Головна » Статті » Наукові статті » Вісник Львівського НУ імені І.Франка [ Додати статтю ]

Серія: Географія. Випуск 35 (2008)

Серія географічна. 2008. Випуск 35.

 

Байцар А. Кліматична верхня межа лісу в Українських Карпатах

Богуцький А., Волошин П. Інженерно-геологічна характеристика порід опорного лесового розрізу Рівне (Волинська височина)

Брусак В., Кобзяк Р. Стан охорони та перспективи використання пам’яток неживої природи національного природного парку "Гуцульщина”

Будз М., Ковальчук І. Геолого-геоморфологічна класифікація селевих потоків

Вітко Л. Порушення геологічного середовища карстовими процесами в Подільському Придністер’ї

Войтків П. Кислотно-основні властивості буроземів пралісів Українських Карпат

Гаськевич В., Нецик М. Пірогенна деградація ґрунтів Малого Полісся: ґрунтово -екологічні та соціально-економічні аспекти

Грицевич В., Подвірна Х. Закономірності відповідності в територіальній органі - зації сфери охорони здоров’я обласного регіону (на прикладі Львівської області)

Дністрянська Н. Географічні параметри та функціональні можливості мережі селищ міського типу Львівської та Івано-Франківської областей

Дністрянський М. Геополітичні проблеми та перспективи моделі формування культурної самобутності України

Жовтюк В. Екологічна оцінка стану демосфери та захворюваності населення на Прикарпатті

Загульська О. Проблеми ландшафтної інтерпретації космозображень Волинського Полісся

Зінько Ю., Шевчук О. Природоохоронні геоморфологічні об’єкти у структурі геотуризму Західної України
Зорін Д. Особливості екологічного аудиту об’єктів нафтогазового комплексу Прикарпаття
Іванюк Г., Тарасюк Н., Гаськевич В. Гумусовий стан еродованих чорноземів опідзолених Пасмового Побужжя
Каднічанський Д. Морфогенетичний аналіз поверхонь вирівнювання Українського Передкарпаття
Кіптач Ф. Використання водних ресурсів та головні тенденції їхніх змін в регіонах України
Книш М. Методичні підходи до побудови типології країн
Коберніченко Т., Сиротюк М. Підходи до методики оцінки рекреаційного потенціалу гірських сільських територій
Ковальчук І., Мкртчян О. Автоматизована екологічна класифікація елементів рельєфу та її застосування для вивчення річково-долинних ландшафтів
Козак Н. Геоморфологічні особливості Чоп-Мукачівської алювіально-пластової рівнини
Косик Л. Змив ґрунту талими водами на стокових майданчиках Янівського Розточчя
Костів О., Прицюк Н. Демографічні процеси українсько-польського прикордоння: низинний рівень
Кравчук Я. Структурно-геоморфологічний аналіз Полонинсько-Чорногірських Карпат
Кукурудза С.   Атрибути парадигми сучасної біогеографії.
Лабінська Г. Особливості жіночої злочинності у Львівській області
Лагоцька О. Методичні підходи до естетичної оцінки рельєфу Шацького поозер’я
Лозинський Р. Теоретичні та прикладні проблеми визначення депресивності реґіонів України
Манько А. Львівсько-Волинський вугільний басейн як промисловий район
Москалюк К. Про формування рельєфу Подільських Товтр
Муха Б. Термічні властивості топоклімату Карпатського природного національного парку
Онойко Ю. Порівняльна морфогенетична та галогеохімічна характеристика маритимних ґрунтів та приморських солончаків України
Пандяк І. Ринок малих форм у готельному бізнесі: проблеми становлення і розвитку
Паньків З. Чорноземи типові державного заказника "Касова гора”
Папіш І. Якісна оцінка геоморфологічних і літологічних умов в агроландшафтах південної частини Городоцького природно-сільськогосподарського району
Прицюк Н. Народжуваність в Україні: регіональний аспект
Романів П. Агрогенна трансформація макроструктури ґрунтів Передкарпаття
Салюк М. Валовий хімічний склад ґрунтів Малого Полісся
Терещенко Н. Сучасні геоморфологічні процеси та форми рельєфу на поліській частині долини річки Случ
Теслюк Р. Чинники здоров’я населення (реґіональні аспекти)
Федонюк М. Антропогенні чинники активізації карсту в межах Волинського Полісся
Фесюк В. Теоретико-методологічні основи та досвід математико-картографічного моделювання екологічного стану міст (на прикладі міст північно-західної України)
Яцишин А., Богуцький А., Плотніков А. Етапи формування та геоморфологічна будова долини р.Стривігор у межах Передкарпаття


Джерело: http://www.lnu.edu.ua
Фото:
Джерело:
Категорія: Вісник Львівського НУ імені І.Франка | Додав: wiktor (25.06.2010)
Переглядів: 2722 | Теги: фаховий збірник статей по географії, 2008, географічні публікації, Львів | Рейтинг: 0.0/0
Матеріали по темі:
Всього коментарів: 0
avatar