Головна » 2011 » Февраль » 5 » Науково-практична конференція з міжнародною участю молодих науковців, аспірантів та студентів “Регіон-2011: суспільно-географічні аспекти”
11:39
Науково-практична конференція з міжнародною участю молодих науковців, аспірантів та студентів “Регіон-2011: суспільно-географічні аспекти”
конференція, 2011, географія, Харків, Україна, Каразіна, регіонНауково-практична конференція з міжнародною участю молодих науковців, аспірантів та студентів "Регіон-2011: суспільно-географічні аспекти”

14-15 квітня 2011 року, заявки до 10 березня 2011 року

м.Харків, Україна

Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харківська обласна станція юних туристів проводять 14-15 квітня 2011 року на-уково-практичну конференцію з міжнародною участю молодих науковців, аспірантів та студен-тів «Регіон-2011: суспільно-географічні аспекти» з метою об’єднання зусиль молодих вчених для вирішення сучасних регіональних проблем, питань, що постають перед суспільними та природничими науками, а також пошуку шляхів підвищення якості підготовки фахівців-географів.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Наукові напрями конференції:
1.    Теорія та методика суспільно-географічних досліджень. Прикладні регіональні дослідження.
2.    Геодемографічні дослідження регіонів України та суміжних територій.
3.    Регіональне краєзнавство і туризм.
4.    Раціональне природокористування та сталий розвиток на регіональному рівні.
5.    Зовнішньоекономічні зв’язки і транскордонне співробітництво.
Для участі у конференції необхідно до 10 березня 2011 року подати в оргкомітет:

 Заявка на участь у конференції (у електронному та паперовому (необов’язково) ви-гляді) подається за зразком (назва файлу – прізвище автора: наприклад, Petrova_zayavka.doc):
•    Прізвище, ім’я та по батькові.
•    Місто, ВНЗ та його адреса.
•    Факультет, кафедра, курс.
•    Контактний телефон, е-mail, поштова адреса для листування.
•    Назва наукового напрямку конференції.
•    Назва доповіді.
•    Науковий керівник (для студентів і аспірантів).
•    Форма участі у конференції (очна або заочна).
•    Потреба у мультимедійному обладнанні та інших технічних засобах.
•    Дата приїзду та від’їзду.
•    Попереднє замовлення на проживання.

Рецензія наукового керівника на рукопис матеріалів студентів та аспірантів. 
Матеріали доповіді.

Всі матеріали надсилати поштою або (краще) електронною поштою.
Поштовий варіант: Матеріали, рецензія та заявка надсилаються у паперовому вигляді та на диску СD.

Електронний варіант: Матеріали, рецензія та заявка надсилаються електронною поштою на е-mail з підтвердженням отримання оргкомітетом. Формат файлів *.doc. Назва файлу – прізвище першого автора латиницею (наприклад, Petrova.doc). Статті повинні бути ретельно відредагова-ні, паперовий варіант (за наявності) не повинен відрізнятися від електронного варіанту.

Приймаються лише ті матеріали, які повністю відповідають тематиці конференції і вказа-ним вимогам. Матеріали, надіслані до оргкомітету конференції, не повертаються!
Вимоги до оформлення матеріалів доповіді: Обсяг – до 4-х сторінок. Редактор Microsoft Word версія 2003 року, формат А4, орієнтація книжкова, всі поля по 2 см; шрифт Times New Roman (Times New Roman Cyr), розмір 14 пт, абзац 1 см, міжрядковий інтервал 1,5.
Розміщення на сторінці: у лівому верхньому куті УДК, нижче (на наступному рядку) прі-звище та ініціали автора (авторів) напівжирним шрифтом курсивом, вирівнювання по правому краю; на наступному рядку – науковий ступінь і вчене звання, прізвище та ініціали наукового керівника, курсивом, вирівнювання по правому краю; на наступному рядку – повна назва орга-нізації.  Через рядок – назва доповіді великими літерами напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру. Нижче через рядок після відступу розміщується текст доповіді. Посилання на літе-ратуру у квадратних дужках. Під текстом через рядок з відступом друкується список викорис-таної літератури курсивом розміром 12 пт.

Бажано не розміщувати у тексті складний графічний матеріал та великі таблиці.
 
До початку конференції планується видати збірник матеріалів конференції. Автори публі-кацій отримують збірник матеріалів (один примірник на статтю). Додатковий збірник можна придбати під час проведення конференції. Авторам, які не братимуть безпосередню участь у роботі конференції, збірники матеріалів будуть відправлені поштою протягом місяця від прове-дення конференції.

Культурна програма передбачає екскурсії по м. Харкову.
Учасники конференції з інших міст розміщуються на Харківській обласній станції юних туристів.

Проживання, харчування і проїзд оплачуються учасниками конференції самостійно.
Проїзд до станцій метро «Університет» або «Держпром».
Зворотні квитки просимо купувати заздалегідь.

Заявки та матеріали надсилати за адресою:
Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства
Геолого-географічний факультет
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
 пл. Свободи, 4, Харків, 61077, Україна
E-mail: konfregion@yandex.ru

   Організаційний внесок у розмірі 100 грн. включає витрати на проведення конфе-ренції і публікацію матеріалів. Оргвнески надсилати поштовим або електронним переказом на ім’я Кучер Ігор Ігорович, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства, геолого-географічний факультет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, м. Харків, Україна, 61077.

Запрошення, план і програму проведення конференції буде розіслано додатково згідно з поданими заявками.

Телефони для довідок:
 +380 (50) 230-91-85 – Кучер Ігор Ігорович
 +380 (66) 291-29-37 – Грищенко Надія Володимирівна
 +380 (66) 532-27-05 – Отечко Сергій Анатолійович
 +380 (57) 707-52-74 – кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства

Прохання розповсюдити інформацію про проведення даної конференції зацікавленим особам


Інформаційний лист
Фото: geografica.net.ua
Джерело: http://aokornus.at.ua
Категорія: Заходи | Переглядів: 2932 | Додав: wiktor | Теги: регіон, Каразіна, україна, географія, 2011, Харків, конференція | Рейтинг: 0.0/0
Матеріали по темі:


Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar