Головна » Статті » Наукові статті » Статті українських науковців [ Додати статтю ]

Долини Трубіжу та Остра — можливий шлях тимчасового стоку повеневих вод Десни
Назустріч можливій великій повені 2013 року та всім наступним

В. Пазинич
ДОЛИНИ ТРУБІЖУ ТА ОСТРА — МОЖЛИВИЙЙ ШЛЯХ ТИМЧАСОВОГО СТОКУ ПОВЕНЕВИХ ВОД ДЕСНИ.

Ключові слова: Десна, Снов, Остер, Трубіж, льодовий затор; долина стоку

Події в долині Остра у зворотній хронологічній послідовності є найближчим до нас у часі, після подій що мали місце на Дніпрі 1550 та 1070 років тому і які були висвітлені раніше [1].  Загальній вигляд правого берега Остра неподалік м. Козелець показаний на фотознімку, вміщеному на рис.1.  Зі знімку видно, що рівень лівого берега є найближчим до води (біля 4м) і за усіма канонами має відноситися до заплави, або високої заплави. Біля точки фотографування цей рівень поширюється і на правий берег річки. Правий берег є на 3 м вищим і може вважатися першою терасою, або корінним берегом. В ньому відслонюються дрібнозернисті піски, пилуваті у горішній частині. В руслі вони переходять у супіски. Згори піщаної товщі лежить похований ґрунт, який згори перекритий  дрібнозернистими пісками, можливі варіанти походження яких буде розглянуте далі.


 
Рис.1 – Русло Остра 5 км нижче м. Козелець.


Відклади нижнього рівня мають двочленну будову. Нижня товща представлена дрібнозернистими пісками, які у руслі річки переходять у супіски. Верхня малопотужна до 25 см верства складена різнозернистими пісками сильно збагаченими уламками перевідкладених молюсків. Відмічається також присутність кісток. Радіовуглецеве датування молюсків показало, що середній їх вік становить 3070±70 років.

Двоярусна будова вказує на те, що досить сильній потік, що пройшов долиною Остра зрізав тогочасний ґрунт та верхню частину піщаної товщі і відклав малопотужну верству різнозернистого піску.  Можливо, що місцями потім піднімався вище сучасного борту долини, або нісся по поверхні, де ще не існувала долина річки.  Якщо виходити з того, що долина Остра вже існувала то висота потоку над сучасним рівнем води приблизно становила  7-8 м Для річки с витратами води 3,2 м3/с. це надзвичайно високе значення [2].

Дослідження похованого ґрунту, який видно у березі річки на знімку (рис.1), дає підстави вважати, що ґрунт був похований тільки в межах схилу. Двометрова свердловина, на протилежному боці пагорба, на тому самому гіпсометричному рівні не виявила викопного ґрунту. У ній, нижче сучасного ґрунту розріз повністю відповідає розрізу в березі річки.

На відміну від решти долин річок Лівобережжя, де є сліди потужних повеней з періоду 6-5 тис. років тому [1], повінь на Острі має своє пояснення. Оскільки на сьогоднішній день невідомі інші явища, які б вказували на значні кліматичні коливання, можна припускати, що цей потік був викликаний традиційними погодними умовами – довга та сніжна зима, промерзла поверхня та швидке танення снігу.  Тоді, при дуже високих повенях, вода виходить на вододільні простори Десни та Остра.  Аналіз орографії цієї території виконаний на цифрових висотних моделях показує, що при досягненні позначки 114 м абс. висоти (нижче с. Мокошине), з долини Десни по системі улоговин почнеться перетікання води в долину Трубіжу та Остра (рис.2). Напрямок руху води на схемі показаний ланцюжками з білих крапок.

Для перевірки можливості виходу деснянської води на вододіл порівняємо параметри орографії території з даними багатолітніх гідрологічних спостережень. На цьому відрізку середній рівень води у Десни становить 107,8 м (с. Хибалівка). Максимальні рівні підйому води, які були зафіксовані на водомірних постах, становлять: Новгород-Сіверський – 5,2 м;  Розльоти – 5,7м; Макошине – 5,7м; Чернігів – 6,5м [2].  

За базове значення приймемо дані найближчого до ділянки водомірного посту у с. Макошине, там максимальний підйом води зафіксований 10.04.1970 р. При такому підйомі рівень води приблизно складав 113,5 м. Тобто, навесні 1970 року існувала можливість відновлення прямого потоку через вододіл. Цей шлях є на 10-15 км коротшим від того яким біжить Десна зараз, тому зміна шляху потоку є тільки питанням часу. У попередніх потоків не вистачило енергетичних ресурсів. Але є ще один варіант зміни положення долини Десни. Це її перехід у долину Трубіжу. Цей шлях є ще більш оптимальним з позицій енергетики потоку.

Про те, що долиною Трубіжу неодноразово йшла вода з Десни свідчить присутність викопних ґрунтів в його гирлі (рис.3). Всього налічується чотири горизонти.  Можливо, що з явищем перетоку деснянської води долиною Трубіжу пов’язані тільки два верхніх. Вік верхнього ґрунту добре корелюється з віком молюсків з долини Остра, а вік другого від поверхні ґрунту – з віком молюсків (10930±160 років) з алювіальної товщі з долини Сейму (с. Обманів), яка лежить вище сучасної заплави на 2-3м.  Вік третього від поверхні ґрунту відповідає часу загально дніпровської катастрофи. Для віку нижнього викопного ґрунту на даний час відповідника не виявлено.
 
Рис. 3 –  Викопні ґрунти в алювіальній товщі пригирлової ділянки Трубіжу

До причин підйому води в Десні слід віднести і таке явище, як льодові затори. Цей варіант є найбільш небезпечним, оскільки по шляху, вказаному на рис. 1, досить тривалий час йтиме весь повеневий стік Десни. Можливо, в минулому цей сценарій неодноразово ставав реальністю. На це вказує ширина долини тимчасового стоку. Найбільш вірогідним місцем утворення льодового затору є пригирлова ділянка Снову. Велика кількість решток молюсків в алювії вказує на те, що, можливо, у частині улоговин на шлюху потоку існували озера, які залишилися з часу попередніх великих повеней. Ця обставина змушує дещо критично підійти до дати — 3070±70 років. Істинна дата потоку має бути ближчою до нас.

Слід звернути увагу на те, що гідрографія цього району, зокрема болотні масиви, детально аналізувалася українськими дослідниками ще на початку м.с. Всі вони сходилися на думці, що Остер та Трубіж були шляхами стоку талої води останнього Вюрмського льодовика, але при цьому В.Чирвинський [3,4,5] своїми дослідженнями довів, що в Риський час Трубіж був головною водною артерією цілого регіону.

Особливо слід звернути увагу на те, що топографія цієї ділянки басейну Дніпра не виключає, за певних обставин, можливість перетоків води з Десни в долини Остра та Трубіжу і в майбутньому. Коли це станеться невідомо, але проблема, безумовно, потребує детального вивчення. Перш за все з метою визначення можливих шляхів прориву та визначення доцільності спорудження охоронних гідротехнічних об’єктів. Треба все-таки враховувати, що мешканці долин Трубіжу та Остра за ті три тисячі років трохи забули що таке велика вода. А тут крім двох визначних археолого-історичних міст Козельця та Переяслава-Хмельницького, розташовано ще кілька райцентрів та багато сіл. Сьогодні ситуація для мешканців Переяслав-Хмельницького ситуацію може ускладнити гребля, яка відділяє долину Трубіжу від Канівського водосховища.
 
Література:
1.    Пазинич В. Вплив екстремальний гідрологічних явищ на структуру розселення в басейнах лівих приток Дніпра, Сіверянський літопис, вип..6, Чернігів 2008, с.47-51.;
2.    Вишневський В.І., Косовиць О.О. Гідрологічні характеристики річок України, - / К., Ніка-Центр, 2003, -324 с.
3.    Дмитриев Н.И. О ледниковых долинах Украины,  Труды II междунар. конфер. ассоциации по ищучю четверт. периода, М., 1933, с.39-53.
4.    Чирвинський В. Про найдавніші лівобережні тераси Дніпра на дільниці між Києвом і Золотоношею, Четвертинний період, вип..3, К., 1931, с. 91-100.
5.    Чирвинчкий В. К истории Днепровской долины, Вісник Української районової геологічної управи, вип..16., К., 1931, с. 21-30.

Пазинич В. Долини Трубіжу та Остра — можливий шлях тимчасового стоку повеневих вод Десни. Дослідження долини Остра нижче м. Козельця виявили, що 3 тис. р.т. тут мала місце потужна повінь, висота котрої значно перевищувала середні показники. Аналіз території показав, що її причиною був перелив води з долини Десни, в тому числі і за рахунок утворення льодових заторів в місці впадіння р. Снов.

Пазинич В.Г. Долина Трубежа и Остра – возможный путь временного стока паводковых вод Десны. Изучение долины Остра ниже г. Козельца, показали, что 3 тыс. л.н. здесь имел место мощный паводок, высота которого значительно  превосходила средние показатели. Изучение орографии показали, что ее причиной был перелив воды с долины Десны, в том числе и за счет возникновения ледовых заторов в месте впадения р. Снов.

Pazynych V. Ttubizh znd Oster-river valleys as temporary way for Desna-river disastrous flooding.  Investigations of the Oster-valley downstream from Kozelets-town indicated The traces of strong flooding that taken place 3 Ky. BP. Its reason was water escaping from Desna-river after the ice-jam blocked valley near the Snow-river inflow.

Фото: В.Г.Пазинич
Джерело: В.Г.Пазинич
Категорія: Статті українських науковців | Додав: wiktor (03.04.2013) W
Переглядів: 4629 | Теги: Пазинич, Трубіж, долина стоку, льодовий затор, снов, Остер, десна | Рейтинг: 0.0/0
Матеріали по темі:
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar