Головна » Статті » Теорія географії » Економічна географія України [ Додати статтю ]

Економічна географія України, як наука

Економічна географія України, теорія географії, предмет, завдання дисципліниТема:   Економічна географія України, як наука.  Становлення і розвиток економічної географії в Україні, напрямки її наукового пошуку.

План.

1. Економічна географія України (ЕГУ) як наука (об'єкт, предмет, завдання ЕГУ).

2. Розвиток вітчизняних аналітичних економіко-географічних досліджень в Україні:

  2.1. Оцінка розвитку географії промисловості:

  2.2. Оцінка розвитку географії с/г;

  2.3. Оцінка розвитку географії транспорту;

  2.4. Оцінка розвитку географії міжгалузевих комплексів.

3. Розвиток синтетичних економіко-географічних досліджень в Україні:

  3.1. Теоретико-методологічний аспект;

  3.2. Районно-комплексний аспект.

4. Формування української економіко-географічної школи:

  4.1. Етапи і наукові джерела української економічної географії;

  4.2. К.Г. Воблий і С.Л. Рудницький - фундатори української економічної географії;

  4.3. Лідери (О.Т. Діброва, М.М. Паламарчук та інші) і сучасні регіональні центри  соціально-економічної географії України.

5. Місце і роль економічної географії в системі наук.

 

 

 

Література:

1.Луцишин П.В. Вступ до економічної соціальної географії. - Київ: НМКВО, 1993. - С. 3-13.

2.Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. - К.: Вища школа, 1996. - С. 143-169.

3.Саушкин Ю.Г. Экономическая география: история, теория, методы, практика. М.: Мысль, 1973. - 557 с.

4.Соціально-економічна географія України: Навч. посібник / За ред.  проф. Шаблія О.І. - Львів: Світ. 2000 - С. 11-24; С.

5.Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. - Одеса: Астропринт,     2001 -  560 с.

6.Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії. Підручник. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. - 444 с.

 

 

 

       1.Економічна географія України (ЕГУ) - вивчає територіальну  (геопросторову )організацію господарства у цілому або його окремих частин - галузей, секторів, сфер по окремих районах, зонах, в  країні  загалом.                                                                          

Об'єктом вивчення ЕГУ є територіальна організація виробництва - система територіального розміщення і розвитку суспільного виробництва, в основі якої лежить територіальний поділ праці та інтеграція праці. Предметом науки економічна географія є вивчення закономірностей і принципів ТО виробництва,ефективність розміщення галузей народного господарства в країні і в регіонах.

      До її завдань входить:

-          дослідження законів, закономірностей, факторів територіальної організації виробництва. Одним із законів є закон географічної (територіальної) диференціації(закон географічного поділу праці) і формування територіальних господарських відмінностей районів, спеціалізованих господароських зон; можна назвати і закон географічноїї інтеграції (об?єднання) господарських елементів (галузей, підприємств, видів діяльності ьощо ) і формування геопросторових утворень - територіальних господарських систем;

-          умов і особливостей розвитку господарства;

-          встановлення територіальних господарських відмінностей;

-          встановлення територіальних поєднань у господарстві - територіальних господарських утворень, формувань, систем.

 

          2. ЕГУ виникла і розвивається з у тісному зв?язку з практичними потребами і завданнями людського суспільства. ЇЇ належить важлива роль  в оволодінні світоглядними началами у формуванні разом з іншими науками професійної кваліфікації майбутніх економ-географів, економістів.

          ЕГУ є компонентною науковою дисципліною соціально-економічної географії. Місце ЕГУ в системі науки допоможе з?ясвати Рис.1. Крім того, ЕГУ має тісні міжпредметні звязки з регіональною економікою (предмет якої вважається економіка районів, розміщення продуктивних сил, територіальний поділ праці), розміщенням продуктивних сил (розміщення населення і трудових ресурсів; природних ресурсів, розміщення виробництва і сфери           обслуговування). Для вирішення проблем, які постають перед ЕГУ залучаються економіка, соціологія, кібернетика і навіть окремі технічні науки.

Фото: http://geografica.net.ua/
Джерело:
Категорія: Економічна географія України | Додав: wiktor (01.08.2010) | Автор: wiktor W
Переглядів: 3492 | Теги: Економічна географія України, завдання дисципліни, предмет, теорія географії | Рейтинг: 0.0/0
Матеріали по темі:
Всього коментарів: 0
avatar