Головна » Статті » Наукові статті » Вісник Львівського НУ імені І.Франка [ Додати статтю ]

Серія: Географія. Випуск 33 (2006)

 


Серія географічна. 2006. Випуск 33.

 

А. Банера. Природно-ресурсний потенціал як чинник економічного зростання Волинської області

А. Безусько. Дмитро Костянтинович Зеров – засновник української палінологічної школи з вивчення відкладів квартеру (до 110-річчя з дня народження)

А. Богуцький, П. Волошин. Інженерно-геологічна характеристика відкладів опорного розрізу Колодіїв–1

О. Бордун, М. Рутинський. Аналіз перспектив розвитку рекреаційно-готельного комплексу болгарського курорту Несебр

В. Брусак. Географічні дослідження природно-заповідних територій: методологія і структура

П. Войтків, І. Іванега. Буроземи пралісів Ужанського національного природного парку

І. Волошин. Особливості радіаційної ситуації у м. Львові

В. Гаськевич. Ерозійна деградація сірих лісових ґрунтів Пасмового Побужжя

Р. Гнатюк. Генетична класифікація елементів рельєфу території України для потреб великомасштабного геоморфологічного картографування

М. Дністрянський. Інтегральна оцінка регіональних проблем і суперечностей етнополітичного розвитку як передумова державної геоетнополітики

С. Жежерун. Вплив рельєфу на формування міських поселень Малого Полісся.

О. Загульська. Ландшафтний підхід до організації природничо-географічного туриз-му в м. Львові та його околицях

Ю. Зінько. Дослідження, охорона та використання геоморфологічної спадщини на великопросторових заповідних територіях Західної України

Є. Іванов, М. Кобелька. Сучасний стан та інтенсивність розвитку процесів просі-дання і підтоплення в межах Червоноградського гірничопромислового району

Я. Івах. Еколого-географічна оцінка природних умов і ресурсів Львівської області. . .

Л. Ільїн. Ландшафтно-геохімічні аспекти дослідження лімносистем.

Н. Карпенко. Функціонально-геоморфологічне районування Шацького поозер'я

Н. Клімова. Деякі питання методики оцінки стану забруднення ґрунтів унаслідок нафтогазовидобутку

М. Книш. Територіальні пропорції розвитку сільського господарства в країнах, що розвиваються

О. Колтун. Екологічні напрями у географії: проблеми відповідності назв змістові

Я. Кравчук. Геоморфологічна регіоналізація Скибових Карпат

Я. Кравчук, М. Іваник. Морфоструктури третього і четвертого порядків Скибових Карпат

І. Круглов. Ландшафт як геосистема

С. Кукурудза, Н. Блажко, Я. Хауляк. Методичні підходи до реалізації моніторингу ландшафтних систем

Г. Лабінська. Громадська та політична активність жіночого населення Львівської області: територіальні відмінності

Р. Лозинський. Тенденції мовної ситуації в Україні

П. Макаренко. Геопросторовий аспект маркетингу легкових автомобілів

Н. Мандюк. Суть та специфіка маркетингових досліджень ринку рекреаційних послуг

А. Манько. Економічні проблеми та шляхи реструктуризації господарства Львівсько-Волинського вугільного басейну

І. Мельник. Проблеми водопостачання м. Львова: суспільно-географічний аналіз

А. Михнович. Аналіз мережі моніторингу поверхневих вод у Львівській області.

О. Мкртчян. Моделювання розподілу ландшафтно-екологічних характеристик з ви-користанням топографічних індексів

К. Москалюк. Геоморфологічна будова природного заповідника " Медобори”

М. Назарук. Житлова забудова як чинник геопросторової оптимізації соціоекосис-теми м. Львова

Ю. Онойко. Галоморфні ґрунти: стан та проблеми понятійно-термінологічного апа-рату

Н. Павлюк. Деградаційні процеси в сірих лісових ґрунтах Опілля

І. Паздрій, Ю. Білінський . Використання геоінформаційних систем для зображення рельєфу земної поверхні

І. Пандяк. Особливості використання інформаційної інфраструктури у туристичній індустрії України

Н. Паньків. Пріоритети розвитку туристично-рекреаційної діяльності в національному природному парку „Яворівський”

О. Перхач. Карпатський єврорегіон: еколого-географічні проблеми

О. Підкова. Дерново-карбонатні ґрунти Розточчя

Н. Прицюк. Демогеографічне районування західного пограниччя України та регіона-льний аналіз демогеографічних втрат

І. Ровенчак. Система методів у географії культури

П. Романів. Агрогенний вплив на фізичний стан ґрунтів Передкарпаття.

Л. Рудковський. Техногенно зумовлений зсув у Бурдяківському кар ' єрі силурійських вапняків

М. Рутинський. Перспективні напрями розбудови рекреаційної інфраструктури ку-рортної столиці Українських Карпат – м. Яремчі.

Г. Савка. Рекреаційне використання ставків басейну р. Верещиці у межах Розточчя

Б. Свидницький. Осушувальні меліорації та їхній вплив на трансформацію ґрунтів Малого Полісся.

І. Сіренко, Л. Швед. Пропагування геолого-геоморфологічних знань шляхом створення і використання в навчальному процесі мережі пам'яток неживої природи місцевого значення (на прикладі Березнівського району Рівненської області).

Р. Сливка. Новий вимір співробітництва між прикордонними територіями в Цент-ральній та Східній Європі: політико-географічний аспект

Н. Терещенко. Геоморфологічна будова поліської частини долини р. Случ

В. Тригуб. Географічні особливості вмісту фтору в природних водах Північно-Західного Причорномор ' я.

Д. Фігурний. Методологічні підходи до визначення місця географії зв'язку у струк-турі суспільної географії

А. Харатин. Морфометричні особливості рельєфу південної частини межиріччя Пруту–Бистриці-Надвірнянської

Б. Чалий. Про утворення материків, океанів, розшарування геосфер і діапіризм

І. Чікова. Якість води у громадських криницях Городоцького району

Н. Чорненька. Ландшафтна інтерпретація рекреаційно-екологічного потенціалу території (на прикладі Горганів)

Г. Чупило. Палеокріогенна мікроулоговинна мережа Волинської височини (за даними аерознімань)

О. Шевчук. З історії вивчення особливостей рельєфу Придністерського Поділля.

В. Шушняк. Особливості просторово-часової диференціації сучасних екзогенних геоморфологічних процесів в Українських Карпатах

А. Яцишин. Про кількість та вік зледенінь Північно-Західного Передкарпаття

Є. Новочень, М. Гамкало. Вивчення планування і проектування окремих елементів сільськогосподарських доріг у межах височин заповідних територій

Проблеми інформаційної взаємодії в сучасній географічній науці

Природа західного Полісся та прилеглих територій


 

Фото: http://www.lnu.edu.ua
Джерело: http://www.lnu.edu.ua
Категорія: Вісник Львівського НУ імені І.Франка | Додав: wiktor (25.06.2010) W
Переглядів: 3256 | Теги: вісник Львівського університету Фра, серія Географія, географічні публікації, 2006 | Рейтинг: 0.0/0
Матеріали по темі:
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar