Головна » Статті » Наукові статті » Вісник Львівського НУ імені І.Франка [ Додати статтю ]

Серія: Географія. Випуск 30 (2004)

Серія географічна. 2004. Випуск 30.

 


Я. Адаменко, Л. Консевич, Т. Кундельська. Оцінка впливів антропогенного навантаження на атмосферне повітря гори Говерли

А. Байцар, С. Кравців. Фітоіндикація динамічних проявів у зоні верхньої межі лісу

В. Біланюк, Я. Хомин. Активізація геоморфологічних процесів у Горганських ландшафтах, спровокованих функціонуванням магістральних трубопроводів

Н. Блажко. Класифікація перезволожених ландшафтних систем ( на прикладі Львівської області)

О. Бордун, А. Забарило. Становлення географії транспортної інфраструктури як наукового напряму

І. Ванда. Суспільно-географічні аспекти трансформації економіки Яворівського району

Н. Габчак. Еколого-геоморфологічні та гідроекологічні проблеми річкових систем Закарпаття

З. Гамкало. Активність несимбіотичної азотфіксації у ґрунті лучних ценозів західного Лісостепу України

В. Гаськевич. Трансформація гранулометричного складу ґрунтів Малого Полісся в разі осушення і розвиток деградаційних процесів

О. Гаськевич. Особливості структури ґрунтового покриву Гологоро-Кременецького горбогір'я

І. Горбань. Попередній біогеографічний аналіз гніздових птахів України

Л. Горбань. Зоогеографічний аналіз земноводних заходу України

І. Гонак. Територіальна диференціація туризму на теренах Польщі

П. Горішний. Морфологічний аналіз рельєфу північної прикрайової частини Опілля

Т. Дзюблюк. Аналіз екологічного стану довкілля м. Хмельницький на підставі моніторингових досліджень

Р. Дмитрук. Верхньоплейстоценова фауні молюсків палеолітичної стоянки Молодове V та її палеогеографічна інтерпретація

М . Дністрянський. Демотериторіальні засади етнічності та їхнє функціональне значення

О. Загульська. Наземні дослідження в структурі дистанційого зондування Землі

Б. Киндюк. Дослідження динаміки геоморфологічного фактора на річках Українських Карпат

А. Кирильчук. Трансформаційні процеси мінеральної частини рендзинів Малого Полісся

М. Книш. Країни, що розвиваються: напрями суспільно-географічних досліджень

Л. Ковальська. Поверхневий карст Прут-Дністерського межиріччя

О. Ковальчук. Вплив кислотного чинника на сірчаній, азотній кислотах та їхній суміші на ґрунти

Л. Костів. Антропогенний вплив на розвиток ерозійних процесів басейну Південного Бугу (у межах Хмельницької області)

І. Круглов, Т. Божук. Геоекологічна інформаційна система Українського Мармарошу: модельна ділянка "Квасний”

М. Кукурудза-Елбакідзе. Органічне сільське господарство як шлях примирення природоохоронної та господарської функції природозаповідних територій (з досвіду Німеччини)

Р.   Лозинський. П ереписи населення як джерело етнолінґвістичного дослідження території України

А. Манько. Деякі проблеми функціювання депресивних гірничодобувних районів України (на прикладі Львівсько-Волинського вугільного басейну)

О. Мкртчян . Геоінформаційне моделювання процесу схилової ерозії

Б. Муха. "Опілля” – слово, назва і термін

М. Назарук. Проблеми понятійного апарату в соціоекології

Н. Павлюк. Фізичні властивості ясно-сірих опідзолених ґрунтів Львівського Опілля та їхня зміна у процесі антропогенезу

І. Пандяк, Н. Ганич. Територіальні особливості людності у сільських поселеннях Львівської області

Н. Паньків. Демографічна ситуація та її вплив на сільське розселення в Українських Карпатах

І. Папіш. Історія розвитку класифікаційної проблеми в ґрунтознавстві

О. Перхач. Формування антропоекології та екології людини: єдність і відмінність наукових напрямів

М. Петровська. Вплив чинників довкілля на здоров'я населення Розтоцького регіону

О. Пилипович. Моніторингові дослідження якості поверхневих вод басейнових систем Верхнього Дністра

Г. Підвальна, С. Позняк. Просторові закономірності вмісту гумусу та його динаміка в ґрунтах Пасмового Побужжя

О. Побігун. Принципи визначення типу екологічної ситуації та її оцінка

С. Полянський. Використання осушених торфових ґрунтів Копаївської осушувальної системи

М. Приходько. Регіональна екологічна мережа як фактор оптимізації ландшафтів Івано-Франківської області

І. Ровенчак. Категорія "культури” у суспільній географії

П. Романів. Фізичний стан ґрунтів Передкарпаття та його екологічне значення

Л . Савчин. Розвиток рекреації на основі національних та регіональних ландшафтних парків: еколого-економічне обґрунтування

Н. Сверлова , Р. Гураль. Зоогеографічний склад сучасної фауни черевоногих молюсків (G astropoda ) західної частини Подільської височини

Б. Свидницький. Антропогенна трансформація дерново-слабопідзолистих зв'язнопіщаних ґрунтів Розточчя внаслідок сільськогосподарського використання

Я. Тимчук. Гідрогеоморфологічний аналіз території заповідника "Горгани" (басейн р. Бистриця Надвірнянська)

Б. Чалий. Геолого-морфологічний нарис Лісистих (Північно-Східних) Карпат

Н. Чорненька. Принципи виділення перспективних рекреаційних територій

В. Чорний. Розвиток малої нідроенергетики як один з чинників вирівнювання господарського розвитку гірських і передгірських територій Закарпаття

А. Яцишин, А. Плотніков. Палеогеоморфологія долини Болозівки

Я. Бень, І. Волошин, І. Назаровець. Особливості геопатогенних зон динамічно активних територій та захворюваність населення

І. Залеський. Механізм еолової акумуляції

С. Федорович, Р. Добровольський, А. Богуцький. Цезій – 137 у донних осадах озер Окунін і Черепаха на Волинському Поліссі

Н. Прицюк. Статево-вікова структура населення українсько-польського пограниччя

Ю. Зінько. Регіональний природоохоронно-геоморфологічний аналіз території Західної України

 

 

 

 

Фото: http://www.ecatalog.univ.kiev.ua
Джерело: http://www.ecatalog.univ.kiev.ua
Категорія: Вісник Львівського НУ імені І.Франка | Додав: wiktor (25.06.2010) W
Переглядів: 2217 | Теги: статті по географії, серія Географія, вісник ЛНУ, Львів, 2003 | Рейтинг: 0.0/0
Матеріали по темі:
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar