Головна » 2011 » Февраль » 5 » Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій "
12:10
Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій "
конференція, 2011, географія, Ніжин, Україна, ЧАЕС, аварія   Міжнародна науково-практична
конференція "Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (до 25-річчя аварії на ЧАЕС)"


26-28 квітня 2011 року, заявки до 28 березня 2011 р.

м.Ніжин, Україна

Міністерство освіти, науки, молоді і спорту України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Чернігівське державне обласне управління охорони навколишнього природного середовища, Гомельський державний універси-ет імені Франциска Скорини, Інститут біоорга-нічної хімії та нафтохімії НАН України 26-28 квітня 2011 р. проводять Міжнародну науково-практичну конференцію "Сучасні екологічні про-блеми Українського Полісся та суміжних територій (до 25-річчя аварії на ЧАЕС)".


Оргкомітет запрошує вчених і практиків взяти участь у роботі конференції.


Конференція буде проводитися у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на базі природничо-географічного факультету (м. Ніжин, вул. Кропив'янського, 2)

Основні напрямки роботи конференції:

•    суспільно-географічні та еколого-економічні наслідки аварії на ЧАЕС;
•    екологічний стан ландшафтів По-лісся постчорнобильського періоду;
•    хімія і хімічна екологія;
•    екологічний стан рослинного і тва-ринного світу Полісся у постчорно-бильський період.

Детальна інформація про конференцію розмі-щена на сайті Ніжинського державного універ-ситету імені Миколи Гоголя: http://www.ndu.edu.ua/

Довідки за телефонами:
+3804631 -71983 – Сенченко Галина Григорівна
+38097-1937888 – Смаль Ігор Вікторович

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Тези доповіді і статті надаються в електронній формі і надсилаються електронною поштою на адресу оргкомітету.

Назва файлу – похідна від прізвища авто-ра/співавтора.

Обсяг тез доповіді – 1-3 повні сторінки; обсяг статті – від 5 до 12 повних сторінок.

Вартість друку тез – 30 грн.; статті – 15 грн. сторін-ка.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
Комп’ютерний набір слід проводити у редакторі Miсrosoft Word у форматі А5 (14,8 Х 21 см), розміри всіх полів – 1,5 см. Текст набирається шрифтом гарнітури Arial, розмір – 10, міжрядковий інтервал – одинарний, абзац – 0,5.

Стаття має бути структурованою і відповідати фо-рмальним вимогам.

Мова. До друку приймаються матеріали написані українською, російською або англійською мовами.

Анотація. За обсягом анотація не повинна пере-вищувати 50 слів. Вона має містити інформацію про тематику і головні положення статті.
Ключові слова. Обсяг 4-8 слів.

Анотацію разом із назвою статті, іменем і прізви-щем автора/авторів та ключовими словами слід перекласти англійською та російською мовами.

Текст статті. Цитати і посилання повинні позна-чатися у тексті у квадратних дужках. Наприклад, [4] або [4, с. 150], де перша цифра – номер, під яким джерело знаходиться у переліку бібліографі-чних посилань чи приміток, друга – номер сторінки, на якій знаходиться цитата. Перелік посилань оформляється згідно останніх бібліографічних вимог у кінці статті під рубрикою "Література", "Бі-бліографія", "Примітки" (у тому разі, коли частина інформації виноситься за межі головного тексту і подається в примітках) або "Використані джерела", якщо крім друкованих джерел використані й елект-ронні носії інформації та ресурси Інтернет-мережі. Текст може включати таблиці, карти, рисунки, фор-мули й інші графічні елементи, виконані у чорно-білих або сірих тонах.

ЗАЯВКА
на участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (до 25-річчя аварії на ЧАЕС)"


Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю)
……………………………………………………………………………

Організація, посада
………………………………………………………………………………………

Поштова адреса, телефон, E-mail
…………………………………………………………………………………………

Назва доповіді і напрямок
……………………………………………………………………………………………

Форма участі (доповідь, стендове повідомлен-ня, заочна участь)
……………………………………………………………………………………………

Технічне обладнання, необхідне для доповіді
……………………………………………………………………………………………

Необхідність бронювання готелю (гуртожитку) і кількість місць
…………………………………………………………

Дата й орієнтовний час приїзду
…………………………………………………………


Інформаційний лист
Фото: www.abiturient.by
Джерело: http://aokornus.at.ua
Прикріплення: Картинка 1
Категорія: Заходи | Переглядів: 4858 | Додав: wiktor | Теги: україна, аварія, ЧАЕС, географія, Ніжин, 2011, конференція | Рейтинг: 1.0/1
Матеріали по темі:


Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar