття ототожнювалось з терміном земля — ділянкою поверх­ні, на якій жила людина.
   Наукове визначення цього терміна дав В. В. Докучаєв. На ос­нові численних фактів, одержаних в процесі вивчення чорноземів Росії, та їх логічного аналізу він запропонував під ґрунтом розу­міти виключно лише ті денні або близькі до них   горизонти   гір­ських порід, які були більше або менше природно змінені взаєм­ним впливом води, повітря і різноманітних організмів — живих і мертвих. Він підкреслював, що ґрунти утворились шляхом надзви­чайно складної взаємодії  місцевого  клімату,  рослинності і тва­ринних організмів, складу і будови материнських гірських порід, рельєфу місцевості і, нарешті, віку країни (Докучаєв В. В. Материалн к оценке земель Нижегородской губернии. Естественноисторическая часть. Спб., 1886.— Вмп. 1.— С. 227).

Категорія:Грунтознавство | Переглядів:11845 | Додав: wiktor | Дата: 16.03.2010 | Коментарі (0)Перші відомості про ґрунт з'явились у глибоку дав­нину і пов'язані з виникненням і розвитком землеробства. Проте протягом кількох тисячоліть розвитку цивілізації відбувалось ли­ше накопичення фактичного матеріалу про властивості ґрунтів, які передавались від покоління до покоління.

Розвиток ґрунтознавства, як і будь-якої іншої науки, відбував­ся під впливом потреб людського суспільства, розвитку і зміни суспільних формацій, розвитку культури, стану суміжних наук тощо. Крім того, розвиток науки підпорядкований загальним за­конам пізнання — від простого до складного, від зовнішнього і ви­падкового до глибоких внутрішніх закономірностей.

Категорія:Грунтознавство | Переглядів:10188 | Додав: wiktor | Дата: 16.03.2010 | Коментарі (0)
1-6 7-12 13-18 19-24