Головна » 2011 » Февраль » 5 » Міжнародна наукова конференція «Світ сучасної географії»
12:35
Міжнародна наукова конференція «Світ сучасної географії»
   Міжнародна наукова конференція «Світ сучасної географії»

12- 14 травня  2011 року,  заявки до 20.03.11 р.

м.Сімферополь , Україна
Публікація матеріалів

Тексти доповідей буде видано до початку конфе-ренції в тематичному номері журналу «Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського» (журнал має статус ВАК Укра-їни).

Вимоги до статей
Структура статті повинна відповідати постанові ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1. УВАГА! Правила підготовки рукописів до публікації в на-уковому журналі "Вчені записки ТНУ"наведено на сайті ТНУ за адресою: http://science.crimea.edu/zapiski/pravila2010.pdf.
Рукопис надається у вигляді файлу у форматі Microsoft Word for Windows і в роздрукованому вигляді. Обсяг рукопису до 5 сторінок, включаючи формули, таблиці, малюнки, додатки. Параметри сторінки: А4 (210 × 297 мм), поля: верхнє - 30 мм, нижнє - 67 мм, ліве - 24 мм, праве - 45 мм, від верхнього краю до колонтитула - 14 мм, від нижнього краю до колонтитула - 57 мм. Шрифт Times New Roman або Times New Roman Cur. Сторінки не нумеруються.

Заголовок рукопису складається з коду УДК (шрифт - 10, напівжирний курсив, вирівнювання по лівому краю, міжрядковий інтервал 1,5), назви статті (прописними (великими) літерами, розмір шрифту 11, напівжирний, міжрядковий інтервал 1,5, вирівнювання по центру, крапка наприкінці не ставиться), прізвища та ініціали автора (авторів) (шрифт - 11; напівжирний, курсив, міжрядковий інтервал 1,5, вирівнювання по центру).

Після заголовка розміщується анотація мовою оригіналу статті. Обсяг анотації не повинен перевищувати 5 рядків, розмір шрифту 9, міжрядковий інтервал одинарний, вирівнювання за шириною. Після анотації розміщують ключові слова (оформлення напівжирним курсивом). Параметри основного тексту: 11 шрифт, одинарний міжрядковий інтервал, новий рядок 0,75 см, вирівнювання за шириною.

Оформлення списку літератури виконується відповідно до вимог ВАК. Вимоги наведені на сайті НДЧ ТНУ в розділі Нормативна база (посилання http://science.crimea.edu/norm_doc/vak.pdf). Назва документа: «Приклади оформлення бібліографічного опису списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті». До основних вимог оформлення списку літератури у Вчених записках ТНУ відносяться: 1) бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку їх першого згадування в тексті. Посилання в тексті статті подаються у квадратних дужках: номер позиції списку і, при необхідності, номер сторінки (на-приклад: [11, с. 25]);

2) заголовок переліку: Список літератури, розмір шрифту 10, напівжирний, вирівнювання по центру. Текст списку літератури: розмір шрифту 9, вирівнювання за шириною. Міжрядковий інтервал одинарний. Увага! Обов'язково оформлення посилань на Інтернет-ресурси з такою формою: 8051 Architecture / Atmel Corporation. –
http://atmel.com/products/8051/default.asp.– 20.01.2008.

У кінці рукопису на мовах, відмінних від оригіналу статті, поміщають назва статті, прізвище та ініціали автора (авторів), анотації та ключові слова. У статті мають бути анотації російською, українською та англійською мовами.

Далі слід навести відомості про авторів: ПІБ, місце роботи (вуз, кафедра), вчений ступінь, посада, поштова адреса, адреса електронної пошти, телефон (домашній, робочий, мобільний), контактна особа (для декількох авторів).

ПРОГРАМА
12.05. Ювілейна сесія, присвячена 90-річчю з дня народження професора І. Т. Твердохлєбова

ТЕМАТИКА:

•    - Рекреаційна географія у XXI столітті;
•    - Географічні проблеми у розвитку регіонів.
   10.00 – 12.00 – реєстрація учасників
                           конференції
13.00 – 15.00 – пленарне засідання
15.00 – 15.30 – кава-брейк
15.30 – 16.00 – секційні засідання
-екскурсія по Ботанічному саду ТНУ
17.15 –               дружня вечеря

13.05. Ювілейна сесія, присвячена 10-річчю організації НДЦ «Технології стійкого розвитку »

ТЕМАТИКА:
•    - Виклики сучасного світу і географія;
•    - Географія в інформаційному світі.
09.00 – 11.00 - пленарне засідання
11.00 – 11.30 – кава-брейк
11.30 – 13.30 - секційні засідання
13.30 – 14.30 - обід
14.30 – 17.00 – секційні засідання
17.15 –               вечеря

14.05 09. 00 - Екскурсія до Бахчисараю (Ханський палац, Успенський печерний монастир)
    Від'їзд.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
    Для включення тексту доповіді до збірки статей необхідно надіслати на адресу орг-комітету:

- заявку на участь у роботі конференції, а також матеріали доповіді в паперовому та електронному (CD-диск, е-mail) вигляді - до 20.03.11 р.
- сплату за друк матеріалів з розрахунку 15 грн. за 1 стор у виданні зі списку ВАК України - до 20.03.11 р.
- оргвнесок у розмірі 250 грн. сплачується при реєстрації.

Проживання від 190 грн. (і вище) за добу.

Заявки, матеріали доповідей і оплату за їх друк висилати за адресою оргкомітету:
Ралко Олександру Миколайовичу, кафедра економічної та соціальної географії,
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, пр. Академіка Вернадсь-кого, 4, м. Сімферополь,
Україна, 95007
Електронна пошта: alex_ralko@mail.ru
(назва теми листа: Конференція МСГ)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
з організаційних питань
Ромащенко Вікторія Вікторівна
Електронна пошта: romashenko_vik@mail.ru
+380501393863
Кафедра економічної та соціальної географії
+38 (0652) 608-544

Інформаційний лист
Фото: nbuv.gov.ua
Джерело: http://aokornus.at.ua
Прикріплення: Картинка 1
Категорія: Заходи | Переглядів: 2976 | Додав: wiktor | Теги: україна, Сімферополь, Таврійський університет, географія, 2011, конференція | Рейтинг: 0.0/0
Матеріали по темі:


Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar