Головна » 2011 » Апрель » 17 » Конкурс "Майбутнє міграції в Україні"
20:14
Конкурс "Майбутнє міграції в Україні"
 конкурс, майбутнє, Україна, міграція ,демографічна ситуація, 2011    Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні запрошує до участі в конкурсі робіт "Майбутнє міграції в Україні", мета якого - розпочати діалог із молоддю України, надати їй можливість висловити власні думки й ідеї щодо майбутнього міграції.

Сьогодні у світі більше міжнародних мігрантів, ніж будь-коли, і їхня кількість протягом останніх десятиліть швидко зростає. У 2010 році у світі нараховувалось 214 мільйонів міжнародних мігрантів, що свідчить про зростання їх кількості майже на 40 мільйонів лише за першу половину XXI століття, та вдвічі у порівнянні з даними 1980 року. Проте, беручи до уваги зростання чисельності населення в світі, загальна частка мігрантів залишається стабільною, близько 3%.

Коли мова йде про демографічну ситуацію та міграцію, протягом останніх 20 років Україна адаптувалась – і певною мірою перейняла – тенденції розвитку країн Заходу. Населення України зменшується і старіє так само, як і населення її західноєвропейських сусідів. У 1990 році населення України становило 51 мільйон, а у 2010, відповідно до даних Державного комітету статистики України, воно скоротилося до 45,5 мільйонів, і, згідно з даними Світового Банку, продовжує зменшуватись на 0,8% щороку. Протягом цього ж періоду, Україна стала свідком значних змін у міграційній поведінці населення. Від’їзд українців за кордон та імміграція іноземців протягом багатьох століть були звичним явищем. Однак за менше ніж покоління Україна перейшла від відносно імобільного суспільства з обмеженою свободою пересування, що було характерним для радянських часів, до країни походження, транзиту та, все частіше, призначення для багатьох мігрантів і зараз бере повноцінну участь у регіональному та глобальному міграційних потоках, характерних для сучасного глобалізованого світу.

Сьогодні основна увага дебатів щодо міграції зосереджена на від’їзді українців за кордон та транзиті громадян третіх країн через Україну, проте все більше уваги варто приділяти можливим наслідкам, які матимуть міграція, демографічні зміни та зменшення пропозиції робочої сили на внутрішній ринок праці України в майбутньому. Зменшення населення матиме негативний вплив на чисельність трудових ресурсів, відтак зменшуватиметься кількість тих, хто створює благоустрій, сплачує податки, підтримує систему охорони здоров’я та робить вклад у пенсійну систему, щоб підтримувати зростаючу кількість пенсіонерів та людей, які вимагають спеціального догляду. Окрім того, передбачене скорочення чисельності трудових ресурсів на внутрішньому ринку буде посилене тим, що традиційні країни призначення для українських трудових мігрантів також переживають скорочення населення та власної робочої сили і будуть підтримувати міграцію українців до своїх країн у майбутньому. Додатковим фактором привабливості залишатиметься більш висока заробітня плата у країнах ЄС та інших країнах призначення, що, разом з передбаченим демографічним спадом, ще більше посилить зменшення сили власних трудових ресурсів на внутрішньому ринку праці України. Цілком можливо, що в майбутньому Україні доведеться приваблювати іммігрантів, щоб заповнити власний ринок праці та поновити нестачу кваліфікованої робочої сили.

З іншого боку, за час перебування за кордоном українські емігранти продовжують підтримувати економіку країни шляхом грошових переказів, які за різними даними становлять близько 5-9 мільярдів доларів США в рік, що робить макро-економічний аспект значущості грошових переказів мігрантів цілком очевидним. Україна отримуватиме незаперечну користь від повернення трудових мігрантів, а також від розвитку маятникової моделі міграції, оскільки трудові мігранти, деякий час попрацювавши за кордоном, повертаються й інвестують свої заощадження в економіку країни, починають сплачувати податки та здійснювати відрахування до пенсійної системи України.

Майбутня роль міграції в Україні невизначена. Темпи та обсяги міграції на глобальному рівні продовжують зростати. Міграція стає більш різноманітною, що створює нові можливості, такі як розвиток економіки країни та вирішення демографічних проблем, проте також посилює існуючі проблеми, наприклад, інтеграцію іммігрантів у суспільство та захист їхніх прав. Таким чином, демографічні та міграційні процеси матимуть значний вплив на майбутнє України, що створює необхідність ефективного управління ними.

У світлі вищезазначеного та беручи до уваги демографічний спад, старіння населення та скорочення обсягу робочої сили в індустріалізованих країнах, що може призвести до посилення еміграції з України з одного боку, та потребу в іммігрантах для заповнення прогалин на ринку праці в Україні з іншого, конкурс має на меті знайти відповідь на питання, як вплине міграція на майбутнє України та яким чином можливо отримати максимальні переваги від міграції, мінімізуючи потенційні проблеми, пов’язані з нею.

З якою метою проводиться конкурс робіт?
Конкурс має на меті розпочати діалог із молоддю України та надати можливість студентам профільних вищих навчальних закладів висловити власні думки й ідеї щодо майбутнього міграції в Україні шляхом написання академічних та творчих робіт.

Які роботи приймаються до розгляду?


Академічне есе
Академічне есе обсягом не більше 5000 слів має бути написане та структуроване як класична наукова робота.
Студенти можуть вибирати будь-яку тему, яка стосується конкретного аспекту майбутнього міграції в Україні за умови, що ця тема є актуальною.
Студенти можуть використовувати будь-якиі наукові методи для розкриття обраної ними теми.

Стаття
Стаття обсягом не більше 1000 слів має розкривати актуальні питання/проблеми майбутнього міграції в Україні. Статті мають бути написані у 2011 році, і такими, що ніколи не публікувалися раніше. Студенти можуть самостійно вибирати жанр та структуру (репортаж, інтерв’ю, журналістське розслідування, аналітична чи публіцистична стаття).

Творча робота - оригінальні плакати, відео, малюнки, брошури, веб-сторінки, плани заходів/кампаній тощо, що розкривають будь-який аспект теми «Майбутнє міграції в Україні».

Кожний учасник може подати лише ОДНУ роботу (есе, стаття чи творча робота) лише в ОДНІЙ категорії.

Хто має право на участь у кокурсі?

Академічне есе: громадяни України та іноземці, які є студентами денної форми навчання в українських вищих навчальних закладах 3-го та 4-го рівнів акредитації за спеціальностями: політологія, соціологія, соціальна робота, міжнародні відносини, юриспруденція, економіка та суміжні дисципліни - починаючи з 2-го року навчання.

Стаття: громадяни України та іноземці, які є студентами денної форми навчання в українських вищих навчальних закладах 3-го та 4-го рівнів акредитації за спеціальністю журналістика та суміжні дисципліни - починаючи з 2-го року навчання.

Творча робота: громадяни України та іноземці, які є студентами денної форми навчання в українських вищих навчальних закладах 3-го та 4-го рівнів акредитації за будь-якою спеціальністю будь-якого року навчання.

Якою мовою мають бути написані роботи?
Есе, статті та творчі роботи можна подавати українською, російською або англійською мовами.

За якими критеріями оцінюватимуться роботи?
Подані роботи будуть оцінені відповідно до таких критеріїв:

Академічне есе:
Чи відображає есе можливості та потенційні проблеми, що з’являться в майбутньому разом з демографічними змінами, зменшенням населення країни та міграцією?
Наскільки автор відповів на запитання, зазначене у темі есе?
Наскільки добре автор ознайомлений з існуючими джерелами інформації про міграцію в Україні?
Наскільки добре представлені та проаналізовані різні точки зору щодо поставленої проблеми?
Чи написано есе логічно та послідовно?
Наскільки висновок есе відповідає наданій аргументації?
Чи базується есе на принципах демократичних цінностей, поваги до людської гідності, раси, статі, релігії, кольору шкіри та національного походження?

Стаття, творча робота:
Чи робота, представлена автором, є оригінальною та інноваційною?
Наскільки добре робота ілюструє конкретні аспекти майбутнього міграції в Україні?
Наскільки робота має потенціал вплинути на цільову аудиторію?
Чи базується робота на принципах демократичних цінностей, поваги до людської гідності, раси, статі, релігії, кольору шкіри та національного походження?

Плагіат у будь-якій формі (робота повністю або її частини без посилань) буде виключений з Конкурсу негайно після виявлення.

Кожна робота буде оцінюватися ЛИШЕ у своїй категорії.

Що отримають переможці?
Автори трьох найкращих робіт (однієї у кожній категорії) будуть запрошені взяти участь у Міжнародній конференції «Майбутнє міграції в Україні», що відбудеться в Києві у жовтні 2011 року.

Автори трьох найкращих робіт (однієї у кожній категорії) отримають можливість стажування в Представництві МОМ та інших партнерських організаціях.

Автори найкращих статті та творчої роботи отримають мобільні телефони.

Автор найкращого академічного есе отримає ноутбук.

Найкраще академічне есе буде опубліковане та розповсюджене серед зацікавлених організацій.
Найкраща стаття буде опублікована в партнерських ЗМІ.

Хто вибиратиме переможців?
Відбіркова комісія формуватиметься з представників МОМ та партнерських організацій. Кожна робота буде оцінена принаймні двома компетентними членами Відбіркової комісії. На основі цієї оцінки Відбіркова комісія обере переможців Конкурсу.

Рішення Відбіркової комісії є остаточними і не підлягають перегляду.

Як взяти участь у конкурсі?
Роботи, разом зі стислим резюме автора (1 сторінка), контактною інформацією, назвою вищого навчального закладу та копією студентського квитка, повинні бути надіслані до 30 червня 2011 р. на електронну пошту migrationcontest@iom.int. Творчі роботи, що не можуть бути відправлені електронною поштою, просимо надсилати звичайною поштою на адресу МОМ (з відміткою до 30 червня 2011 року): 01001 Київ, вул. Михайлівська, 8, Конкурс робіт «Майбутнє міграції в Україні».

Виникли запитання?
У разі виникнення будь-яких запитань щодо Конкурсу, звертайтеся до Анастасії Гайдук за тел. +38 044 568 50 15 або пишіть на електронну пошту migrationcontest@iom.int. Більш детальну інформацію можна отримати на веб-сайті Представництва МОМ www.iom.org.ua.

МОМ гарантує дотримання авторських прав на будь-яку оригінальну роботу, подану на участь у Конкурсі. Жодна робота або її частина, подані на участь у Конкурсі, не буде опублікована, розмножена, розповсюджена або використана у будь-який інший спосіб без дозволу автора

Джерело : Представництво МОМ в Україні

Додатки : Оголошення - English ( Future of Migration in Ukraine_Student Contest.doc, 89 Kb )    
Фото: www.civicua.org
Джерело: http://www.civicua.org
Категорія: Заходи | Переглядів: 3374 | Додав: wiktor | Теги: демографічна ситуація, україна, конкурс, міграція, 2011, майбутнє | Рейтинг: 0.0/0
Матеріали по темі:


Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar